หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

สวิสเซอร์แลนด์ แดนอีสาน จ.นครราชสีมา
SVP Group
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๖๓ ท่าน
เดินทาง เสาร์-อาทิตย์ที่ ๓๑-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step Bus

SVP Group
นำคณะ SVP Group ออกเดินทาง มุ่งสู่ จ.นครนายก

SVP Group
นำคณะ SVP Group ออกเดินทาง มุ่งสู่ จ.นครนายก

SVP Group
นำคณะ SVP Group ออกเดินทาง มุ่งสู่ จ.นครนายก

SVP Group
นำคณะ SVP Group ออกเดินทาง มุ่งสู่ จ.นครนายก

SVP Group
นำคณะ SVP Group ออกเดินทาง มุ่งสู่ จ.นครนายก

SVP Group
นำคณะ SVP Group ออกเดินทาง มุ่งสู่ จ.นครนายก

วัดพราหมณี
คณะ SVP Group เดินทางถึง วัดพราหมณี จ.นครนายก

วัดพราหมณี
คณะ SVP Group เดินทางถึง วัดพราหมณี จ.นครนายก

วัดพราหมณี
คณะ SVP Group เดินทางถึง วัดพราหมณี จ.นครนายก

วัดพราหมณี
คณะ SVP Group เดินทางถึง วัดพราหมณี จ.นครนายก

วัดพราหมณี
คณะ SVP Group เดินทางถึง วัดพราหมณี จ.นครนายก

วัดพราหมณี
คณะ SVP Group เดินทางถึง วัดพราหมณี จ.นครนายก

วัดพราหมณี
คณะ SVP Group เดินทางถึง วัดพราหมณี จ.นครนายก

วัดพราหมณี
คณะ SVP Group เดินทางถึง วัดพราหมณี จ.นครนายก

ไก่ย่างน้องเล็ก
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ไก่ย่างน้องเล็ก จ.นครนายก

ไก่ย่างน้องเล็ก
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ไก่ย่างน้องเล็ก จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ SVP Group ทำกิจกรรม แรลลี่เรือยาง จ.นครนายก

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
นำคณะ SVP Group เข้าสู่ที่พัก บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
นำคณะ SVP Group เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรร ประจำปี ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
คณะ SVP Group ผ่อนคลาย ยามเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
คณะ SVP Group ผ่อนคลาย ยามเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
คณะ SVP Group ผ่อนคลาย ยามเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
คณะ SVP Group ผ่อนคลาย ยามเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
คณะ SVP Group ผ่อนคลาย ยามเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
คณะ SVP Group ผ่อนคลาย ยามเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
คณะ SVP Group ผ่อนคลาย ยามเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SVP Group
คณะ SVP Group ผ่อนคลาย ยามเช้า ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มอนทาน่า ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม มอนทาน่า ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มอนทาน่า ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม มอนทาน่า ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มอนทาน่า ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม มอนทาน่า ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มอนทาน่า ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม มอนทาน่า ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มอนทาน่า ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม มอนทาน่า ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มอนทาน่า ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม มอนทาน่า ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มอนทาน่า ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม มอนทาน่า ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มอนทาน่า ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม มอนทาน่า ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มอนทาน่า ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม มอนทาน่า ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ำเขียว ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม วังน้ำเขียว ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ำเขียว ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม วังน้ำเขียว ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ำเขียว ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม วังน้ำเขียว ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ำเขียว ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม วังน้ำเขียว ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ำเขียว ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม วังน้ำเขียว ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ำเขียว ฟาร์ม
นำคณะ SVP Group เที่ยวชม วังน้ำเขียว ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มัคคุเทศก์
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

Next Step Bus
โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step Bus
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ เชิญท่านสัมผัสธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เรือนพักหลากหลายในรูปแบบไทย-บาหลี ซ่อนตัวภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ อันเขียวขจี ค่ำคืนที่แสนสงบมองเห็นหมู่ดาว เสียงจิ้งหรีดเรไร กล่อมร้องให้ท่านได้พักผ่อน นอนหลับอย่างเต็มอิ่ม ยามเช้าตื่นตาตื่นใจกับสายหมอกเหมือนปุยนุ่น ลอยละล่องอยู่เบื้องหน้า อาหารเช้าแสนอร่อย กาแฟหอมกรุ่นรอให้ท่านเอร็ดอร่อย อีกทั้งสีฟ้าใสของสระน้ำ มองจรดทิวเขา สลับซับซ้อนรอคอยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการว่ายน้ำในวันพักผ่อนที่แสนคุ้มค่าที่ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ ที่จะมอบให้คุณ

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy