หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เที่ยวเมืองลาว เวียงจันทน์ ท่องแดนอารยธรรม เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

เทียน เหยียน
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

เทียน เหยียน
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)


สวนอาหาร ริมมูล บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย บริเวณโดยรอบร้านอาหารตกแต่งด้วยสวนเล็กๆ และสนามเด็กเล่น ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองอยู่ติดแม่น้ำมูล มีบริการล่องแพดื่มด่ำกับธรรมชาติ ๒ ริมฝั่งแม่น้ำมูล ทางร้านมีบริการอินเตอร์เน็ต ด้านหน้าของร้านเป็นบ่อตกกุ้ง บริการกุ้งแม่น้ำสดๆ รองรับคณะทัวร์ได้ ๓๐๐ ท่าน บริการห้องแอร์ไว้บริการทุกระดับ พร้อมรับจัดทำอาหารกล่องกับเมนูอาหารหลากหลายเมนู ที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางสามารถจอดรถทัวร์ได้

สวนอาหาร ริมมูล
สวนอาหาร ริมมูล พิมาย นครราชสีมา

สวนอาหาร ริมมูล
สวนอาหาร ริมมูล พิมาย นครราชสีมา


อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะขอม มีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยม ชื่อ พิมาย น่าจะมาจากคำว่า วิมาย หรือ วิมายปุระ ที่ปรากฏในจารึกภาษาขอมบนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงเริ่มสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของศิลปะเป็นแบบบาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งหมายถึงปราสาทนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗

เมื่ออิทธิพลของวัฒนธรรมขอมเริ่มเสื่อมลงหลังรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ และมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเวลาต่อมา เมืองพิมายคงจะหมดความสำคัญลง และหายไปในที่สุด เนื่องไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเมืองพิมายเลยในสมัยสุโขทัย

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน และได้จัดตั้งเป็น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงจัดตั้งถึง ๑๓ ปี ร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๒ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยาน

ปราสาทหินพิมาย
ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา

ปราสาทหินพิมาย
ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา

ปราสาทหินพิมาย
ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา

ปราสาทหินพิมาย
ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา


แดงแหนมเนือง บรรยากาศอันร่มรื่น สวยงามของมนต์เสน่ห์แห่งลุ่มน้ำโขง ที่ลูกค้าจะได้สัมผัสกับ ที่นั่งริมระเบียง ทอดยาวไปตามริมแม่น้ำโขง บรรยากาศสบายๆ เหมือนกับอยู่บ้าน ท่านจะได้ลิ้มรสแหนมเนือง และอาหารเวียดนามแสนอร่อย และบริการที่เป็นกันเอง พร้อมไปกับนั่งชมทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั่งโขง ที่ร้านแดงแหนมเนือง มีห้องปรับอากาศ ขนาดต่างๆ รองรับการจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะ และกรุ๊ปทัวร์ อีกทั้งยังมีห้องจัดเลี้ยงบรรยากาศส่วนตัว เพื่อรับรองแขกพิเศษในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

แดงแหนมเนือง
แดงแหนมเนือง หนองคาย

โรงแรมบุศยรินทร์
โรงแรมบุศยรินทร์ หนองคาย

โรงแรมบุศยรินทร์
โรงแรมบุศยรินทร์ หนองคาย


วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่ ๘๗๓ ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดนิกาย มหานิกาย

ประวัติ วัดโพธิ์ชัย เดิมชื่อ วัดผีผิว วัดนี้ใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และมีผีดุ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นวัดโพธิ์ชัย ใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ชั้นหลัง หล่อด้วยทองสุก (ทองคำ ที่มีเนื้อทองคำบริสุทธิ์ ประมาณ ๙๒ เปอร์เซนต์ สีทองคำจะมีสีเหลืองเข้ม เรียกว่า สีทองสุก) มีพระพุทธลักษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ คืบ ๘ นิ้ว สูงจากเบื้องล่างพระชงฆ์ ถึงยอดพระเกศ ๔ คืบ ๑ นิ้ว มีห่วงกลมขนาด หัวแม่มือจำนวน ๓ ห่วง ติดกับพระแท่นซึ่งหล่อติดกับองค์พระใส สำหรับผูกเชือกติดกับยานเวลาที่อัญเชิญลงมาแห่รอบเมืองให้ประชาชน ได้สรงน้ำในช่วงวันสงกรานต์

หลวงพ่อพระใส จัดสร้างขึ้นโดย พระราชธิดาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่ง ล้านช้าง ทั้ง ๓ พระองค์ คือ พระสุก พระเสริม และพระใส

พระสุก นั้นได้จมลงที่แม่น้ำโขงขณะอัญเชิญลงมายังกรุงเทพ บริเวณที่พระสุกจมลงชาวบ้านจึงเรียกว่า เวินพระสุก ยังปรากฏมาจนปัจจุบันนี้

ส่วนพระเสริมนั้น ได้อัญเชิญลงมายังกรุงเทพฯ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดปทุมวนาราม

วัดโพธิ์ชัย
หลวงพ่อพระใส (พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย) วัดโพธิ์ชัย หนองคาย

รถบัส ลาว
รถบัสโดยสาร สปป. ลาว เวียงจันทน์

รถบัส ลาว
รถบัสโดยสาร สปป. ลาว เวียงจันทน์

ไกด์ ลาว
ไกด์ สปป. ลาว เวียงจันทน์

ไกด์ สปป. ลาว เวียงจันทน์


วัดศรีเมือง / วัดสีเมือง เป็นวัด ที่ประดิษฐาน "เสาหลักเมือง" ของนครเวียงจันทร์ ที่บริเวณประตูทางเข้าวัด จะมีเต้นส์ที่พระคุณเจ้า จัดตั้งไว้เพื่อจัดวางอุปกรณ์ สิ่งที่จะนำไปกราบไหว้พระที่อยู่ภายในพระอุโบสถของวัดสีเมือง เรียกว่า ต้นเทียน ลักษณะเป็นแผ่นขี้ผึ้งบางๆ ทำเป็นดอกเหมือนดอกไม้ แต่ใช่เทียนไขปั้มใส่แบบ แกะออกมาเป็นดอกๆ จากนั้นนำใส่ด้ามไม้ นำไปประดับที่ต้นกล้วยขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไป ที่โคนต้นใส่ลงในกระป๋อง เพื่อเป็นฐานสำหรับวางตั้งไว้

วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง สปป. ลาว เวียงจันทน์

วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง สปป. ลาว เวียงจันทน์

วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง สปป. ลาว เวียงจันทน์

วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง สปป. ลาว เวียงจันทน์

วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง สปป. ลาว เวียงจันทน์

วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง สปป. ลาว เวียงจันทน์


หอพระแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญลงมาประทับที่กรุงเทพมหานคร ในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นผู้อัญเชิญ

ประวัติ แต่เดิมหอพระแก้วนั้น เคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๐๘ เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา เมื่อต้องเสด็จกลับมาครองราชบัลลังก์ล้านช้าง หลังจากที่พระราชบิดาคือพระเจ้าโพธิสารสิ้นพระชนม์ลง ในการทำศึกสงครามกับประเทศสยาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๒ นครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเวียงจันทน์ไป พร้อมทั้งกวาดต้อนราชวงศ์ชาวลาวกลับไปยังกรุงเทพฯมากมาย

สำหรับหอพระแก้ว ที่นักท่องเที่ยวเห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นของที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๓ ภายใต้การควบคุมดูแลการก่อสร้างของ เจ้าสุวรรณภูมา ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และต่อมายังได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากได้รับเอกราชอีกด้วย แม้หอพระแก้วปัจจุบันจะไม่ใช่วัดอีกต่อไป แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ยังนครเวียงจันทน์ก็ยังเดินทางมาสักการะบูชากันเป็นจำนวนมาก สำหรับส่วนในของพิพิธภัณฑ์นั้น จัดแสดง พระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ลาว สำหรับประตูใหญ่ทั้งสองเป็นของเก่าที่หลงเหลือมาแต่เดิม บานประตูจำหลักเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบของหอพระแก้วเงียบสงบ ร่มเย็นมีไหขนาดกลางจากทุ่งไหหิน ในแขวงเชียงขวางวางตั้งอยู่ ๑ ใบ อาณาบริเวณรอบๆ วัดสีสะเกดและหอพระแก้ว เคยถูกใช้เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานปกครองของฝรั่งเศสสมัยอาณานิคมมาก่อน

หอพระแก้ว เวียงจันทน์
หอพระแก้ว สปป. ลาว เวียงจันทน์

พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว สปป. ลาว เวียงจันทน์

พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว สปป. ลาว เวียงจันทน์

พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว สปป. ลาว เวียงจันทน์

ภัตตาคารแม่โขง
ภัตตาคารแม่โขง สปป. ลาว เวียงจันทน์

ภัตตาคารแม่โขง
ภัตตาคารแม่โขง สปป. ลาว เวียงจันทน์

ภัตตาคารแม่โขง
ภัตตาคารแม่โขง สปป. ลาว เวียงจันทน์

ไกด์ ลาว
ไกด์ สปป. ลาว เวียงจันทน์

เวียงจันทน์
ร้านขายของฝาก สปป. ลาว เวียงจันทน์

เวียงจันทน์
ร้านขายของฝาก สปป. ลาว เวียงจันทน์


พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวง มีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาว ดังปรากฏว่าตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเป็นภาพประธานในดวงตรา

พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี สปป. ลาว เวียงจันทน์

พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี สปป. ลาว เวียงจันทน์

พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี สปป. ลาว เวียงจันทน์

พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี สปป. ลาว เวียงจันทน์

พระธาตุหลวง

เวียงจันทน์
ร้านขายของฝาก สปป. ลาว เวียงจันทน์

เวียงจันทน์
ร้านขายของฝาก สปป. ลาว เวียงจันทน์

โรงแรมสีสะหวาด
โรงแรมสีสะหวาด สปป. ลาว เวียงจันทน์

โรงแรมสีสะหวาด
โรงแรมสีสะหวาด สปป. ลาว เวียงจันทน์

โรงแรมสีสะหวาด
วงดนตรี คาราโอเกะ โรงแรมสีสะหวาด สปป. ลาว เวียงจันทน์

โรงแรมสีสะหวาด
โรงแรมสีสะหวาด สปป. ลาว เวียงจันทน์

โรงแรมสีสะหวาด
โรงแรมสีสะหวาด สปป. ลาว เวียงจันทน์

โรงแรมสีสะหวาด
โรงแรมสีสะหวาด สปป. ลาว เวียงจันทน์

การแสดงฟ้อนรำ ลาว
การแสดงฟ้อนรำ สปป. ลาว เวียงจันทน์

การแสดงฟ้อนรำ สปป. ลาว เวียงจันทน์

โรงแรมสีสะหวาด
โรงแรมสีสะหวาด สปป. ลาว เวียงจันทน์

การแสดงฟ้อนรำ ลาว
การแสดงฟ้อนรำ สปป. ลาว เวียงจันทน์

โรงแรมสีสะหวาด
โรงแรมสีสะหวาด สปป. ลาว เวียงจันทน์

การแสดงฟ้อนรำ ลาว
การแสดงฟ้อนรำ สปป. ลาว เวียงจันทน์

ท่าเต้นบาร์สโลบ สปป. ลาว เวียงจันทน์
ปาร์ตี้ สปป. ลาว เวียงจันทน์
ปาร์ตี้ สปป. ลาว เวียงจันทน์

โรงแรมสีสะหวาด
โรงแรมสีสะหวาด สปป. ลาว เวียงจันทน์

ประตูชัย
ประตูชัย สปป. ลาว เวียงจันทน์


ประตูชัยฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile) อยู่ทางทิศตะวันตกของชองป์-เซลิเซ่ส์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย

ประตูชัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "แนวเส้นตรงทางประวัติศาสตร์" (L'Axe historique) ซึ่งเป็นถนนเส้นตรงจากสวนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ไปยังชานเมืองปารีส ประตูชัยแห่งนี้ออกแบบโดยฌอง ชาลแกร็งในปี พ.ศ. ๒๓๔๙ โดยมียุวชนเปลือยชาวฝรั่งเศสกำลังต่อสู้กับทหารเยอรมัน เต็มไปด้วยเคราและใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ ๑

ประตูชัยฝรั่งเศสมีความสูง ๔๙.๕ เมตร (๑๖๕ ฟุต) กว้าง ๔๕ เมตร (๑๔๘ ฟุต) และลึก ๒๒ เมตร (๗๒ ฟุต) เป็นประตูชัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน แบบของประตูชัยฝรั่งเศสนี้ได้แนวความคิดมาจากประตูชัยไตตัส ประตูชัยฝรั่งเศสมีความใหญ่มาก เพราะหลังจากมีการสวนสนามในปรุงปารีสเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ชาร์ลส์ โกดฟรัว ได้ขับเครื่องบินนีอูปอร์ต (Nieuport) ผ่านกลางประตูชัยฝรั่งเศสเพื่อเป็นการสดุดีเหล่าทหารอากาศที่ได้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ ๑

ประตูชัย
ประตูชัย สปป. ลาว เวียงจันทน์

ประตูชัย
ประตูชัย สปป. ลาว เวียงจันทน์

ประตูชัย
ประตูชัย สปป. ลาว เวียงจันทน์

พับเพียบไทยแลนด์
พับเพียบไทยแลนด์ ประตูชัย สปป. ลาว เวียงจันทน์

ประตูชัย
ประตูชัย สปป. ลาว เวียงจันทน์

รถบัส ลาว
รถบัสโดยสาร สปป. ลาว เวียงจันทน์

ตลาดเช้า
ตลาดเช้า สปป. ลาว เวียงจันทน์

ตลาดเช้า
ตลาดเช้า สปป. ลาว เวียงจันทน์

ตลาดเช้า
ตลาดเช้า สปป. ลาว เวียงจันทน์

ตลาดเช้า
ตลาดเช้า สปป. ลาว เวียงจันทน์

เวียงจันทน์ ซีฟู้ด
เวียงจันทน์ ซีฟู้ด สปป. ลาว เวียงจันทน์

เวียงจันทน์ ซีฟู้ด
เวียงจันทน์ ซีฟู้ด สปป. ลาว เวียงจันทน์

เวียงจันทน์

ร้านค้าปลอดภาษี ลาว
ร้านค้าปลอดภาษี สปป. ลาว เวียงจันทน์


ทีมงาน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

ไกด์ ลาว
ไกด์ สปป. ลาว เวียงจันทน์

รถโค้ชปรับอากาศ
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น

รถโค้ชปรับอากาศ
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น

รถโค้ชปรับอากาศ
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy