หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บริษัท ยู โมลด์ จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๕๕ ท่าน
เดินทาง ศุกร์-เสาร์ที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ สุขสวัสดิ์ทัวร์

ยู โมลด์
เจ้านายญี่ปุ่น มอบซองให้กับพนักงาน ยู โมลด์ ทุกท่าน รวมทั้งให้กับทีมงาน ป่าดงดอย ด้วย

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ เดินทางมาถึง จุดล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ เดินทางมาถึง จุดล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ สนุกกับกิจกรรม ขับขี่รถ ATV ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ สนุกกับกิจกรรม ขับขี่รถ ATV ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ สนุกกับกิจกรรม ขับขี่รถ ATV ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ ยู โมลด์ สนุกกับกิจกรรม ขับขี่รถ ATV ล่องแก่งภูเกาะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ตาทำปลาเผา
บริการอาหารกลางวัน คณะ ยู โมลด์ ณ ร้านอาหาร ตาทำปลาเผา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ตาทำปลาเผา
บริการอาหารกลางวัน คณะ ยู โมลด์ ณ ร้านอาหาร ตาทำปลาเผา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเล่นกิจกรรม ณ ไร่ทองสมบูรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเล่นกิจกรรม ณ ไร่ทองสมบูรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเล่นกิจกรรม ณ ไร่ทองสมบูรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเล่นกิจกรรม ณ ไร่ทองสมบูรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเล่นกิจกรรม ณ ไร่ทองสมบูรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเล่นกิจกรรม ณ ไร่ทองสมบูรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเล่นกิจกรรม ณ ไร่ทองสมบูรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาวิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
คณะ ยู โมลด์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ของ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี
บรรยากาศที่พัก วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิลล่า พาราดี

ยู โมลด์
คณะ ยู โมลด์ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ วิลล่า พาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม
นำคณะ ยู โมลด์ มนัสการ หลวงพ่อโต ณ วัดโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม
นำคณะ ยู โมลด์ มนัสการ หลวงพ่อโต ณ วัดโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม
นำคณะ ยู โมลด์ มนัสการ หลวงพ่อโต ณ วัดโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

มรดกไทย
นำคณะ ยู โมลด์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มรดกไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มรดกไทย
นำคณะ ยู โมลด์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มรดกไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มรดกไทย
นำคณะ ยู โมลด์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มรดกไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Palio Khao Yai
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเลือกซื้อสินค้า ณ Palio Khao Yai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Palio Khao Yai
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเลือกซื้อสินค้า ณ Palio Khao Yai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Palio Khao Yai
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าเลือกซื้อสินค้า ณ Palio Khao Yai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

The Bloom By ทีวีพูล
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom By ทีวีพูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

The Bloom By ทีวีพูล
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom By ทีวีพูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

The Bloom By ทีวีพูล
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom By ทีวีพูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

The Bloom By ทีวีพูล
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom By ทีวีพูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

The Bloom By ทีวีพูล
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom By ทีวีพูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

The Bloom By ทีวีพูล
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom By ทีวีพูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

The Bloom By ทีวีพูล
นำคณะ ยู โมลด์ เข้าชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom By ทีวีพูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


นำคณะ ยู โมลด์ แวะซื้อของฝาก ระหว่างทาง


มัคคุเทศก์
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว


สุขสวัสดิ์ทัวร์
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ สุขสวัสดิ์ทัวร์
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ โรงแรม วิลลา พาราดี เขาใหญ่

ยินดีต้อนรับสู่ โรงแรม วิลลา พาราดี เขาใหญ่ คือ โรงแรมในสไตล์บูติค ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา และธรรมชาติที่เขียวชอุ่มสดชื่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน และเน้นความเป็นส่วนตัว ด้วยคุณภาพของอาหาร และการให้บริการที่ประทับใจ ตั้งอยู่บริเวณเขาใหญ่ ในอำเภอปากช่อง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีโอโซนสูงติดอันดับโลก สามารถมองวิวเขาใหญ่ได้สวยที่สุด ให้บริการห้องพักทั้งหมด 60 ห้อง ตกแต่งอย่างสวยงามแบบมีสไตล์เฉพาะตัว ตั้งแต่ห้อง Standard, Superior, Creek side Tent, Cottage, Deluxe และ Suite

นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังมีห้องสัมมนาให้บริการ 2 ห้อง สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่ 30-120 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องอาหาร รูมเซอร์วิส สระว่ายน้ำ Fitness คาราโอเกะ และสถานที่จัดกิจกรรม

วิลลา พาราดี

วิลลา พาราดี

วิลลา พาราดี

วิลลา พาราดี

โรงแรม วิลลา พาราดี เขาใหญ่
http://www.villaparadishotel.com/
      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy