หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   


เยือนเมืองมรดกโลก เวียงจันทน์ วังเวียง สปป.ลาว
TOA E&I (THAILAND)
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๒๙ ท่าน
เดินทาง ๓ วัน ๒ คืน กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง-เวียงจันทน์
เข้าพัก ณ
โรงแรม ซิลเวอร์ นากา (วังเวียง)
โรงแรม สบายดี&ลาว (เวียงจันทน์)
เดินทาง โดยสายการบินไทย และ รถโค้ชปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง ของ สปป.ลาว

แอร์เอเซีย
ตัวกระผมเอง ออกเดินทางไปก่อนล่วงหน้า ๑ วัน ใช้บริการจากสายการบิน แอร์เอเซีย จาก ดอนเมือง ไปลงที่ อุดรธานี

ดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง ตอนที่เครื่องบินทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้า

แอร์เอเซีย
ทิวทัศน์เมืองกรุงเทพ เมื่อมองจาก แอร์เอเซีย

แอร์เอเซีย
ท้องฟ้า สีฟ้า เมื่อมองออกจากหน้าต่าง แอร์เอเซีย

แอร์เอเซีย
ก้อนเมฆที่อยู่ต่ำกว่า แอร์เอเซีย

แอร์เอเซีย
ก้อนเมฆอีกมุมหนึ่ง เมื่อมองจาก แอร์เอเซีย

แอร์เอเซีย
เมืองอุดรธานี เมื่อมองลงมาจาก แอร์เอเซีย

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
ประมาณ ๑ ชั่วโมง กระผมก็เดินทางมาถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

แอร์เอเซีย
เครื่องบินแอร์เอเซีย ที่กระผมโดยสารจากดอนเมือง มาลง อุดรธานี

มาลาศรีแสงเด่น
ห้องพักที่กระผมเข้าพัก เพื่อรอรับทางคณะที่จะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้ ณ โรงแรม มาลาศรีแสงเด่น ใกล้กับสถานีขนส่ง อุดรธานี

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
บรรยากาศของ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

โทอะ
ทางคณะ โทอะ อีแอนด์ไอ เดินทางโดยสารการบินไทย มาถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี มาพร้อมกับทีมงานของป่าดงดอย ๑ คน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว อีก ๒ คน คอยต้อนรับด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรไมตรี

โทอะ
ทางป่าดงดอย ใช้รถโค้ชปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง ของ สปป.ลาว มารับทางคณะ โทอะ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

เอมโอช อุดรธานี
ขอนำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของ อุดรธานี ณ ร้าน เอมโอช

เอมโอช อุดรธานี
ขอนำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของ อุดรธานี ณ ร้าน เอมโอช
อาหาร ๑ ชุด ประกอบไปด้วย ไข่กระทะ, ขนมปัง, ข้าวต้มหมู, น้ำส้มคั่น, เครื่องดื่มร้อน

เอมโอช อุดรธานี
ขอนำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของ อุดรธานี ณ ร้าน เอมโอช
อาหาร ๑ ชุด ประกอบไปด้วย ไข่กระทะ, ขนมปัง, ข้าวต้มหมู, น้ำส้มคั่น, เครื่องดื่มร้อน

ด่านตรวจคนเข้าเมือง
คณะ โทอะ เดินทางมาถึง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทางฝั่ง สปป.ลาว

ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ครั้งนี้ต้องขอรบกวนทางคณะ โทอะ ช่วยเดินแล้วถือเอกสารผ่านแดนชั่วคราว นำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ด้วยมือของตัวเอง

ด่านตรวจคนเข้าเมือง
อีกฝั่งหนึ่งของ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว

ถนน สปป.ลาว
สภาพถนนของ สปป.ลาว จากด่านตรวจคนเข้าเมือง ก่อนที่จะเข้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์

มัคคุเทศก์ ลาว
เมื่อคณะ โทอะ เดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว แล้ว ก็เป็นหน้าที่ของมัคคุเทศก์ทางฝั่งลาว ขึ้นมาให้ข้อมูล ตลอดการเดินทาง
มีนามว่า สมพอดี ชื่อเล่นว่า ไกด์พอ

โทอะ
ฝากให้ไกด์ต้อย ช่วยถ่ายภาพของคณะ โทอะ ให้

โทอะ
รอยยิ้ม ของคณะโทอะ

โทอะ
คณะโทอะ ทางฝั่งด้านขวา

โทอะ
คณะโทอะ ทางฝั่งด้านซ้าย

โทอะ
กระผมเองจำไม่ได้แล้วว่า เหตุการณ์ช่วงนี้ ไกด์พอ แนะนำให้ทางคณะ โทอะ มองดูอะไร

ประตูชัย สปป.ลาว
เนื่องจาก ประตูชัย สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ อยู่ในเส้นทางที่คณะโทอะ จะ้ต้องเดินทางผ่าน
ขอถือโอกาสนี้ แวะถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
อากาศตอนนั้น ร้อนมากๆ ครับ
(จริงแล้ว ประตูชัยนี้ ทางคณะโทอะ จะต้องมาแวะในวันพรุ่งนี้ แต่เนื่องจาก ทางร้านอาหารเวียงจันทน์ซีฟู้ด มีผู้ที่เข้ามารับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมาก ทางร้านจึงขอให้ทางไกด์พอ ช่วยหาโปรแกรมมาคั่นให้หน่อย เพื่อรอให้คณะอื่นซึ่งรับประทานอาหารอยู่ในตอนนี้ ได้อิ่ม และออกเดินทางจากร้านไปก่อน)

ประตูชัย สปป.ลาว
ช่างภาพบริเวณ ประตูชัย สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ ถ่ายภาพได้สวยงามมาก และได้รับรูปในเวลาอันสั้น รูปใบใหญ่ที่ท่านผู้อ่านที่เคารพได้เห็นอยู่นั้น ราคาประมาณ ๖๐ บาทไทย

ประตูชัย สปป.ลาว
เจ้านายญี่ปุ่น ๒ ท่าน จาก โทอะ ให้เกียรติ์ถ่ายภาพคู่กับ ไกด์พอ

ประตูชัย สปป.ลาว
ชุดนักเรียน สปป.ลาว น้องเค้าเดินมาแจกเอกสารประชาสัมพันธ์อะไรซักอย่าง กระผมเองก็อ่านภาษาลาว ไม่ค่อยออก

เวียงจันทน์ซีฟู้ด
บริเวณหน้าร้านของ เวียงจันทน์ซีฟู้ด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เวียงจันทน์ซีฟู้ด
คณะ โทอะ เดินทางเข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เวียงจันทน์ซีฟู้ด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เวียงจันทน์ซีฟู้ด
ทางร้าน ได้จัดห้องปรับอากาศ ชั้น ๒ พิเศษ ให้กับทางคณะ โทอะ

เวียงจันทน์ซีฟู้ด
ทางร้าน ได้จัดห้องปรับอากาศ ชั้น ๒ พิเศษ ให้กับทางคณะ โทอะ

เวียงจันทน์ซีฟู้ด
ทางร้าน ได้จัดห้องปรับอากาศ ชั้น ๒ พิเศษ ให้กับทางคณะ โทอะ

เวียงจันทน์ซีฟู้ด
ทางร้าน ได้จัดห้องปรับอากาศ ชั้น ๒ พิเศษ ให้กับทางคณะ โทอะ

เวียงจันทน์ซีฟู้ด
สินค้าพื้นเมืองมากมาย มาวางจำหน่ายบริเวณหน้าร้าน เวียงจันทน์ซีฟู้ด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เวียงจันทน์ซีฟู้ด
ตำรวจท่องเที่ยว ของทาง สปป.ลาว ที่ร่วมเดินทางไปกับทางคณะ โทอะ ในทริปนี้
พี่โจ ยืนกระดกเบียร์ดำ อร่อยเลยนะ

วังเวียง
สภาพของถนน ที่เดินทางออกจาก นครหลวงเวียงจันทน์ มุ่งสู่ วังเวียง สปป.ลาว

รถโค้ชปรับอากาศ สปป.ลาว
รถโค้ชปรับอากาศ สปป.ลาว จอดแวะพักครึ่งทาง ให้ทางคณะ โทอะ ได้เข้าห้องน้ำ ห้องท่า ก่อนที่จะขึ้นเขา มุ่งสู่ วังเวียง ในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้า

วังเวียง
ร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดพักรถ ก่อนเข้า วังเวียง

วังเวียง
ห้องนำกลางทาง สะอาด ปลอดภัย

วังเวียง
สมาชิก โทอะ ดูจะเพลิดเพลินไปกับรสชาดอันแสนหวานของ เบียร์ลาว ดูแล้วช่างมีความสุขเป็นยิ่งนัก

ถนน วังเวียง
สภาพของถนน มุ่งสู่ วังเวียง เส้นนี้เป็นทางหลักที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่วังเวียง และเลยไป หลวงพระบาง

ถนน วังเวียง
ตลอดเส้นทางที่เดินทางผ่าน จะได้พบกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ กำลังทำการซ่อมบำรุงถนนสู่ วังเวียง เป็นระยะๆ

ซิลเวอร์ นากา
โรงแรมซิลเวอร์ นากา เป็นโรงแรมระดับ ๔ ดาว ที่ทางป่าดงดอย ได้จัดเตรียมไว้คอยต้อนรับทางคณะ โทอะ

ซิลเวอร์ นากา
ทีมงานกำลังรวบรวมกุญแจ เพื่อแจกจ่ายให้กับทางคณะ โทอะ

ซิลเวอร์ นากา
ระหว่างรอกุญแจ

ซิลเวอร์ นากา
เครื่องดื่มต้อนรับ ที่ทาง ซิลเวอร์ นากา วังเวียง ได้เตรียมไว้บริการ

ซิลเวอร์ นากา
คุณตุ๊กตา ยืนประกาศห้องพักให้กับทางคณะ โทอะ เพื่อแยกย้ายกันเข้าสู่ห้องพักของ ซิลเวอร์ นากา วังเวียง สปป.ลาว

ซิลเวอร์ นากา
บรรยากาศที่งดงาม บริเวณด้านหลังของโรงแรม ซิลเวอร์ นากา วังเวียง สปป.ลาว ซึ่งท่านจะมองเห็น ลำน้ำซอง รวมถึง ขุนเขาน้อยใหญ่ ที่เรียงรายกันอยู่ ประดุจดังภาพวาดในเทพนิยาย อย่างใกล้ชิด

ซิลเวอร์ นากา
ห้องพักที่ทางป่าดงดอย ได้จัดเตรียมไว้ให้ ทุกห้อง สามารถมองเห็นลำน้ำซองได้อย่างเด่นชัด จนทางคณะตั้งคำถามในใจว่าทำไม ไม่ยกระดับห้องพักให้กับเจ้านายล่ะ ความจริงมันมีอยู่ว่า ทางป่าดงดอย ได้ยกระดับห้องพักทั้ง ๑๕ ห้อง ให้อยู่ในระดับเดียวกับเจ้านายหมดทุกห้อง ทางโรงแรมซิลเวอร์ นากา จะมีห้องพักอีกแบบหนึ่ง ที่หันหน้าออกสู่ถนน และอีกฝั่งหนึ่ง จะหันหน้าออกสู่ลำน้ำซอง

ลำน้ำซอง
ความงาดงามของ ลำน้ำซอง วังเวียง สปป.ลาว

ลำน้ำซอง
อีกมุมหนึ่งของ ลำน้ำซอง ที่มองจากโรงแรมซิลเวอร์ นากา วังเวียง สปป.ลาว

ซิลเวอร์ นากา
ถ่ายภาพหมู่ ณ ซิลเวอร์ นากา วังเวียง สปป.ลาว ก่อนที่จะนำพาคณะ โทอะ ลงเรือหางยาว ที่จอดรออยู่แล้วตรงบริเวณด้านล่าง

เรือหางยาว ลำน้ำซอง
จุดลงเรือหางยาว ล่อง ลำน้ำซอง อยู่ด้านข้างของตัวโรงแรม ซิลเวอร์ นากา วังเวียง สปป.ลาว

เรือหางยาว ลำน้ำซอง
เรือหางยาว ลำน้ำซอง นั่งได้ลำละ ๒ ท่าน

เรือหางยาว ลำน้ำซอง
โพสท์ท่า ก่อนล่อง เรือหางยาว ลำน้ำซอง

เรือหางยาว ลำน้ำซอง
นายญี่ปุ่น ๒ ท่าน ลงเรือหางยาวล่อง ลำน้ำซอง วังเวียง สปป.ลาว

เรือหางยาว ลำน้ำซอง
พี่โจ โทอะ ล่องเรือหางยาว ลำน้ำซอง วังเวียง สปป.ลาว ดีนะ ที่ในมือเป็นพวงกุญแจห้องพัก แทนที่มือจะถือกระป๋องเบียร์

ลำน้ำซอง
สภาพของที่พักอื่นๆ ตอนที่ทางคณะ โทอะ ล่องเรือตาม ลำน้ำซอง

ลำน้ำซอง
ระหว่างทางที่ล่องเรือ ลำน้ำซอง จะได้พบเห็นกับเรือแคนนู พายกันไปมา

ลำน้ำซอง
ล่องเรือ ลำน้ำซอง ส่วนใหญ่จะพบเห็นชาวต่างชาติ นั่งห่วงยาง ล่องไปตามกระแสน้ำ จิ๊บเบียร์ไปด้วย

ลำน้ำซอง
ชาวต่างชาติล่องห่วงยางตาม ลำน้ำซอง มาถึงจุดหมาย

ลำน้ำซอง
ความงดงามอีกช่วงหนึ่งของการล่องเรือตาม ลำน้ำซอง วังเวียง สปป.ลาว

ซิลเวอร์ นากา
ภาพเมื่อมองไปจากเรือหางยาว เข้าสู่ที่พัก โรงแรมซิลเวอร์ นากา วังเวียง สปป.ลาว ช่างใหญ่โตอะไรเช่นนี้

ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง
นำคณะโทอะ เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง สปป.ลาว

ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง

ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง
มาลาวทั้งที ขอลอง เบียร์ลาว ซักแก้วซิค่ะ ณ ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง สปป.ลาว

ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง
ภาพของอาหารพื้นเมือง ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง สปป.ลาว

ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง
ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง

ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง
ทางคณะ โทอะ กำลังทานกันอย่างเอร็ดอร่อย ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง ข้าวสวยเกิดมาหมดร้านอะไรตอนนี้ งานเข้าเลย พนักงานของร้านขี่รถมอเตอร์ไซด์ออกไปซื้อข้าวกับร้านใกล้เคียง แต่ไม่มีร้านไหนยอมขายข้าวให้เลยซักร้าน ไกด์ต้อย ร้อนใจมาก เดินออกไปตะเวนหาซื้อข้าวจากร้านอาหาร ได้ข้าวมา ๑ โถ เดินกลับมาที่ร้าน ไม่น่าเชื่อว่าข้าวโถละ ๑๐๐ บาท แต่ก็ช้าไปแล้ว ทางร้านแก้ปัญหาโดยเอาข้าวเหนียวซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องโฟม มาเสริฟแก้ขัด

ร้านอาหาร นางบถ วังเวียง


สมาชิก โทอะ บางส่วน ขอลองเครื่องดื่มท้องถิ่น ที่ ไกด์พอ แนะนำ กับบรรยากาศ Pub & Restaurant แบบบ้านๆ ตามสไตล์ วังเวียง คาราโอเกะที่นี้ น่ารักดีครับ เป็นรูปการ์ตูน

ซิลเวอร์ นากา
ลักษณะการจัดจานอาหารเช้าของทาง โรงแรม ซิลเวอร์ นากา วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
สะพานส้ม ทางข้ามไป ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
สะพานส้ม ทางข้ามไป ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
ร้านค้าของชาวบ้าน บริเวณทางเดินมุ่งสู่ ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ หน้า ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
ค่าบัตรผ่านประตู ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
ทางขึ้น ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
บรรยากาศภายใน ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
บรรยากาศภายใน ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
เมื่อมองออกมาจากด้านบนของ ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
พบเห็นภาพการ ลงแขก เกี่ยวข้าว ของชาว วังเวียง สปป.ลาว

ถ้ำจัง วังเวียง
ไกด์เต๋า บริการเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมกับผ้าเย็น ให้กับทางคณะ โทอะ ที่เพิ่งกลับมาจากการเที่ยวชม ถ้ำจัง วังเวียง สปป.ลาว

ยางแตก
ขณะที่เดินทางกลับจาก วังเวียง เข้าสู่ตัว นครหลวงเวียงจันทน์ รถโค้ชปรับอากาศ เกิดยางแตกขึ้นมา เลยต้องจอดรถเปลี่ยนยางกันครู่ใหญ่

เด็ก สปป.ลาว
ช่วงระหว่างที่รอการเปลี่ยนยางอยู่นั้น ฝั่งตรงข้ามของถนน ไกด์ต้อย มองเห็นเด็กน้อยชาวลาว ๔ คน เดินมุ่งหน้ามา จึงเรียกให้มาเอาขนมคบเคี้ยวไปกินกัน

เด็ก ลาว
ภาพของเด็กน้อยชาวลาว ๔ คนนี้ เพิ่งกลับมาจากการเก็บผักกูด กำลังจะเดินทางกลับบ้าน
ขอความกรุณาท่านผู้อ่านที่เคารพ โปรดอย่าคิดว่าเด็กน้อยนั้น เดินมาขอขนมและเครื่องดื่ม นะครับ
เป็นการที่พวกเราคนไทย เรียกให้เด็กเดินเข้ามาเอาขนมเองต่างหาก

เขื่อนน้ำงืม
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บริเวณ เขื่อนน้ำงืม วังเวียง สปป.ลาว

เขื่อนน้ำงืม
ภาพนี้ ทางคนแถวนั้นเขาพากันพูดว่า
"พวกลูกคนรวย เอาน้ำมันมาเผาเล่นกัน"
เป็นการกล่าวถึง พวกลูกคนรวย พากันมาขี่เจ็สสกี เล่น ณ บริเวณ เขื่อนน้ำงืม สปป.ลาว

เขื่อนน้ำงืม
ทิวทัศน์อันงดงามของ เขื่อนน้ำงืม วังเวียง สปป.ลาว น้ำเป็นสีเขียวมรกต ซึ่งมาจากสินแร่ที่อยู่บริเวณใต้เขื่อน

ยางแตก
งานเข้า เป็นครั้งที่ ๒ รถโค้ชปรับอากาศ ยางแตกเป็นครั้งที่ ๒ คราวนี้ถึงกับต้องจอดรถรอความช่วยเหลือจากรถอีกคัน ซึ่งจะตามมาในอีกประมาณ ๑ ชั่วโมงข้างหน้า เหตุที่ต้องรอก็เพราะว่า ยางอะไหล่ที่มีนั้น ถูกนำมาเปลี่ยนตอนที่ยางแตกครั้งที่แล้ว


พอดีมาจอดรอการเปลี่ยนยางอยู่หน้าบ้านของชาวบ้าน ทางไกด์พอ จึงเดินเข้าไปขอให้ทางคณะ โทอะ ได้เข้าห้องน้ำ

ตำรวจท่องเที่ยว สปป.ลาว
ตำรวจท่องเที่ยว สปป.ลาว กล่าวคำอำลา หลังจากที่ร่วมเดินทางไปกับคณะ โทอะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง หากมีปัญหาที่คาดไม่ถึงกับทาง ตำรวจ วังเวียง

สบายดี@ลาว
เมื่อเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ขอนำคณะ โทอะ เข้าพัก ณ โรงแรม สบายดี@ลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

สบายดี@ลาว
เมื่อเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ขอนำคณะ โทอะ เข้าพัก ณ โรงแรม สบายดี@ลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

สบายดี@ลาว
ทางโรงแรม สบายดี@ลาว ยืนให้บริการเครื่องดื่มต้อนรับ

สบายดี@ลาว
บรรยากาศแผนกต้อนรับส่วนหน้า ของโรงแรม สบายดี@ลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ปาร์ตี้
ค่ำคืน ปาร์ตี้ ของทาง โทอะ ณ สบายดี@ลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

บายศรีสู่ขวัญ
ก่อนที่จะเข้ารับบริการอาหารค่ำ ทางป่าดงดอย ได้จัดเตรียมพิธี บายศรีสู่ขวัญ ให้กับทางคณะ โทอะ

บายศรีสู่ขวัญ
ก่อนที่จะเข้ารับบริการอาหารค่ำ ทางป่าดงดอย ได้จัดเตรียมพิธี บายศรีสู่ขวัญ ให้กับทางคณะ โทอะ

บายศรีสู่ขวัญ
ก่อนที่จะเข้ารับบริการอาหารค่ำ ทางป่าดงดอย ได้จัดเตรียมพิธี บายศรีสู่ขวัญ ให้กับทางคณะ โทอะ

การแสดงฟ้อนรำ
ระหว่างที่ทางคณะ โทอะ รับประทานอาหารค่ำ ทางป่าดงดอย ได้จัดชุดการแสดงฟ้อนรำ ซึ่งเป็นการแสดงของทาง เวียงจันทน์ ให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงดงามของท่วงท่าฟ้อนรำ จากนางรำชาวลาว ทั้ง ๔ ท่าน

การแสดงฟ้อนรำ
การแสดงฟ้อนรำ ทางคณะ โทอะ ให้ความสนใจชม

การแสดงฟ้อนรำ
อีกมุมหนึ่ง ของ การแสดงฟ้อนรำ จาก เวียงจันทน์ สปป.ลาว

การแสดงฟ้อนรำ
การแสดงฟ้อนรำ ชุดที่ ๒ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

การแสดงฟ้อนรำ
อีกมุมหนึ่งของ การแสดงฟ้อนรำ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

การแสดงฟ้อนรำ
ทางคณะ โทอะ ขอถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนางรำทั้ง ๔ ท่าน

การแสดงฟ้อนรำ
การแสดงฟ้อนรำ ชุดที่ ๓

การแสดงฟ้อนรำ
ขอถ่ายภาพหมู่ร่วมกับชุด การแสดงฟ้อนรำ

การแสดงฟ้อนรำ
การแสดงฟ้อนรำ ชุดที่ ๔

การแสดงฟ้อนรำ
หลังจบจากการแสดงในชุดที่ ๔ แล้ว ทางนักแสดงได้เดินไปตามโต๊ะ เพื่อขอให้ทางคณะ โทอะ ให้เกียรติออกมาหน้าเวที เพื่อร่วมกันฟ้อนรำด้วยกัน

การแสดงฟ้อนรำ
ทางคณะ โทอะ ไม่รีรอที่จะให้เกียรติออกมาร่วม ฟ้อนรำ

การแสดงฟ้อนรำ
ท่ารำวงของ นายญี่ปุ่น


นายญี่ปุ่น ทั้ง ๒ ท่าน จาก โทอะ ออกมากล่าวหน้าเวที
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ของ โทอะ ค่ำคืนนี้สิ้นสุดกันประมาณ ๒๒.๐๐ น. เพราะว่าทาง สปป.ลาว มีกฏระเบียบที่เคร่งครัด มากกว่าทางไทย

สบายดี@ลาว
บรรยากาศห้องอาหารเช้า ของ โรงแรม สบายดี@ลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

สบายดี@ลาว
บริเวณหน้าโรงแรม สบายดี@ลาว ได้มีแม่ค้านำสินค้ามาตั้งวางเพื่อจำหน่ายกับนักท่องเที่ยว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หอวัดพระแก้ว สปป.ลาว
ขอนำทางคณะ โทอะ เข้าเยี่ยมชมความงดงามของ หอวัดพระแก้ว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

หอวัดพระแก้ว สปป.ลาว
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน หอวัดพระแก้ว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

หอวัดพระแก้ว สปป.ลาว
ไกด์พอ เล่าถึงประวัติความเป็นมาและเป็นไปเกี่ยวกับ หอวัดพระแก้ว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

หอวัดพระแก้ว สปป.ลาว
บริเวณโดยรอบของ หอวัดพระแก้ว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

วัดศรีเมือง
จากนั้น ขอนำทางคณะ โทอะ เข้ากราบนมัสการศาลหลักเมือง ณ วัดศรีเมือง เวียงจันทน์ สปป.ลาว

วัดศรีเมือง

วัดศรีเมือง

รถโค้ชปรับอากาศ สปป.ลาว
จากเหตุการณ์ที่ รถโค้ชปรับอากาศ สปป.ลาว ได้เกิดยางแตก ๒ ครั้งซ้อน ทางป่าดงดอย ได้ทำการเปลี่ยนรถโค้ชปรับอากาศคันใหม่

รถไอติม
ออกมาหน้าวัดศรีเมือง ไกด์พอ เห็นรถไอติมขี่ผ่าน จึงกวักมือเรียก ทำเอาพี่โจและนายญี่ปุ่น ต้องควักเงินซื้อไอติมเลี้ยงหมดทุกคน รวมถึงทีมงานทั้ง ๕ ชีวิต ขอบคุณครับ

พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว
จากนั้น ขอนำคณะ โทอะ เข้าเยี่ยมชมความงดงามของ พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว

พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว
สีทองเหลืองอร่ามของ พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ร้านเครื่องเงิน เวียงจันทน์ สปป.ลาว
ขอนำคณะ โทอะ เข้าเลือกซื้อ ร้านเครื่องเงิน เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ร้านเครื่องเงิน เวียงจันทน์ สปป.ลาว
เครื่องเงิน จาก สปป.ลาว ถือว่าเป็นเครื่องเงินที่ดี อีกแห่งหนึ่ง

ร้านเครื่องเงิน เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ตำหนักลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ตำหนักลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ตำหนักลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว
ออเดริฟ ของทางร้าน ตำหนักลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็น หมี่กระทิ

ตำหนักลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว
นายญี่ปุ่น ๒ ท่าน จกข้าวเหนียว อย่างเอร็ดอร่อย ณ ตำหนักลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ตำหนักลาว เวียงจันทน์ สปป.ลาว

การจราจร เวียงจันทน์ สปป.ลาว
บรรยากาศการจราจร เวียงจันทน์ สปป.ลาว


สนุก สุดเหวียง กันไปเลย กับ คอมฯ คาราโอเกะ บนรถโค้ชปรับอากาศ สปป.ลาว


นายญี่ปุ่น จากคณะ โทอะ เดินมามอบของที่ระลึก และ สินน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ ไกด์พอ
(ไกด์ลาว แสนสวยของเราในทริปนี้)

ร้านค้าปลอดภาษี สปป.ลาว
บรรยากาศ ร้านค้าปลอดภาษี สปป.ลาว

ร้านค้าปลอดภาษี สปป.ลาว

ร้านค้าปลอดภาษี สปป.ลาว

วีที แหนมเนือง อุดรธานี
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ วีที แหนมเนือง อุดรธานี ก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยว ๒๐.๐๐ น.
นั่งรับประทานอาหารกันแบบสบายๆ กับอาหารชุดที่แพงที่สุด ของร้าน วีที แหนมเนือง อุดรธานีทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว + ไกด์จาก สปป.ลาว (ไกด์พอ) + ตำรวจท่องเที่ยวติดตามคณะ สปป.ลาว

รถโค้ชปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง สปป.ลาว
รถโค้ชปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง สปป.ลาว
รถโค้ชปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง สปป.ลาว ทั้ง ๒ คัน      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy