หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ในพิกัด ๑๗°๕๘' เหนือ, ๑๐๒°๓๖' ตะวันออก (๑๗.๙๖๖๗, ๑๐๒.๖) ประชากรในตัวเมืองมีประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน (ค.ศ. ๒๐๐๕) แต่ประชากรทั้งหมด ที่อาศัยในกำแพงนครเวียงจันทน์ เชื่อว่ามีอยู่ถึงกว่า ๗๓๐,๐๐๐ คน

ประวัติศาสตร์ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงสถาปนาเวียงจันทน์ขึ้นเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓ ครั้นเมื่อล้านช้างเสื่อมอำนาจลง ในปี พ.ศ. ๒๒๕๐ เวียงจันทน์กลายเป็นอาณาจักรอิสระ เรียกว่า อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๓๒๑ เจ้าพระยาจักรีของไทย (ในสมัยกรุงธนบุรี) ยกทัพมาปราบดินแดนลาวทั้งหมด อาณาจักรเวียงจันทน์ตกเป็นประเทศราชของไทยนับตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์แห่งเวียงจันทน์องค์สุดท้าย พยายามรวบรวมกำลังเพื่อก่อการกบฏและกู้ชาติจากไทย รัฐบาลไทยจึงส่งกองทัพยกขึ้นมาปราบปรามเมืองเวียงจันทน์ และจับเจ้าอนุวงศ์ไปลงโทษที่กรุงเทพ ส่วนเมืองเวียงจันทน์นั้นถูกทำลายย่อยยับ เหลือรอดเพียงแต่พระอารามสำคัญไม่กี่แห่ง เช่น หอพระแก้ว วัดสีสะเกด เท่านั้น

พ.ศ. ๒๔๓๖ ดินแดนลาวตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส เวียงจันทน์ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครองของลาว ในอาณัติของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ต่อมาเมื่อประเทศลาวประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส ก็ได้กำหนดให้กรุงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของลาวสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้


สถานที่สำคัญ ประตูไชย, วัดพระแก้ว, พระธาตุหลวง, วัดสีสะเกด


วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง / วัดสีเมือง
หอพระแก้ว
หอพระแก้ว
พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง
ประตูชัย
ประตูชัย

ด้านล่างนี้ เป็นเพียงผลงานเพียงบางส่วนของการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว ที่ผ่านๆ มา


วังเวียง เวียงจันทน์ สปป.ลาว วังเวียง เวียงจันทน์ สปป.ลาว
   
เวียงจันทน์ เวียงจันทน์
         ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy