หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ผจญภัย ตะวันออก นครนายก วังน้ำเขียว สระแก้ว
บริษัท แน็ปนิวตริซายส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๕๔ ท่าน
เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ โยธาออลย์

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ออกเดินทางจาก นิคมฯ บางปู

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ออกเดินทางจาก นิคมฯ บางปู

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ออกเดินทางจาก นิคมฯ บางปู

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ออกเดินทางจาก นิคมฯ บางปู

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ออกเดินทางจาก นิคมฯ บางปู

โรงเรียนนายร้อย จปร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ทำกิจกรรมผจญภัย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก

โรงเรียนนายร้อย จปร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ทำกิจกรรมผจญภัย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก

โรงเรียนนายร้อย จปร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ทำกิจกรรมผจญภัย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก

โรงเรียนนายร้อย จปร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ทำกิจกรรมผจญภัย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก

โรงเรียนนายร้อย จปร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ทำกิจกรรมผจญภัย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก

โรงเรียนนายร้อย จปร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ทำกิจกรรมผจญภัย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก

โรงเรียนนายร้อย จปร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ทำกิจกรรมผจญภัย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก

โรงเรียนนายร้อย จปร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ทำกิจกรรมผจญภัย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก

โรงเรียนนายร้อย จปร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ทำกิจกรรมผจญภัย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก

ร้านอาหารแป๊ะฮก
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแป๊ะฮก นครนายก

ร้านอาหารแป๊ะฮก
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแป๊ะฮก นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ สนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

ร้านครัวต้นไทร
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านครัวต้นไทร วังน้ำเขียว นครราชสีมา

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

โรงแรมอรัญเมอร์เมด
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อรัญประเทศ สระแก้ว

โรงแรมอรัญเมอร์เมด
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อรัญประเทศ สระแก้ว

โรงแรมอรัญเมอร์เมด
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อรัญประเทศ สระแก้ว

ตลาดโรงเกลือ
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ สระแก้ว

ตลาดโรงเกลือ
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ สระแก้ว

ตลาดโรงเกลือ
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ สระแก้ว

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ปาร์ตี้สบายๆ ณ สนามหญ้า ข้างสระว่ายน้ำ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์


แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ปาร์ตี้สบายๆ ณ สนามหญ้า ข้างสระว่ายน้ำ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ปาร์ตี้สบายๆ ณ สนามหญ้า ข้างสระว่ายน้ำ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ปาร์ตี้สบายๆ ณ สนามหญ้า ข้างสระว่ายน้ำ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ปาร์ตี้สบายๆ ณ สนามหญ้า ข้างสระว่ายน้ำ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ปาร์ตี้สบายๆ ณ สนามหญ้า ข้างสระว่ายน้ำ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

แน็ปนิวตริซายส์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ ปาร์ตี้สบายๆ ณ สนามหญ้า ข้างสระว่ายน้ำ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
คณะ แน็ปนิวตริซายส์ กับ อาหารเช้า ของ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

ดาษดาแกลเลอรี่
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ ดาษดาแกลเลอรี่

ดาษดาแกลเลอรี่
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ ดาษดาแกลเลอรี่

ดาษดาแกลเลอรี่
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ ดาษดาแกลเลอรี่

ดาษดาแกลเลอรี่
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ ดาษดาแกลเลอรี่

ร้านช่อชะมวง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านช่อชะมวง นครนายก

ร้านช่อชะมวง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านช่อชะมวง นครนายก

ร้านช่อชะมวง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านช่อชะมวง นครนายก

ร้านช่อชะมวง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านช่อชะมวง นครนายก

วัดหลวงพ่อปากแดง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ แวะ วัดหลวงพ่อปากแดง นครนายก

วัดหลวงพ่อปากแดง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ แวะ วัดหลวงพ่อปากแดง นครนายก

วัดหลวงพ่อปากแดง
นำคณะ แน็ปนิวตริซายส์ แวะ วัดหลวงพ่อปากแดง นครนายก


ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

โยธาออยล
ถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ โยธาออยล
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้
บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ เขาแผงม้า วังน้ำเขียว นครราชสีมา


เชิญท่านสัมผัสธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เรือนพักหลากหลายในรูปแบบไทย-บาหลี ซ่อนตัวภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ อันเขียวขจี ค่ำคืนที่แสนสงบมองเห็นหมู่ดาว เสียงจิ้งหรีดเรไร กล่อมร้องให้ท่านได้พักผ่อน นอนหลับอย่างเต็มอิ่ม ยามเช้าตื่นตาตื่นใจกับสายหมอกเหมือนปุยนุ่น ลอยละล่องอยู่เบื้องหน้า อาหารเช้าแสนอร่อย กาแฟหอมกรุ่นรอให้ท่านเอร็ดอร่อย อีกทั้งสีฟ้าใสของสระน้ำ มองจรดทิวเขา สลับซับซ้อนรอคอยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการว่ายน้ำในวันพักผ่อนที่แสนคุ้มค่าที่บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ ที่จะมอบให้คุณ

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์

บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์
บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ เขาแผงม้า วังน้ำเขียว นครราชสีมา
http://www.baanwangnamkeaw.com/
      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy