หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ทะเลเกาะช้าง ดำน้ำดูปะการัง จ.ตราด
SVP Group
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๗๐ ท่าน
เดินทาง ๓ วัน ๒ คืน กรุงเทพฯ-ตราด
เข้าพัก ณ โรงแรมเกาะช้างลากูน
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ พรทิพย์ริมทะเลซีฟู้ด
นำคณะ SVP Group บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทะเลซีฟู้ด แหลมงอบ จ.ตราด

ริมทะเลซีฟู้ด
นำคณะ SVP Group บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทะเลซีฟู้ด แหลมงอบ จ.ตราด

ริมทะเลซีฟู้ด
นำคณะ SVP Group บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทะเลซีฟู้ด แหลมงอบ จ.ตราด

ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ แหลมงอบ จ.ตราด

เรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ แหลมงอบ จ.ตราด

เรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ แหลมงอบ จ.ตราด

เรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ แหลมงอบ จ.ตราด

เรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ แหลมงอบ จ.ตราด

เรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ แหลมงอบ จ.ตราด

เรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ แหลมงอบ จ.ตราด

เรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ แหลมงอบ จ.ตราดโรงแรมเกาะช้างลากูน
นำคณะ SVP Group เข้าพัก ณ โรงแรมเกาะช้างลากูน หาดทรายขาว เกาะช้าง ตราด

โรงแรมเกาะช้างลากูน
นำคณะ SVP Group เข้าพัก ณ โรงแรมเกาะช้างลากูน หาดทรายขาว เกาะช้าง ตราด

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

วอล์เลย์บอล
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

วอล์เลย์บอล
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

วอล์เลย์บอล
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

วอล์เลย์บอล
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

วอล์เลย์บอล
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

แชร์บอล
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

แชร์บอล
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

แชร์บอล
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

SVP Group
นำคณะ SVP Group สนุกกับกิจกรรมชายหาด วอล์เลย์บอล แชร์บอล บริเวณหาดทรายของที่พัก

ไอยรา ซีฟู้ด
นำคณะ SVP Group บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด เกาะช้าง ตราด

ไอยรา ซีฟู้ด
นำคณะ SVP Group บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด เกาะช้าง ตราด

ไอยรา ซีฟู้ด
นำคณะ SVP Group บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด เกาะช้าง ตราด

ไอยรา ซีฟู้ด
นำคณะ SVP Group บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด เกาะช้าง ตราด


บริเวณบริการอาหารเช้า โรงแรมเกาะช้าง ลากูน หาดทรายขาว ตราด


บริเวณบริการอาหารเช้า โรงแรมเกาะช้าง ลากูน หาดทรายขาว ตราด


นำคณะ SVP Group เดินทางไปท่าเรือหาดบางเบ้า เกาะช้าง ตราด


นำคณะ SVP Group เดินทางไปท่าเรือหาดบางเบ้า เกาะช้าง ตราด


นำคณะ SVP Group เดินทางไปท่าเรือหาดบางเบ้า เกาะช้าง ตราด


บริการอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์ บนเรือ เกาะช้าง ตราด


บริการอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์ บนเรือ เกาะช้าง ตราด

ปาร์ตี้
คณะ SVP Group ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

แม่วรรณา
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แม่วรรณา จันทบุรี

แม่วรรณา
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แม่วรรณา จันทบุรี

แม่วรรณา
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แม่วรรณา จันทบุรี

แม่วรรณา
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แม่วรรณา จันทบุรี

แม่วรรณา
นำคณะ SVP Group เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แม่วรรณา จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ SVP Group แวะเที่ยวชมน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ SVP Group แวะเที่ยวชมน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ SVP Group แวะเที่ยวชมน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี


ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

พรทิพย์
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ พรทิพย์
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ โรงแรมเกาะช้างลากูน
เกาะช้างลากูน

เกาะช้างลากูน

เกาะช้างลากูน

เกาะช้างลากูน

เกาะช้างลากูน

เกาะช้างลากูน

เกาะช้างลากูน

เกาะช้างลากูน
โรงแรมเกาะช้างลากูน หาดทรายขาว เกาะช้าง จ.ตราด


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy