หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน เป็นเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่บนที่ราบสูงโคราช มีแม่น้ำโขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาค ทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้น แยกจากภาคเหนือและภาคกลาง การเกษตรนับเป็นอาชีพหลักของภาค แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ทำให้มีผลผลิตที่น้อยกว่าภาคอื่นๆ ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาอีสาน แต่ภาษาไทยกลางก็นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมร ที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ยังมีภาษาถิ่นอื่นๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทยโคราช เป็นต้น ภาคอีสานมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลำ และศิลปะการฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น ภาคอีสาน มีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย ประมาณ ๑๖๘,๘๕๔ ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ ๓๓.๑๗ เทียบได้กับหนี่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย ได้จัดว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง และภูกระดึง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดด้วยกัน เช่น ลำตะคอง แม่น้ำชี แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำมูล

จังหวัดในภาคอีสาน ภาคอีสานมีทั้งหมด ๒๐ จังหวัด ดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ

วังน้ำเขียว เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ที่มาของชื่อวังน้ำเขียวนั้น ได้มาจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่ใสงดงามเป็นธรรมชาติ น้ำนั้นใสจนมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้ จึงเรียกพื้นที่นี้ว่าวังน้ำเขียวนั่นเอง
ด้านล่างนี้ เป็นเพียงผลงานเพียงบางส่วนของการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว ที่ผ่านๆ มา


นครราชสีมา   เลย
เขาใหญ่ เดินป่า ปั้นดิน เที่ยวสวนน้ำ อ.ปากช่อง
(๔ วัน ๓ คืน)
อ-ศ ที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
Heathfield International School

เขาใหญ่ ช้อปปิ้ง สนุกกับเครื่องเล่น อ.ปากช่อง
(๒ วัน ๑ คืน)
ศ-ส ที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ฟูจิลอย (ประเทศไทย)

วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์ แดนอีสาน จ.นครราชสีมา
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๓๑-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
SVP Group

เขาใหญ่ สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
(๒ วัน ๑ คืน)
พ-ศ ที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
Synergy Engineering Advantage (Thailand)

เขาใหญ่ สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
(๒ วัน ๑ คืน)
ศ-ส ที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สยาม ฟูโกกุ

เขาใหญ่ สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
(๒ วัน ๑ คืน)
ศ-ส ที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่

วังน้ำเขียว ผจญภัย ตะวันออก นครนายก
(๓ วัน ๒ คืน)
ศ-อ ที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
แน็ปนิวตริซายส์

เขาใหญ่ สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
(๒ วัน ๑ คืน)
ศ-ส ที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ยู โมลด์

วังน้ำเขียว ชิมผัก ปลูกป่า ชมตะวัน อ.วังน้ำเขียว
(ไปเช้า-เย็นกลับ)
ส ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
Jason's Jujubes

เขาใหญ่ สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
(๓ วัน ๒ คืน)
พฤ-ส ที่ ๓๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
แน็ป นิวตริซาสยส์ (ประเทศไทย)

เขาใหญ่ สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
(๒ วัน ๑ คืน)
อ-จ ที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
THAI FUKUDA

วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔
SVP GROUP

วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
(๒ วัน ๑ คืน)
อ-อ ที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
TS Boarding House

วังน้ำเขียว สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
(๒ วัน ๑ คืน)
ศ-ส ที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
Suzuki Kanshi (Thailand)

เขาใหญ่ ผจญภัยกลางสายน้ำ ล่องแก่งภูเกาะ
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
SVP Group

เขาใหญ่ ผจญภัยกลางสายน้ำ ล่องแก่งภูเกาะ
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สคิพเพอร์ โลจิสติคส์

เขาใหญ่ ผจญภัยกลางสายน้ำ ล่องแก่งภูเกาะ
(๓ วัน ๒ คืน)
ศ-อ ที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
Flexmedia

เขาใหญ่ ทัศนศึกษา ชมปราสาทหินพิมาย สนุกกับ ไร่ทองสมบูรณ์
(๓ วัน ๒ คืน)
พ-ศ ที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
Heathfield International School

เขาใหญ่ ชมทุ่งทานตะวัน ชิมองุ่น ไร่ปภัสรา
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
เพชรบุรี คาร์เร้นท์

เขาใหญ่ ผจญภัยนครนายก เขาใหญ่
(๓ วัน ๒ คืน)
ส-จ ที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
C.K. Electech


 
เชียงคาน เยือนเมืองเก่า ชมหมอกภูเรือ จ.เลย
(๓ วัน ๒ คืน)
พฤ-อ ที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3

เชียงคาน เดินชิล..ชิล..ที่เชียงคาน จ.เลย
(๓ วัน ๒ คืน)
ส-จ ที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
TS Boarding House


นครนายก
นครนายก ศึกษา เรียนรู้ ตะลุยฟาร์ม จ.นครนายก
(๒ วัน ๑ คืน)
พฤ-ศ ที่ ๓๑-๑ เมษายน ๒๕๕๙
Heathfield International School

นครนายก ผจญภัยกลางสายน้ำ นครนายก
(๓ วัน ๒ คืน)
จ-พ ที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
     
      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy