หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ศึกษา เรียนรู้ ตะลุยฟาร์ม จ.นครนายก
Heathfield International School
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๓๔ ท่าน
เดินทาง พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ ๓๑-๑ เมษายน ๒๕๕๙
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step Bus

ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว


โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step Bus
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

ภูเขางาม

ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy