หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง จ.ระยอง
Data Com สปป.ลาว
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๖๙ ท่าน
เดินทาง ๔ วัน ๓ คืน หนองคาย-ระยอง
เข้าพัก ณ P.M.Y. Beach Resort Rayong และ เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ กิตติรัตน์ทัวร์

Data Com
ยินดีต้อนรับคณะของ Data Com จาก สปป.ลาว เข้าพัก ณ P.M.Y. Beach Resort Rayong

เกมหน้างาน
คณะของ Data Com เล่นเกมหน้างาน ก่อนเข้าสู่งานปาร์ตี้

เกมหน้างาน
คณะของ Data Com เล่นเกมหน้างาน ก่อนเข้าสู่งานปาร์ตี้

P.M.Y. Beach Resort Rayong
คณะ Data Com รับบริการอาหารค่ำแบบ บุฟเฟ่ต์ ณ P.M.Y. Beach Resort Rayong

Data Com
คณะ Data Com เข้าสู่งานปาร์ตี้

Data Com
คณะ Data Com เข้าสู่งานปาร์ตี้

Data Com
คณะ Data Com เข้าสู่งานปาร์ตี้

Data Com
คณะ Data Com เข้าสู่งานปาร์ตี้

Data Com
คณะ Data Com เข้าสู่งานปาร์ตี้

Data Com
คณะ Data Com เข้าสู่งานปาร์ตี้

Data Com
คณะผู้บริหาร Data Com สปป.ลาว


คณะผู้บริหาร

Data Com
คณะ Data Com เข้าสู่งานปาร์ตี้

Data Com
คณะ Data Com เข้าสู่งานปาร์ตี้


พนักงานดีเด่น Data Com สปป.ลาว

Data Com
คณะ Data Com สนุกสนานกับกิจกรรม ระหว่างงานเลี้ยง

Data Com
คณะ Data Com สนุกสนานกับกิจกรรม ระหว่างงานเลี้ยง

Data Com
คณะ Data Com สนุกสนานกับกิจกรรม ระหว่างงานเลี้ยง

Data Com
คณะ Data Com สนุกสนานกับกิจกรรม ระหว่างงานเลี้ยง

Data Com
ผู้ชนะการแข่งขัน Data Com

Data Com
คณะ Data Com เข้าสู่งานปาร์ตี้

ตลาดเกาะกลอย
คณะ Data Com เที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย จ.ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
คณะ Data Com เที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย จ.ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
คณะ Data Com เที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย จ.ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
คณะ Data Com เที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย จ.ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
คณะ Data Com เที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย จ.ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
คณะ Data Com เที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย จ.ระยอง

ตลาดเกาะกลอย
คณะ Data Com เที่ยวชม ตลาดเกาะกลอย จ.ระยอง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง
นำคณะ Data Com เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง จ.ระยอง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง
นำคณะ Data Com เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง จ.ระยอง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง
นำคณะ Data Com เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง จ.ระยอง

บ้านระเบียงไม้
นำคณะ Data Com เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านระเบียงไม้ สาขา ๑ จ.ระยอง

บ้านระเบียงไม้
นำคณะ Data Com เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านระเบียงไม้ สาขา ๑ จ.ระยอง

บ้านระเบียงไม้
นำคณะ Data Com เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านระเบียงไม้ สาขา ๑ จ.ระยอง

บ้านระเบียงไม้
นำคณะ Data Com เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านระเบียงไม้ สาขา ๑ จ.ระยอง

เกาะเสม็ด
คณะ Data Com ลงเรือไม้แบบเหมาลำ เดินทางสู่ เกาะเสม็ด จ.ระยอง

Data Com
คณะ Data Com ลงเรือไม้แบบเหมาลำ เดินทางสู่ เกาะเสม็ด จ.ระยอง

Data Com
คณะ Data Com ลงเรือไม้แบบเหมาลำ เดินทางสู่ เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เกาะเสม็ด
คณะ Data Com ลงเรือไม้แบบเหมาลำ เดินทางสู่ เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
คณะ Data Com เข้าพัก ณ เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
คณะ Data Com เข้าพัก ณ เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
คณะ Data Com เข้าพัก ณ เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
คณะ Data Com เข้าพัก ณ เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
คณะ Data Com เข้าพัก ณ เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เกาะเสม็ด
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เกาะเสม็ด
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เกาะเสม็ด
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หาดทรายแก้ว
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หาดทรายแก้ว
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หาดทรายแก้ว
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หาดทรายแก้ว
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หาดทรายแก้ว
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หาดทรายแก้ว
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หาดทรายแก้ว
คณะ Data Com บางส่วนเดินทางไปเที่ยวชม หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
คณะ Data Com บางส่วนเล่นน้ำอยู่ในที่พัก เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
คณะ Data Com บางส่วนเล่นน้ำอยู่ในที่พัก เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
อาหารเช้า ณ เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
อาหารเช้า ณ เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com เดินทางโดยเรือเร็ว ออกดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com เดินทางโดยเรือเร็ว ออกดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง


นำคณะ Data Com เดินทางโดยเรือเร็ว ออกดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com เดินทางโดยเรือเร็ว ออกดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com แวะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ก่อนดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

หมู่เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com ลงดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกุฎี จ.ระยอง

เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เกาะกุฎี จ.ระยอง

เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เกาะกุฎี จ.ระยอง

เกาะกุฎี
นำคณะ Data Com เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เกาะกุฎี จ.ระยอง

Data Com
คณะ Data Com ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บริเวณ หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

Data Com
หลังอาหารค่ำ เรียนเชิญคณะ Data Com เข้าร่วมทำกิจกรรมชิงของรางวัล

Data Com
หลังอาหารค่ำ เรียนเชิญคณะ Data Com เข้าร่วมทำกิจกรรมชิงของรางวัล

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางกลับ

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
คณะ Data Com ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บริเวณหน้าที่พัก เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

Data Com
นำคณะ Data Com เดินทางกลับ โดยเรือไม้แบบเหมาลำ


นำคณะ Data Com เดินทางกลับ โดยเรือไม้แบบเหมาลำ

Data Com
นำคณะ Data Com เดินทางกลับ โดยเรือไม้แบบเหมาลำ

ท่าเรือโชคกฤษดา
คณะ Data Com เดินทางถึง ท่าเรือโชคกฤษดา

ตลาดบ้านเพ
นำคณะ Data Com แวะซื้อของฝาก ตลาดบ้านเพ จ.ระยอง

ตลาดบ้านเพ
นำคณะ Data Com แวะซื้อของฝาก ตลาดบ้านเพ จ.ระยอง

ตลาดบ้านเพ
นำคณะ Data Com แวะซื้อของฝาก ตลาดบ้านเพ จ.ระยอง

ตลาดบ้านเพ
นำคณะ Data Com แวะซื้อของฝาก ตลาดบ้านเพ จ.ระยอง

ตลาดบ้านเพ
นำคณะ Data Com แวะซื้อของฝาก ตลาดบ้านเพ จ.ระยอง


ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

กิตติรัตน์ทัวร์
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ กิตติรัตน์ทัวร์
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง
เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy