หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เริงร่ากับทะเล อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
Nissan Powertrain (Thailand)
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๑๔๖ ท่าน
เดินทาง เสาร์-อาทิตย์ที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๘
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน ของ Next Step Bus

NPT
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เริ่มทะยอยมากันแล้ว

NPT
ระหว่างการเดินทาง ของคณะ Nissan Powertrain (Thailand)

NPT
ระหว่างการเดินทาง ของคณะ Nissan Powertrain (Thailand)

แซบอีหลี
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แซบอีหลี หน้าค่ายพระราม ๖

แซบอีหลี
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แซบอีหลี หน้าค่ายพระราม ๖

อุทยานราชภักดิ์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชม อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

อุทยานราชภักดิ์
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชม อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี โฮเต็ล
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าถึงที่พัก กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี โฮเต็ล
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าถึงที่พัก กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

NPT
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

NPT
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

NPT
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

NPT
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

NPT
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี โฮเต็ล
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

NPT
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

NPT
คณะ Nissan Powertrain (Thailand) ก่อนอำลาออกจากที่พัก ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

วัดตาลเจ็ดยอด
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เข้าชม วัดตาลเจ็ดยอด ประจวบคีรีขันธ์

ตลาดน้ำสามพันนาม
นำคณะ Nissan Powertrain (Thailand) เดินเที่ยวชม ตลาดน้ำสามพันนาม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์


ป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

Next Step Bus
รถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น ของ Next Step Bus จำนวน ๓ คัน
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

กุยบุรี โฮเต็ล

กุยบุรี โฮเต็ล

กุยบุรี โฮเต็ล

กุยบุรี โฮเต็ล
กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy