หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ผจญภัย แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
บริษัท เอ ไอ เทค จำกัด
บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๗๔ ท่าน
เดินทาง เสาร์-อาทิตย์ที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ แสนใจงาม

แสนใจงาม
รถโค้ชปรับอากาศ ๒ คัน จอดรอรับ คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)

เอไอ เทค
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ตรวจเช็คสัมภาระ ก่อนขึ้นรถ

เอไอ เทค
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ตรวจเช็คสัมภาระ ก่อนขึ้นรถ

เอไอ เทค

รอยัล ไดมอน
นำคณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้ารับบริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ ณ โรงแรม รอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี

รอยัล ไดมอน
นำคณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้ารับบริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ ณ โรงแรม รอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี

รอยัล ไดมอน
นำคณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้ารับบริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ ณ โรงแรม รอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี

รอยัล ไดมอน
นำคณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้ารับบริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ ณ โรงแรม รอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี

เอไอ เทค
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ออกเดินทาง มุ่งสู่ จุดล่องเรือยาง ลำน้ำเพชร แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ออกเดินทาง มุ่งสู่ จุดล่องเรือยาง ลำน้ำเพชร แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ออกเดินทาง มุ่งสู่ จุดล่องเรือยาง ลำน้ำเพชร แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ออกเดินทาง มุ่งสู่ จุดล่องเรือยาง ลำน้ำเพชร แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ลงเรือยาง ล่องแก่งลำน้ำเพชร ที่จัดเตรียมไว้

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ลงเรือยาง ล่องแก่งลำน้ำเพชร ที่จัดเตรียมไว้

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ลงเรือยาง ล่องแก่งลำน้ำเพชร ที่จัดเตรียมไว้

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ลงเรือยาง ล่องแก่งลำน้ำเพชร ที่จัดเตรียมไว้

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ลงเรือยาง ล่องแก่งลำน้ำเพชร ที่จัดเตรียมไว้

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ลงเรือยาง ล่องแก่งลำน้ำเพชร ที่จัดเตรียมไว้

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ลงเรือยาง ล่องแก่งลำน้ำเพชร ที่จัดเตรียมไว้ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ลงเรือยาง ล่องแก่งลำน้ำเพชร

ลำน้ำเพชร
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ลงเรือยาง ล่องแก่งลำน้ำเพชรปาร์ตี้
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
สู่บรรยากาศ งานเลี้ยงปาร์ตี้ ในห้องปรับอากาศ

ปาร์ตี้
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
สู่บรรยากาศ งานเลี้ยงปาร์ตี้ ในห้องปรับอากาศปาร์ตี้
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
สู่บรรยากาศ งานเลี้ยงปาร์ตี้ ในห้องปรับอากาศ

ปาร์ตี้
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
สู่บรรยากาศ งานเลี้ยงปาร์ตี้ ในห้องปรับอากาศ

ปาร์ตี้
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
สู่บรรยากาศ งานเลี้ยงปาร์ตี้ ในห้องปรับอากาศเขื่อนแก่งกระจาน
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
นั่งเรือหางยาว ชมทิวทัศน์ บริเวณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
นั่งเรือหางยาว ชมทิวทัศน์ บริเวณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
นั่งเรือหางยาว ชมทิวทัศน์ บริเวณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
นั่งเรือหางยาว ชมทิวทัศน์ บริเวณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ ฮาร์โมนี่ รีสอร์ท แก่งกระจาน เพชรบุรี


คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ ฮาร์โมนี่ รีสอร์ท แก่งกระจาน เพชรบุรี


คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ ฮาร์โมนี่ รีสอร์ท แก่งกระจาน เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้าชมความงดงามของ หินงอก หินย้อย ณ ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้าชมความงดงามของ หินงอก หินย้อย ณ ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้าชมความงดงามของ หินงอก หินย้อย ณ ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้าชมความงดงามของ หินงอก หินย้อย ณ ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้าชมความงดงามของ หินงอก หินย้อย ณ ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้าชมความงดงามของ หินงอก หินย้อย ณ ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง
คณะ เอไอ เทค / ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เข้าชมความงดงามของ หินงอก หินย้อย ณ ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี

ป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

แสนใจงาม
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ แสนใจงาม
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

ฮาโมนี่ รีสอร์ท ในบรรยากาศธรรมชาติ ติดแม่น้ำเพชรบุรี เป็นส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รีสอร์ทของเราพร้อมรองรับกรุ๊ปสัมมนาได้ถึง ๓๐๐ คน ที่พัก อาหาร กิจกรรม walkrally สันทนาการในองค์กร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้องจัดเลี้ยงสำหรับงานแต่งงาน พร้อมกับห้องประชุมมาตราฐาน มีระบบ Wi-Fi

ฮาโมนี่ รีสอร์ท

ฮาโมนี่ รีสอร์ท

ฮาโมนี่ รีสอร์ท

ฮาโมนี่ รีสอร์ท

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy