หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

สัมผัสหาดทราย เดินตลาดน้ำ จ.ระยอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๓๓ ท่าน
เดินทาง พฤหัสบดี-เสาร์ที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ แพรอท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ สาขา ๑ บ้านเพ ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ สาขา ๑ บ้านเพ ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ สาขา ๑ บ้านเพ ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ สาขา ๑ บ้านเพ ระยอง

โรงแรมเวลลิงตัน
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าพัก ณ โรงแรมเวลลิงตัน หาดแม่รำพึง ระยอง

โรงแรมเวลลิงตัน
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมเวลลิงตัน หาดแม่รำพึง ระยอง

โรงแรมเวลลิงตัน
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมเวลลิงตัน หาดแม่รำพึง ระยอง

โรงแรมเวลลิงตัน
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมเวลลิงตัน หาดแม่รำพึง ระยอง


นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย ระยอง

ระยองอะคอเลี่ยม
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ระยองอะคอเลี่ยม บ้านเพ ระยอง

ระยองอะคอเลี่ยม
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ระยองอะคอเลี่ยม บ้านเพ ระยอง

ระยองอะคอเลี่ยม
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ระยองอะคอเลี่ยม บ้านเพ ระยอง

ระยองอะคอเลี่ยม
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินเที่ยวชม ระยองอะคอเลี่ยม บ้านเพ ระยอง

ระยองบีช
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

ระยองบีช
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

ระยองบีช
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

ระยองบีช
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

ระยองบีช
นำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สนุกสนานกับ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สนุกสนานกับ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สนุกสนานกับ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริการอาหารค่ำ ปาร์ตี้ ณ โรงแรม ระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง


มัคคุเทศก์
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

แพรอท
ถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ แพรอท
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้


โรงแรมเวลลิงตัน หาดแม่รำพึง ระยอง
และ
โรงแรมระยองบีช หาดแม่รำพึง ระยอง


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy