หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ปลูกป่าชายเลน กระโดดหอ สนุกกับสวนน้ำ
โรงเรียนนานาชาติ ฮีทฟิลด์
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๖๓ ท่าน
เดินทาง อังคาร-ศุกร์ที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ Next Step Bus
ป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

รถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น
โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step Bus
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

ฟ้าชมคลื่น
อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว ฟ้าชมคลื่น      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy