หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

อุ้มผาง ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู จ.ตาก Sitto (Thailand)


Sitto (Thailand)
Sitto (Thailand)

โรงแรมพิมาน
โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์

บ้านบนดอย
บ้านบนดอย รีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู
ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

น้ำตกสายรุ้ง อุ้มผาง
น้ำตกสายรุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ่อน้ำร้อน
บ่อน้ำร้อน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ล่องเรือยาง ทีลอซู
ล่องเรือยาง ทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ผาเลือด
หน่วยพิทักษ์ป่า ผาเลือด อุ้มผาง

ผาเลือด
หน่วยพิทักษ์ป่า ผาเลือด อุ้มผาง

ผาเลือด
หน่วยพิทักษ์ป่า ผาเลือด อุ้มผาง

ลานกางเต็นท์ ทีลอซู
ลานกางเต็นท์ ทีลอซู

กลุ่มสัมพันธ์
กลุ่มสัมพันธ์ Sitto (Thailand) ทีลอซู

กลุ่มสัมพันธ์
กลุ่มสัมพันธ์ Sitto (Thailand) ทีลอซู


กลุ่มสัมพันธ์ Sitto (Thailand) ทีลอซู


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง มีพื้นที่ ๑,๖๑๙,๒๘๐ ไร่ เป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผืนป่าตะวันตกที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งมรดกโลก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศจะหนาวและเย็นมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เสือลายเมฆ สมเสร็จ เลียงผา เหยี่ยว นกกระทุง ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ สถานที่น่าสนใจภายในเขตฯ ได้แก่ น้ำตกทีลอซู คำว่า ทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกดำ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตฯ ๓ กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล ๙๐๐ เมตรเกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปีความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ ๕๐๐ เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ ๓๐๐ เมตรล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากติดอันดับ ๑ ใน ๖ ของโลกซึ่งการเดินทางไปชมน้ำตก แต่ละชั้นบางครั้งจะต้องเดินผ่านสายน้ำตก ควรใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ การเดินทางรถยนต์จากอำเภออุ้มผาง ใช้เส้นทางสายอุ้มผางแม่สอดถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๖๑ มีทางแยกซ้ายที่บ้านแม่กลองใหม่ ไปด่านเดลอ หรือจุดตรวจ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง" เป็นระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

สวนส้ม อุ้มผาง
สวนส้ม อุ้มผาง


ถ้ำตะโค๊ะบิ อยู่ในเขตบ้านแม่กลองจากตัวอำเภออุ้มผางไป ๗ กิโลเมตร เป็นถ้าขนาดใหญ่ เพดานสูง มีอากาศโปร่ง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม

ถ้ำตะโค๊ะบิ
ถ้ำตะโค๊ะบิ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ตลาดอุ้มผาง
ตลาดอุ้มผาง

ตลาดอุ้มผาง
ตลาดอุ้มผาง

ตลาดอุ้มผาง
ตลาดอุ้มผาง

ตลาดอุ้มผาง
ตลาดอุ้มผาง

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ Sitto (Thailand) บ้านบนดอย รีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ Sitto (Thailand) บ้านบนดอย รีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ Sitto (Thailand) บ้านบนดอย รีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ Sitto (Thailand) บ้านบนดอย รีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ Sitto (Thailand) บ้านบนดอย รีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ Sitto (Thailand) บ้านบนดอย รีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก


ดอยหัวหมด เป็นยอดเขาหัวโล้นที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้าและไม้ทนแล้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองอุ้มผางมาตามเส้นทางบ้านสบห้วยแม่สะมุ้งประมาณ ๑๐ กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าไปตามถนนลูกรังอีก ๗๐๐ เมตร จากจุดจอดรถเดินเท้าขึ้นไปชมวิวบนยอดดอยอีกประมาณ ๑๕๐ เมตร ภูเขาบริเวณนี้มีหลายดอย เป็นลักษณะยอดเขาเตี้ยๆ ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ชาวบ้านจึงเรียกว่ายอดเขาเหล่านี้ว่า ดอยหัวหมด หรือ เขาหัวโล้น ดอยหัวหมดที่เป็นจุดชมวิวมีด้วยกันหลายดอยแต่ละดอย

ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นอุทยานแห่งชาติในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง จุดท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ห่างกันพอสมควร โดยอยู่ถนนเส้นทางหลัก สาย ๑๐๙๐ อุ้มผาง-พบพระ และสาย ๑๒๐๖ แม่สอด-พบพระ

น้ำตกพาเจริญ
น้ำตกพาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก

น้ำตกพาเจริญ
น้ำตกพาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก


ตลาดริมเมย เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพพม่าครับ เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมาย ทั้งของไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่ว เครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอก จากนี้ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์จะข้าม ไปยังประเทศพม่าจะต้องแลกเงินจ๊าดตรงด่านตรวจ เพื่อเป็น ค่าผ่านแดน และค่าเรือทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ทั้งนี้คนรับแลกเงินจะจัดเงินไว้เป็นชุดๆ เพื่อความสะดวก เวลาที่เปิดให้ข้ามไปยังประเทศพม่าคือ ใน วันธรรมดา เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.

ตลาดริมเมย
ตลาดริมเมย จ.ตาก

ตลาดริมเมย
ตลาดริมเมย จ.ตาก


ทีมงาน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

ทีมงาน
รถตู้ปรับอากาศ


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy