หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ตะลุย ลาวใต้ ยลเสน่ห์จำปาสัก ในแองการาแห่งเอเซีย เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี ประเทศไทย

เทียนเหยียน
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี ประเทศไทย

เทียนเหยียน
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี ประเทศไทย

ผักบุ้งมังกรฟ้า
ข้าวต้มโต้รุ่ง ผักบุ้งมังกรฟ้า


สามชัยกาแฟ ไม่ว่าจะฤดูกาลไหน ถ้าได้มาเยือนถิ่นอีสานแล้ว ไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลองชิมอาหารท้องถิ่น เพราะแต่ละจังหวัดเขามีของกินที่อร่อยเฉพาะตัว อย่างในตัวเมืองอุบลฯ เขามีอาหารเช้ารสเลิศคือไข่กะทะ และก๋วยจั๋บญวณ เจ้าดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวคุ้นลิ้นกันอย่างดีและเปิดขายแต่เช้าตรู่ต้องร้าน 'สามชัยกาแฟ (ข้างจวนผู้ว่าฯ)' โดยเฉพาะเมนูเด็ดไข่กะทะของที่นี่ขึ้นชื่อว่าอร่อย สะอาด บรรยากาศในร้านน่านั่ง และที่สำคัญราคาไม่แพง

สามชัยกาแฟ
สามชัยกาแฟ วาริน


ด่านชายแดนช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร ห่างจากตัวจังหวัดราว ๙๐ กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสาน ที่สามารถเดินทางไป ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางพื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลำน้ำโขง และเป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ จากอุบลราชธานี ถนนสายนี้เชื่อมกับถนนในเขตลาว เข้าไปสู่เมืองปากเซในอีก ๓๘ กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเซีย บริเวณช่องเม็กมีด่านตรวจคนเข้าเมือง และร้านขายสินค้าที่นำเข้ามาจากลาว และหากข้ามไปทางฝั่งลาว จะมีร้านค้าปลอดภาษีตั้งบริการอยู่ ภาพจำลองด่านศุลกากรและศูนย์ราชการ พรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลฯ ช่องเม็กนั้น นับเป็นด่านชายแดน ที่เป็นเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสู่เมืองปากเซ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว ที่เต็มไปด้วยสีสัน และยังสามารถเดินทางต่อไปยังน้ำตกหลี่ผี และน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่แม่น้ำโขงทั้งสาย ไหลต่างระดับกันลงมา อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา การเดินทางข้ามไปยังปากเซนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำหลักฐานไปยื่นคำร้องขอทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายความมั่นคง) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวัน ในเวลาราชการ หรืออาจยื่นคำขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ จุดผ่านแดนชั่วคราวช่องเม็ก ยื่นเรื่องแล้ว สามารถรอรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้เลย หากนักท่องเที่ยวมีพาสปอร์ตแล้ว ไม่ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวครับ บัตรผ่านแดนชั่วคราว มีกำหนดเวลาท่องเที่ยวในลาวได้ ๓ วัน ๒ คืน หากจะนำรถเข้าไปทางฝั่งลาว ต้องนำรถไปทำพาสปอร์ตรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ผู้ขับขี่จะต้องนำสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาใบเสียภาษีรถยนต์ ไปยื่นเรื่องขออนุญาตด้วย ด่านชายแดนช่องเม็ก เปิดทำการเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ช่องเม็ก
ด่านพรมแดน ช่องเม็ก

ช่องเม็ก
ด่านพรมแดน ช่องเม็ก

ช่องเม็ก
ด่านพรมแดน ช่องเม็ก

ช่องเม็ก
ร้านค้าปลอดภาษี ช่องเม็ก

ปากเซ
ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปากเซ
ตลาดใหม่ ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว


ตลาดปากเซ เป็นตลาดที่มีสินค้าทั่วๆ ไปจำหน่าย ส่วนมากจะเป็นสินค้าที่พบได้ในเมืองไทย เช่น สินค้าจำพวกเสื้อผ้า ของกินทั่วๆ ไป และสินค้า OTOP ที่อยู่ฝั่งไทย ตลาดปากเซจะคึกคักในช่วง ๑๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. นักท่องเที่ยวจะมาเลือกจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างหนาตาพอสมควร ในตลาดปากเซจะมีตึกที่จำหน่ายสินค้าอยู่ ๓ ชั้นด้วยกัน สามารถเลือกชมและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

ตลาดปากเซ
ตลาดใหม่ ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ตลาดปากเซ
ตลาดใหม่ ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ตลาดปากเซ
ตลาดใหม่ ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ตลาดปากเซ
ตลาดใหม่ ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ร้านก๋วยเตี๋ยว ปากเซ
ร้านก๋วยเตี๋ยว ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ร้านก๋วยเตี๋ยว ปากเซ
ร้านก๋วยเตี๋ยว ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ร้านก๋วยเตี๋ยว ปากเซ
ร้านก๋วยเตี๋ยว ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว


ปราสาทหินวัดพู (มรดกโลก ของ ลาวตอนใต้) เป็นพิพิธภัณทสถานที่ ซึ่งถือว่าสำคัญสำคัญที่สุดในลาวตอนใต้ ซึ่งได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ว่าเป็นสถานที่เมืองมรดกโลกแห่งที่สองของลาว นับจากหลวงพระบาง ตั้งอยู่บนเนินเขาภูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภูควาย หรือ ภูเขาควาย ห่างจากตัวเมืองไป ๙ กิโลเมตร เชื่อกันว่าปราสาทวัดพูแห่งนี้เป็นเทวสถานขอมคล้ายกับเขาพระวิหาร ณ ปราสาทวัดภูแห่งนี้ ได้สร้างก่อนอังกอร์วัด ประเทศเขมร ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน โดยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่บูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เป็นเป็นเวลานานหลายปี ศิลปะต่างๆ เหมือนกันกับศิลปะที่อังกอร์วัด โดยแบ่งเป็นชั้นบันไดตามภูเขาจนถึงปราสาทข้างบนสถานที่ต่างๆ เช่น ที่ทำพิธีกรรม เช่น ไหว้ต่อเทพเจ้าฮินดู โดยใช้ชีวิต มนุษย์ผู้มีพรหมจรรย์ชายหญิงเป็นเครื่องเซ่น ตามความเชื่อของลัทธิของฮินดู ก็ยังมีให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน ต่อมาประเทศลาวได้รับพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศ เทวสถาน แห่งนี้ได้เป็นวัดของพุทธศาสนา นิกายเถรวาท มาจนถึงวันนี้ วัดพู จะมีงานประเพณีประจำปีที่ชื่อเสียง ซึ่งจะจัดเป็นงานประจำปีวัดพู จัดเป็นประจำทุกปี ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในวันดังกล่าวต้องเป็นวันเพ็ญเดือนสาม ประมาณ ๓ วัน เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี การเข้าชมปราสาทวัดพูจะต้องเดินขึ้นบันไดที่มีความชัน โดยระยะทางไม่ไกลจนเกินไป รุ่นคุณลุงคุณป้ายังขึ้นได้สบาย ถ้าเหนื่อยมากก็นั่งพักใต้ร่มไม้เย็นๆ จนทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่งดงาม และน่าชื่นชมของปราสาทวัดพู

ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ร้านอาหาร ทัวร์ลาว
ร้านอาหาร ทัวร์ลาว ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ร้านอาหาร ทัวร์ลาว
ร้านอาหาร ทัวร์ลาว ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว


โรงแรมสายลมเย็น เป็นโรงแรมที่บรรยากาศดีๆ แต่อยู่ห่างตัวเมืองปากเซ ๖ กิโลเมตร ภายในห้องมี แอร์ ทีวี น้ำอุ่น

โรงแรมสายลมเย็น
โรงแรม สายลมเย็น ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

โรงแรมสายลมเย็น
โรงแรม สายลมเย็น ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ลาวใต้
ไกด์ ลาว ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

จุดพักรถ น้ำตกคอนพะเพ็ง
จุดพักรถ น้ำตกคอนพะเพ็ง ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว


น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ ตาดคอน เป็นน้ำตกลาวใต้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนใต้และได้รับขนานนามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งน้ำตกนี้ยากที่คนมนุษย์จะข้ามไปได้ จากกำแพงที่ธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้น ก่อนจะเข้าชมน้ำตกเราก็ได้ยินเสียงน้ำตกมาแต่ไกล น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งการชมน้ำตกที่สวยงามนั้น จะต้องชมที่ศาลาจุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น น้ำบริเวณนั้นไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรง และมีโขดหินแหลม ภายในบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็ง และเชื่อกันอีกว่า บริเวณเกาะบนน้ำตกคอนพะเพ็ง ยังมีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อว่า ต้นมณีโคตร ซึ่งไกด์ชาวลาวบอกว่า ถ้าใครได้กินผลนั้นก็จะมีชีวิตยืนยาว แต่ไม่มีใครกล้าฝ่าลำน้ำอันเชี่ยวกราดได้ ภายในบริเวณอุทยานยังมีร้านอาหารไว้บริการมากมาย

น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกคอนพะเพ็ง ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกคอนพะเพ็ง ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกคอนพะเพ็ง ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกคอนพะเพ็ง ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ร้านอาหาร ทัวร์ลาว
ร้านอาหาร ทัวร์ลาว น้ำตกคอนพะเพ็ง ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ร้านอาหาร ทัวร์ลาว
ร้านอาหาร ทัวร์ลาว น้ำตกคอนพะเพ็ง ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ โรงแรม สายลมเย็น ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ การแสดง โรงแรม สายลมเย็น ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ การแสดง โรงแรม สายลมเย็น ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ การแสดง โรงแรม สายลมเย็น ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ การแสดง โรงแรม สายลมเย็น ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

โรงแรม สายลมเย็น
โรงแรม สายลมเย็น ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว

โรงแรม สายลมเย็น
โรงแรม สายลมเย็น ปากเซ จำปาสัก สปป. ลาว


อุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส่วม กลางปี ๑๙๙๖ คุณวิมล กิจบำรุง ได้เข้ามาพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวใน ส.ป.ป.ลาว และได้ใช้เวลาออกแบบกว่า ๒ ปี ในการก่อสร้าง และได้รับอนุญาตสให้เริ่มก่อสร้างในปี ๑๙๙๙ โดยใช้แรงงานท้องถิ่น สภาพของน้ำตกเมื่อก่อนเป้นทางเกวียนเล็กๆ บริเวณน้ำตกเต็มไปด้วยขยะเป็นจำนวนมากและไม่มีสัตว์มึชีวิตอาศัยอยู่ เนื่องจากระหว่างการก่อสร้างแรงงานเหล่านั้นจะยิงนก และจับปลาในน้ำ คุณวิมล จึงได้จัดตั้งโรงครัวทำอาหารให้คนงาน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจับปลา และไม่ให้ยิงนก การสร้างนั้นได้ใช้ช้างเข้ามาช่วยลากต้นไม้ที่ล้มตายแล้ว หรือไหลมาตามลำห้วย เพื่อนำมาสร้างร้านอาหาร และภายนอกได้มีการจัดทำถนน และปรับพื้นทั่วไป ก้อนหินจำนวนมากถูกขนมาจัดเรียงให้เป็นกำแพงกั้นดินที่ต่างระดับ ต้นไม้ขนาดใหญ่หลายชนิดถูกขุดล้อม จากภายนอกเข้ามาปลูกเพื่อตกแต่งในบริเวณโครงการ เช่น ไม้ดอกหอม ไม้ประดับ ผลไม้หลายชินด ซึ่งเป็นไม้มีค่าหายากถูกนำมาปลูกแทนไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ต้น บริเวณน้ำตกได้ถูกเติมแต่งจากเดิมเป้นร่องน้ำเล็กๆ กลางแผ่นหิน ทางน้ำถูกบังคับขยายให้มาตกทั่วๆ ไปตามหน้าผา มีการตกแต่งก้อนหิน เพื่อให้น้ำตกกระทบให้งดงามแผ่กว้างขึ้นหลายจุด ภายในโครงการได้รวบรวมหมู่บ้านโบราณหลายชนเผ่าที่ยังมีเอกลักษณ์เหลืออยู่ พร้อมทั้งจัดทำพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าไว้ด้วย บ้านพักของโครงการถูกตัดแปลง จากบ้านต้นแบบของชนเผ่า ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว พนักงานในโครงการประกอบด้วยชนเผ่า ประมาณ ๘ ชนเผ่า ร่วมใจกันบริการแขกที่มาเยือน น้ำตกผาส้วมเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากที่สูง โดยตัวน้ำตกมีลักษณะโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม น้ำที่ไหลลงมาสาดกระเซ็นสวยงามมากเมื่อได้พบเห็น ด้านบนน้ำตก สามารถเล่นน้ำได้ โดยเป็นแอ่งขนาดใหญ่ น้ำไม่ลึกมาก และนักท่องเที่ยวยังสามารถรับประทานอาหารอร่อยๆ โดยไม่ใส่ผงชูรสได้ จากร้านอาหารของโครงการ

น้ำตกตาดผาส่วม
น้ำตกตาดผาส่วม และ หมู่บ้านชนเผ่า จำปาสัก สปป. ลาว

หมู่บ้านชนเผ่า
น้ำตกตาดผาส่วม และ หมู่บ้านชนเผ่า จำปาสัก สปป. ลาว

หมู่บ้านชนเผ่า
น้ำตกตาดผาส่วม และ หมู่บ้านชนเผ่า จำปาสัก สปป. ลาว

น้ำตกตาดผาส่วม
น้ำตกตาดผาส่วม และ หมู่บ้านชนเผ่า จำปาสัก สปป. ลาว


น้ำตกตาดเยื้อง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำที่ทอลงมาจากหน้าผา ทำให้น้ำแตกกระเซ็นเป็นละอองที่สวยงาม และยังมีจุดชมวิวสำหรับถ่ายรูปที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ถ้าเราได้ไปยืนที่บริเวณจุดชมวิวน้ำตกด้านล่าง จะได้สัมผัสกับสายลมพร้อมละอองน้ำที่ปลิวมาด้านล่างอย่างเย็นสบายๆ จุดนี้ทำให้นักท่องเที่ยวอดไม่ได้ที่จะอยู่จุดนี้ให้นานที่สุด ด้านบนน้ำตกจะเป็นลำธารน้ำที่ไหลมาก่อนจะถึงตกลงสู่เบื้องล่าง ประมาณ ๕๐๐ เมตร จุดนี้สามารถเล่นน้ำได้ (แต่อย่าฝ่าฝืนป้ายห้ามเข้าในบางจุด)

น้ำตกตาดเยื้อง
น้ำตกตาดเยื้อง จำปาสัก สปป. ลาว

น้ำตกตาดเยื้อง
น้ำตกตาดเยื้อง จำปาสัก สปป. ลาว

น้ำตกตาดเยื้อง
น้ำตกตาดเยื้อง จำปาสัก สปป. ลาว


น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผามีความสูงประมาณ ๒๐๐ เมตร ไม่สามารถเล่นน้ำได้ เป็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากเขตป่าอนุรักษ์ดงหัวสาว แยกเป็น ๒ สาย ไหลลงไปในหุบเหวที่มองแทบไม่เห็นพื้น ความแรงและความสูงของน้ำตก ทำให้เกิดเป็นละอองขาวนวลคล้ายเมฆหมอกสวยงาม การเข้าชมสามารถมองได้จากจุดชมวิวที่อยู่บนเขาคนละลูกกับน้ำตก และจุดชมวิวนี้เป็นพื้นที่ของเอกชน

น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกตาดฟาน จำปาสัก สปป. ลาว

น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกตาดฟาน จำปาสัก สปป. ลาว

น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกตาดฟาน จำปาสัก สปป. ลาว

ลาวใต้

ลาวใต้


ทีมงาน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

ทีมงาน
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy