หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

สัมผัสเรือรบ ชมปะการังเกาะแสมสาร จ.ชลบุรี
Heathfield International School
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๕๓ ท่าน
เดินทาง พุธ-ศุกร์ที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ สรายุทธ

Heathfield
Heathfield International School

Heathfield
Heathfield International School

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์
นำคณะนักเรียน Heathfield International School
เข้าชมและสัมผัสกับ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์
นำคณะนักเรียน Heathfield International School
เข้าชมและสัมผัสกับ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์
นำคณะนักเรียน Heathfield International School
เข้าชมและสัมผัสกับ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์
นำคณะนักเรียน Heathfield International School
เข้าชมและสัมผัสกับ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์
นำคณะนักเรียน Heathfield International School
เข้าชมและสัมผัสกับ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ครัวสโมสรชลรวี
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวสโมสรชลรวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ครัวสโมสรชลรวี
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวสโมสรชลรวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ปาล์มมาลี บีช
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าพัก ณ โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท จ.ระยอง

ปาล์มมาลี บีช
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าพัก ณ โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท จ.ระยอง

ปาล์มมาลี บีช
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าพัก ณ โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท จ.ระยอง

ปาล์มมาลี บีช
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าพัก ณ โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท จ.ระยอง

ปาล์มมาลี บีช
นำคณะนักเรียน Heathfield International School บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท จ.ระยอง

ปาล์มมาลี บีช
นำคณะนักเรียน Heathfield International School บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท จ.ระยอง

เกาะแสมสาร
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เดินทางสู่ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เดินทางสู่ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เดินทางสู่ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เดินทางสู่ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เดินทางสู่ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เดินทางสู่ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เดินทางสู่ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เดินทางสู่ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เดินทางสู่ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
บริการอาหารกลางวัน บนเกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
บริการอาหารกลางวัน บนเกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร

เกาะแสมสาร
พักผ่อนสบายๆ บน เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
กิจกรรม ขี่จักรยาน เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
กิจกรรม ขี่จักรยาน เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
พักผ่อนสบายๆ บน เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร
ลงเรือเหล็ก มุ่งสู่จุดดำน้ำดูปะการัง เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ปาล์มมาลี บีช
นำคณะนักเรียน Heathfield International School บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท จ.ระยอง

Art in Paradise
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise อ.พัทยา จ.ชลบุรี

Art in Paradise
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้าชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise อ.พัทยา จ.ชลบุรี

ปูเป็นซีฟู้ด
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปูเป็นซีฟู้ด อ.พัทยา จ.ชลบุรี

ปูเป็นซีฟู้ด
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปูเป็นซีฟู้ด อ.พัทยา จ.ชลบุรี

ปูเป็นซีฟู้ด
นำคณะนักเรียน Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปูเป็นซีฟู้ด อ.พัทยา จ.ชลบุรีทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว


สรายุทธ
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ สรายุทธ
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท ระยอง
ปาล์มมาลี บีช

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy