หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

PC Kick Off 2013 อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี
Toshiba (Thailand)
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๓๐๐ ท่าน
เดินทาง พุธ-พฤหัสบดีที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๖ คัน ของ สรายุทธ

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี


คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

Toshiba
คณะ Toshiba (Thailand) ร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

ระยอง บีช โฮเทล
คณะ Toshiba (Thailand) เข้าพัก ณ ระยอง บีช โฮเทล หาดแม่รำพึง จ.ระยอง

Team Building
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Team Building

Team Building
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Team Building

Team Building
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Team Building

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

Color Fun
คณะ Toshiba (Thailand) จัำดกิจกรรม Color Fun ณ บริเวณชายหาด แม่รำพึง จ.ระยอง

ระยอง บีช โฮเทล
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ระยอง บีช โฮเทล หาดแม่รำพึง จ.ระยอง

ระยอง บีช โฮเทล
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ระยอง บีช โฮเทล หาดแม่รำพึง จ.ระยอง

ระยอง บีช โฮเทล
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ระยอง บีช โฮเทล หาดแม่รำพึง จ.ระยองลุงไสว ซีฟู้ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ลุงไสว ซีฟู้ด หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

ลุงไสว ซีฟู้ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ลุงไสว ซีฟู้ด หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรีีทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยวรถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๖ คัน ของ สรายุทธ
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ ระยอง บีช โฮเทล หาดแม่รำพึง จ.ระยอง
ระยอง บีช โฮเทล

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy