หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เที่ยวสวนผึ้ง ชมฟาร์มแกะ จ.ราชบุรี
Heathfield International School
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๖๐ ท่าน
เดินทาง ๒ วัน ๑ คืน กรุงเทพ-ราชบุรี
เข้าพัก ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๑ ชั้นครึ่ง จำนวน ๒ คัน ของ พรทิพย์แทรเวล

Heathfield
นำคณะ Heathfield International School เที่ยวสวนผึ้ง ชมฟาร์มแกะ สวนผึ้ง ราชบุรี

Heathfield
นำคณะ Heathfield International School เที่ยวสวนผึ้ง ชมฟาร์มแกะ สวนผึ้ง ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
นำคณะ Heathfield International School เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
นำคณะ Heathfield International School เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
วาดลาย ลงสี ตามจินตนาการ เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
วาดลาย ลงสี ตามจินตนาการ เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
วาดลาย ลงสี ตามจินตนาการ เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
วาดลาย ลงสี ตามจินตนาการ เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
วาดลาย ลงสี ตามจินตนาการ เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
วาดลาย ลงสี ตามจินตนาการ เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
คณะคุณครู วาดลาย ลงสี ตามจินตนาการ เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี

เถ้าฮงไถ่
ผลงานของนักเรียนแต่ละท่าน ก่อนเข้าสู่กระบวนการเผา พร้อมนำส่งให้ในภายหลัง

สู้ตายค่ะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสู้ตายค่ะ ราชบุรี

สู้ตายค่ะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสู้ตายค่ะ ราชบุรี

สู้ตายค่ะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสู้ตายค่ะ ราชบุรี

The Scenery
เที่ยวชมฟาร์มแกะ The Scenery สวนผึ้ง ราชบุรี

The Scenery
เที่ยวชมฟาร์มแกะ The Scenery สวนผึ้ง ราชบุรี

The Scenery
เที่ยวชมฟาร์มแกะ The Scenery สวนผึ้ง ราชบุรี

The Scenery
เที่ยวชมฟาร์มแกะ The Scenery สวนผึ้ง ราชบุรี

The Scenery
เที่ยวชมฟาร์มแกะ The Scenery สวนผึ้ง ราชบุรี

The Scenery
เที่ยวชมฟาร์มแกะ The Scenery สวนผึ้ง ราชบุรี

The Scenery
เที่ยวชมฟาร์มแกะ The Scenery สวนผึ้ง ราชบุรี

ศศิคันทรี่ รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

ศศิคันทรี่ รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

ศศิคันทรี่ รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

ศศิคันทรี่ รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

ศศิคันทรี่ รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

ศศิคันทรี่ รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

ศศิคันทรี่ รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
นำคณะนั่งรถกระบะ 4WD ขึ้น เขากระโจม ชมทะเลหมอก สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
บริการเครื่องดื่มร้อนๆ บน เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
ชมทะเลหมอก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
ชมทะเลหมอก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
ชมทะเลหมอก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
ชมทะเลหมอก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
ชมทะเลหมอก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
ชมทะเลหมอก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
สภาพเส้นทางลงจาก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
สภาพเส้นทางลงจาก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
สภาพเส้นทางลงจาก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
สภาพเส้นทางลงจาก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
สภาพเส้นทางลงจาก เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
บริการอาหารเช้า ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

เขากระโจม
บริการอาหารเช้า ณ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

บ้านหอมเทียน
นำคณะเที่ยวชม บ้านหอมเทียน สวนผึ้ง ราชบุรี

บ้านหอมเทียน
นำคณะเที่ยวชม บ้านหอมเทียน สวนผึ้ง ราชบุรี

บ้านหอมเทียน
นำคณะเที่ยวชม บ้านหอมเทียน สวนผึ้ง ราชบุรี

ครัวตะนาวศรี 2
บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวตะนาวศรี 2 สวนผึ้ง ราชบุรี

ครัวตะนาวศรี 2
บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวตะนาวศรี 2 สวนผึ้ง ราชบุรี

ครัวตะนาวศรี 2
บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวตะนาวศรี 2 สวนผึ้ง ราชบุรี

โป่งยุบหุตายน
นำคณะเที่ยวชม โป่งยุบหุตายน สวนผึ้ง ราชบุรี

โป่งยุบหุตายน
นำคณะเที่ยวชม โป่งยุบหุตายน สวนผึ้ง ราชบุรี

โป่งยุบหุตายน
นำคณะเที่ยวชม โป่งยุบหุตายน สวนผึ้ง ราชบุรี

โป่งยุบหุตายน
นำคณะเที่ยวชม โป่งยุบหุตายน สวนผึ้ง ราชบุรี

โป่งยุบหุตายน
นำคณะเที่ยวชม โป่งยุบหุตายน สวนผึ้ง ราชบุรี

โป่งยุบหุตายน
นำคณะเที่ยวชม โป่งยุบหุตายน สวนผึ้ง ราชบุรีทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว


รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ พรทิพย์แทรเวล
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ ศศิคันทรี่ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท

ศศิคันทรี่ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
http://www.sasicountryresort.com


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy