หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ผจญภัยกลางสายน้ำ จ.นครนายก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๗๐ ท่าน
เดินทาง จันทร์-พุธที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ Next Step Bus

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
รอรับคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
รอรับคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุทัยธานี

พระพิฆเนตร
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี แวะนมัสการพระพิฆเนตร นครนายก

พระพิฆเนตร
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี แวะนมัสการพระพิฆเนตร นครนายก

พระพิฆเนตร
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี แวะนมัสการพระพิฆเนตร นครนายก

พระพิฆเนตร
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี แวะนมัสการพระพิฆเนตร นครนายก

ภูเขางาม รีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้าสู่ที่พัก ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก

ภูเขางาม รีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้าสู่ที่พัก ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก

ภูเขางาม รีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้าสู่ที่พัก ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก

ภูเขางาม รีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้าสู่ที่พัก ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ประชุมทางวิชาการ ณ ห้องประชุม

เขาหล่น
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปยัง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปยัง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปยัง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปยัง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปยัง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางถึง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางถึง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางถึง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางถึง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางถึง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางถึง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางถึง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เดินทางถึง เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายกเขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับการโรยตัว เขาหล่น นครนายกเขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ จิ้งจอกเวหา เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ จิ้งจอกเวหา เขาหล่น นครนายก

เขาหล่น
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ จิ้งจอกเวหา เขาหล่น นครนายกATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ATV
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี สนุกกับ ATV นครนายก

ไก่ย่างน้องเล็ก
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ไก่ย่างน้องเล็ก นครนายก

ไก่ย่างน้องเล็ก
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ไก่ย่างน้องเล็ก นครนายก

ไก่ย่างน้องเล็ก
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ไก่ย่างน้องเล็ก นครนายก

ไก่ย่างน้องเล็ก
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ไก่ย่างน้องเล็ก นครนายก

ไก่ย่างน้องเล็ก
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ไก่ย่างน้องเล็ก นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

แรลลี่เรือยาง
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม แรลลี่เรือยาง นครนายก

ปาร์ตี้
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ปาร์ตี้ งานเลี้ยง ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก

ปาร์ตี้
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ปาร์ตี้ งานเลี้ยง ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก

ปาร์ตี้
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ปาร์ตี้ งานเลี้ยง ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายกปาร์ตี้
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ปาร์ตี้ งานเลี้ยง ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก

ปาร์ตี้
คณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ปาร์ตี้ งานเลี้ยง ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายกภูเขางาม รีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก

ภูเขางาม รีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก

มัคคุเทศก์
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

Next Step Bus
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ Next Step Bus
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

ภูเขางาม รีสอร์ท

ภูเขางาม รีสอร์ท

ภูเขางาม รีสอร์ท

ภูเขางาม รีสอร์ท

ภูเขางาม รีสอร์ท

ภูเขางาม รีสอร์ท

ภูเขางาม รีสอร์ท

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy