หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ชิมผัก ปลูกป่า ชมตะวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Jason's Jujubes
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๑๐๐ ท่าน
เดินทาง ไปเช้า - เย็นกลับ กรุงเทพ-วังน้ำเขียว
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ แสนใจงาม และ บางโพ

Jason's Jujubes
นำคณะ Jason's Jujubes ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ อ.วังน้ำเขียว

สวนลุงไกร
นำคณะ Jason's Jujubes เข้าเยี่ยมชม สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว

สวนลุงไกร
นำคณะ Jason's Jujubes เข้าเยี่ยมชม สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว

สวนลุงไกร
นำคณะ Jason's Jujubes เข้าเยี่ยมชม สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว

สวนลุงไกร
นำคณะ Jason's Jujubes เข้าเยี่ยมชม สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว

สวนอาหารบ้านเลขที่ ๕
บริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารบ้านเลขที่ ๕ อ.วังน้ำเขียว

สวนอาหารบ้านเลขที่ ๕
บริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารบ้านเลขที่ ๕ อ.วังน้ำเขียว

ผาเก็บตะวัน
นำคณะ Jason's Jujubes ยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธุ์พืช ณ ผาเก็บตะวัน อ.วังน้ำเขียว

ผาเก็บตะวัน
นำคณะ Jason's Jujubes ยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธุ์พืช ณ ผาเก็บตะวัน อ.วังน้ำเขียว

ผาเก็บตะวัน
คณะ Jason's Jujubes ถ่ายภาพร่าวมกัน ณ ผาเก็บตะวัน อ.วังน้ำเขียว

ผาเก็บตะวัน
คณะ Jason's Jujubes ถ่ายภาพร่าวมกัน ณ ผาเก็บตะวัน อ.วังน้ำเขียว


นำคณะ Jason's Jujubes แวะซื้อของฝาก อ.วังน้ำเขียว


ทีมงาน
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว


รถตำรวจกองปราบ
รถตำรวจกองปราบ นำขบวน คณะ Jason's Jujubes ในทริปนี้

แสนใจงาม บางโพ
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ แสนใจงาม และ บางโพ      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy