หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ช้อปปิ้ง สนุกกับเครื่องเล่น อ.ปากช่อง
บริษัท ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๕๘ ท่าน
เดินทาง ศุกร์-เสาร์ที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step Bus + รถตู้ ๑

ฟูจิลอย
คอยต้อนรับ คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) หน้าบริษัท พานทอง ชลบุรี

ฟูจิลอย
คอยต้อนรับ คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) หน้าบริษัท พานทอง ชลบุรี

ฟูจิลอย
คอยต้อนรับ คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) หน้าบริษัท พานทอง ชลบุรี

ฟูจิลอย
คอยต้อนรับ คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) หน้าบริษัท พานทอง ชลบุรี

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ออกเดินทาง มุ่งสู่ ปากช่อง

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ออกเดินทาง มุ่งสู่ ปากช่อง

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ออกเดินทาง มุ่งสู่ ปากช่อง

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ออกเดินทาง มุ่งสู่ ปากช่อง

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ออกเดินทาง มุ่งสู่ ปากช่อง

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ครัวน่านน้ำ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา

ปาลิโอ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าเที่ยวชม ปาลิโอ ปากช่อง นครราชสีมา

ปาลิโอ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าเที่ยวชม ปาลิโอ ปากช่อง นครราชสีมา

ปาลิโอ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าเที่ยวชม ปาลิโอ ปากช่อง นครราชสีมา

ปาลิโอ
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าเที่ยวชม ปาลิโอ ปากช่อง นครราชสีมา

เขาใหญ่ แฟนตาซี
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่ที่พัก เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

เขาใหญ่ แฟนตาซี
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่ที่พัก เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

เขาใหญ่ แฟนตาซี
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่ที่พัก เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

เขาใหญ่ แฟนตาซี
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่ที่พัก เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

เขาใหญ่ แฟนตาซี
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่ที่พัก เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

กลุ่มสัมพันธ์
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา
ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

ฟูจิลอย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าสู่งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

เขาใหญ่ แฟนตาซี
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ช่วงเช้า กับ หลากหลายกิจกรรม ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

เขาใหญ่ แฟนตาซี
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ช่วงเช้า กับ หลากหลายกิจกรรม ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา


คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ช่วงเช้า กับ หลากหลายกิจกรรม ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

เขาใหญ่ แฟนตาซี
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ช่วงเช้า กับ หลากหลายกิจกรรม ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

เขาใหญ่ แฟนตาซี
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) ช่วงเช้า กับ หลากหลายกิจกรรม ณ เขาใหญ่ แฟนตาซี ปากช่อง นครราชสีมา

มรดกไทย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ มรดกไทย ปากช่อง นครราชสีมา

มรดกไทย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ มรดกไทย ปากช่อง นครราชสีมา

มรดกไทย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ มรดกไทย ปากช่อง นครราชสีมา

มรดกไทย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ มรดกไทย ปากช่อง นครราชสีมา

มรดกไทย
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ มรดกไทย ปากช่อง นครราชสีมา

สวนซ่อนศิลป์และตลาดน้ำศิลปะกลางดง
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าเที่ยวชม สวนซ่อนศิลป์และตลาดน้ำศิลปะกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา

สวนซ่อนศิลป์และตลาดน้ำศิลปะกลางดง
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้าเที่ยวชม สวนซ่อนศิลป์และตลาดน้ำศิลปะกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา

หลวงพ่อขาว
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ากราบไหว้ องค์ หลวงพ่อขาว ปากช่อง นครราชสีมา

หลวงพ่อขาว
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ากราบไหว้ องค์ หลวงพ่อขาว ปากช่อง นครราชสีมา

หลวงพ่อขาว
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ากราบไหว้ องค์ หลวงพ่อขาว ปากช่อง นครราชสีมา

หลวงพ่อขาว
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ากราบไหว้ องค์ หลวงพ่อขาว ปากช่อง นครราชสีมา

หลวงพ่อขาว
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ากราบไหว้ องค์ หลวงพ่อขาว ปากช่อง นครราชสีมา

หลวงพ่อขาว
คณะ ฟูจิลอย (ประเทศไทย) เข้ากราบไหว้ องค์ หลวงพ่อขาว ปากช่อง นครราชสีมา

ป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

Next Step Bus
โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step Bus
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท พร้อมแล้วที่จะมอบประสบการณ์อันแสนประทับใจแก่ท่าน ทุกห้องพักของเราตกแต่งโดยเน้นความโปร่ง โล่ง บ้านทรงโดม ขนาด 45 ตารางเมตร เพดานสูง แห่งแรก และแห่งเดียวในเมืองไทย ให้ความสะดวกสบาย หรูหรา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน

เขาใหญ่แฟนตาซี

เขาใหญ่แฟนตาซี

เชาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ท

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy