หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดใน ภาคกลาง ตามการแบ่งการปกครองของประเทศไทย การแบ่งทางภูมิศาสตร์จัดเป็นจังหวัดใน ภาคตะวันตก การแบ่งทางภูมิอากาศจัดเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน

ประวัติศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ค่อยแน่ชัด เนื่องจากเป็นพื้นที่แคบ ยามมีศึกสงครามยากแก่การป้องกัน จึงต้องปล่อยให้เป็นเมืองร้างหรือยุบเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเพชรบุรี ในอดีตเป็นเพียงเมืองชั้นจัตวาเล็กๆ ที่รวมกันอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเพชรบุรี พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงได้โปรดเกล้าฯ ตั้งเมือง เมืองบางนางรม ที่ปากคลองบางนางรม แต่ที่ดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงย้ายที่ว่าการเมืองไปตั้งที่เมืองกุย ที่มีความอุดมสมบูรณ์และการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นกว่า ครั้นสมัยรัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๙๘ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก "เมืองกุย" เป็น "เมืองประจวบคีรีขันธ์" โดยรวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ เมืองบางนางรม เข้าด้วยกัน โดยที่ตั้งเมืองยังคงตั้งอยู่ที่เมืองกุย คืออำเภอกุยบุรี ในปัจจุบัน เพื่อให้ชื่อคล้องจองกันกับระหว่างเมืองประจวบคีรีขันธ์ กับ "เมืองประจันตคีรีเขต" ซึ่งเดิมคือเกาะกงที่แยกออกจากจังหวัดตราด ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ จึงย้ายมาอยู่ที่บ้านเกาะหลัก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองชั้นจัตวาซึ่งขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรี จึงมีสถานะเป็นเป็นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สังกัดเมืองเพชรบุรี ในช่วงนี้เมืองปราณบุรี ซึ่งมีอาณาเขตติดอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ด้านทิศเหนือ ซึ่งเคยมีฐานะเป็นเมืองชั้นจัตวา ขึ้นกับเมืองเพชรบุรี ก็ได้จัดตั้งเป็นอำเภอเมืองปราณบุรี สังกัดเมืองเพชรบุรีด้วย ส่วนเมืองกำเนิดนพคุณขึ้นตรงกับเมืองชุมพร ด้วยมีพระราชดำริสงวนชื่อเมืองปราณไว้ (เมืองเก่าที่ตั้งอยู่ที่ปากน้ำปราณบุรี) ต่อมา วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชองการเหนือเกล้าให้รวมเอาอำเภอเมืองปราณบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธุ์ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอกำเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวามาก่อนเข้ารวมเป็นจังหวัดปราณบุรี ตั้งที่ตำบลเกาะหลัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการสับสนกับเมืองปราณ ที่ปากน้ำปราณบุรี หลังจากมีการยกเลิกระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์จึงไม่ได้ขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรีและมณฑลราชบุรีอีก

แหล่งท่องเที่ยว ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นมาในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อให้เป็นสิริมงคลและเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมือง, วัดธรรมมิการามวรวิหาร (วัดเขาช่องกระจก), อ่าวมะนาว, หว้ากอ, อ่าวบ้านกรูด, อ่าวบางเบิด, วัดเกาะหลัก, อ่าวประจวบ, อ่าวน้อย


เกาะทะลุ ประจวบ
เกาะทะลุ
พระพุทธกิตติสิริชัย
พระพุทธกิตติสิริชัย
พระธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
พระธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
พระราชวังบ้านปืน
พระราชวังบ้านปืน
สถานีรถไฟหัวหิน
สถานีรถไฟหัวหิน
เพลินวาน
เพลินวาน
ซิเคด้า
ซิเคด้า มาร์เก็ต
   

ด้านล่างนี้ เป็นเพียงผลงานเพียงบางส่วนของการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว ที่ผ่านๆ มา
NPT เริงร่ากับทะเล อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๘
Nissan Powertrain (Thailand)

ฮีทฟิลด์ ปลูกป่าชายเลน กระโดดหอ สนุกกับสวนน้ำ
(๔ วัน ๓ คืน)
อ-ศ ที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
โรงเรียนนานาชาติ ฮีทฟิลด์

ปราณบุรี Sun Genesis สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปราณบุรี
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
Sun Genesis Industry Co., Ltd.

หัวหิน ESSOM หัวหิน ESSOM

หัวหิน ยู โมลด์ (ประเทศไทย) หัวหิน ยู โมลด์ (ประเทศไทย)

หัวหิน เทพากร เบสท์ทรัค หัวหิน เทพากร เบสท์ทรัค

หัวหิน โตชิบา ไทยแลนด์ หัวหิน โตชิบา ไทยแลนด์

หัวหิน Heathfield หัวหิน Heathfield

หัวหิน หัวหิน

บ้านกรูด บ้านกรูด

บ้านกรูด บ้านกรูด      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy