หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เกาะสมุย สวรรค์ของอ่าวไทย จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท โทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๓๑ ท่าน
เดินทาง พุธ-เสาร์ที่ ๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
เดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอร์เวย์

นกแอร์
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว บางส่วน เดินทางโดยสารการบิน นกแอร์ ไปลง สนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี

นกแอร์
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว บางส่วน เดินทางโดยสารการบิน นกแอร์ ไปลง สนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี
ระนองโต้รุ่ง
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารรอบดึก ณ ระนองโต้รุ่ง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ระนองโต้รุ่ง
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารรอบดึก ณ ระนองโต้รุ่ง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Bhundhari
นำคณะ โทอะ เข้าสู่ที่พัก ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Bhundhari
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางจากที่พัก สู่ท่าเรือ มุ่งหน้าออกทะเล หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางจากที่พัก สู่ท่าเรือ มุ่งหน้าออกทะเล หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางจากที่พัก สู่ท่าเรือ มุ่งหน้าออกทะเล หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานีหมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ออกเดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง บริเวณ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง บริเวณ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง บริเวณ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง บริเวณ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานีหมู่เกาะอ่างทอง
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง บริเวณ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

ทะเลใน
นำคณะ โทอะ ขึ้นจุดชมทิวทัศน์ ณ ทะเลใน หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

ทะเลใน
นำคณะ โทอะ ขึ้นจุดชมทิวทัศน์ ณ ทะเลใน หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานีเกาะสามเส้า
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

เกาะสามเส้า
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

เกาะสามเส้า
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

เกาะสามเส้า
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

เกาะสามเส้า
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานีหมู่เกาะอ่างทอง
คณะ โทอะ อิสระตามอัธยาศัย ณ เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

เกาะสามเส้า
คณะ โทอะ อิสระตามอัธยาศัย ณ เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

เกาะสามเส้า
คณะ โทอะ อิสระตามอัธยาศัย ณ เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานีหมู่เกาะอ่างทอง
คณะ โทอะ อิสระตามอัธยาศัย หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานีหมู่เกาะอ่างทอง
คณะ โทอะ อิสระตามอัธยาศัย หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

ท่าเรือสมุยซีฟู๊ด
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้าน ท่าเรือสมุยซีฟู๊ด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ท่าเรือสมุยซีฟู๊ด
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้าน ท่าเรือสมุยซีฟู๊ด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานีเกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน
นำคณะ โทอะ เดินทางโดย เรือสปีทโบ๊ท เหมาลำ สู่ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เต่าทองรีสอร์ท
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เต่าทองรีสอร์ท หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะวัวตาหลับ
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง หลัง เกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะวัวตาหลับ
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง หลังเกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะวัวตาหลับ
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง หลังเกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะวัวตาหลับ
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง หลังเกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะวัวตาหลับ
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง หลังเกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

เกาะวัวตาหลับ
นำคณะ โทอะ ดำน้ำดูปะการัง หลังเกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

โทอะ
นำคณะ โทอะ เดินทางกลับที่พัก จาก หมู่เกาะเต่า-เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

Bhundhari
คณะ โทอะ จัดเลี้ยงปาร์ตี้ ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Bhundhari
คณะ โทอะ จัดเลี้ยงปาร์ตี้ ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Bhundhari
คณะ โทอะ จัดเลี้ยงปาร์ตี้ ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Bhundhari
คณะ โทอะ จัดเลี้ยงปาร์ตี้ ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Bhundhari
คณะ โทอะ จัดเลี้ยงปาร์ตี้ ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Bhundhari
คณะ โทอะ จัดเลี้ยงปาร์ตี้ ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีBhundhari
คณะ โทอะ จัดเลี้ยงปาร์ตี้ ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีBhundhari
คณะ โทอะ จัดเลี้ยงปาร์ตี้ ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

โทอะ
คณะ โทอะ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

วัดปลายแหลม
นำคณะ โทอะ เข้าชม วัดปลายแหลม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

วัดปลายแหลม
นำคณะ โทอะ เข้าชม วัดปลายแหลม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

วัดปลายแหลม
นำคณะ โทอะ เข้าชม วัดปลายแหลม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ร้านข้าวหอม
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวหอม แกงใต้ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ร้านข้าวหอม
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวหอม แกงใต้ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ร้านข้าวหอม
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวหอม แกงใต้ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ร้านข้าวหอม
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวหอม แกงใต้ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

หินตา-หินยาย
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม หินตา-หินยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

หินตา-หินยาย
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม หินตา-หินยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

หินตา-หินยาย
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม หินตา-หินยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

หินตา-หินยาย
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม หินตา-หินยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

หินตา-หินยาย
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม หินตา-หินยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

หินตา-หินยาย
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม หินตา-หินยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

หินตา-หินยาย
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม หินตา-หินยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

น้ำตกหน้าเมือง
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม น้ำตกหน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

น้ำตกหน้าเมือง
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม น้ำตกหน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

น้ำตกหน้าเมือง
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม น้ำตกหน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

น้ำตกหน้าเมือง
นำคณะ โทอะ เข้าเที่ยวชม น้ำตกหน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ครัวบางปอ
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ครัวบางปอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ครัวบางปอ
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ครัวบางปอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ครัวบางปอ
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ครัวบางปอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ครัวบางปอ
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ครัวบางปอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีครัวบางปอ
นำคณะ โทอะ เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ครัวบางปอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีสนามบินสมุย
ส่งคณะ โทอะ เข้าสู่ สนามบินสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

สนามบินสมุย
ส่งคณะ โทอะ เข้าสู่ สนามบินสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

สนามบินสมุย
ส่งคณะ โทอะ เข้าสู่ สนามบินสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ป่าดงดอย

ป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

บางกอกแอร์เวย์
บางกอกแอร์เวย์
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

The resort is in the northern part of Chaweng Beach and approximately 5 kms. from the airport and less than 10minutes from the heart of Chaweng shopping, dining and entertainment. The most of our guestrooms and villas afford spectacular views of the ocean. This is an opportunity to enjoy tranquility in surroundings of pure luxury. Just lazing around your own sparkling pool or availing yourself of our myriad of facilities and services, Bhundhari Spa Resort & Villas Samui is sure to become a holiday spot worthy of return year after year.

Bhundhari

Bhundhari

Bhundhari

Bhundhari

Bhundhari

Bhundhari

Bhundhari
Bhundhari Spa Resort & Villas เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy