หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

สัมผัสกับหาดทราย ชิมผลไม้ จ.ระยอง
Nissan Powertrain (Thailand) Co.,Ltd.
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๘๕ ท่าน
เดินทาง เสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน ของ แสนใจงาม

Nissan Powertrain (Thailand)
ทีมงาน แนะนำตัว แก่ทางคณะ Nissan Powertrain (Thailand)เขาชีจรรย์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เที่ยวชม เขาชีจรรย์ พัทยา ชลบุรี

ลุงไสวซีฟู้ด
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ลุงไสวซีฟู้ด หาดจอมเทียน พัทยา ชลบุรี

ลุงไสวซีฟู้ด
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ลุงไสวซีฟู้ด หาดจอมเทียน พัทยา ชลบุรี

แค้มปิ้ง&รีสอร์ท
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าสู่ที่พัก แค้มปิ้ง&รีสอร์ท หาดแม่พิมพ์ ระยอง

แค้มปิ้ง&รีสอร์ท
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าสู่ที่พัก แค้มปิ้ง&รีสอร์ท หาดแม่พิมพ์ ระยอง

แค้มปิ้ง&รีสอร์ท
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าสู่ที่พัก แค้มปิ้ง&รีสอร์ท หาดแม่พิมพ์ ระยอง

แค้มปิ้ง&รีสอร์ท
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าสู่ที่พัก แค้มปิ้ง&รีสอร์ท หาดแม่พิมพ์ ระยอง

Nissan Powertrain (Thailand)
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) พักผ่อนตามอัธยาศัย กับ ชายหาดส่วนตัว

Nissan Powertrain (Thailand)
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) พักผ่อนตามอัธยาศัย กับ ชายหาดส่วนตัว

Nissan Powertrain (Thailand)
งานเลี้ยง คณะ Nissan Powertrain (Thailand)

Nissan Powertrain (Thailand)
งานเลี้ยง คณะ Nissan Powertrain (Thailand)

Nissan Powertrain (Thailand)
งานเลี้ยง คณะ Nissan Powertrain (Thailand)Nissan Powertrain (Thailand)
งานเลี้ยง คณะ Nissan Powertrain (Thailand)

Nissan Powertrain (Thailand)
งานเลี้ยง คณะ Nissan Powertrain (Thailand)

Nissan Powertrain (Thailand)
งานเลี้ยง คณะ Nissan Powertrain (Thailand)Nissan Powertrain (Thailand)
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

Nissan Powertrain (Thailand)
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

ตลาดบ้านเพ
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) แวะ ตลาดบ้านเพ บริเวณท่าเรือนวลทิพย์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชมผลไม้ ชิมผลไม้ พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

ป่าดงดอย ป่าดงดอย
ป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

แสนใจงาม
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน ของ แสนใจงาม
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

แคมป์ปิ้ง & รีสอร์ท จ.ระยอง ให้บริการในรูปแบบที่พักพร้อมอาหาร สำหรับหมู่คณะต่างๆ และยังปิิดสถานที่เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวแก่คณะของท่านอีกด้วย อีกทั้งการออกแบบและตบแต่งบ้านพักอย่างมีเอกลักษณ์ มื้ออาหารที่อิ่มอร่อย และทะเลสะอาด ชายหาดกว้าง (ชายหาดส่วนตัว ไม่มีถนนคั่น) จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็น รีสอร์ทติดทะเลที่ีดีและคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับหมูคณะของท่าน

แคมป์ปิ้ง & รีสอร์ท

แคมป์ปิ้ง & รีสอร์ท
แคมป์ปิ้ง & รีสอร์ท จ.ระยอง

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy