หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๔๑ ท่าน
เดินทาง ศุกร์-เสาร์ที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ แสนใจงาม

แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ มุ่งสู่ ล่องแก่งภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ สนุกสนานกับการ ล่องแก่งภูเกาะ และ ขับรถ ATV มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ สนุกสนานกับการ ล่องแก่งภูเกาะ และ ขับรถ ATV มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ สนุกสนานกับการ ล่องแก่งภูเกาะ และ ขับรถ ATV มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ สนุกสนานกับการ ล่องแก่งภูเกาะ และ ขับรถ ATV มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ สนุกสนานกับการ ล่องแก่งภูเกาะ และ ขับรถ ATV มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ สนุกสนานกับการ ล่องแก่งภูเกาะ และ ขับรถ ATV มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ สนุกสนานกับการ ล่องแก่งภูเกาะ และ ขับรถ ATV มวกเหล็ก สระบุรี


ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ สนุกสนานกับการ ล่องแก่งภูเกาะ และ ขับรถ ATV มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่งภูเกาะ
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ สนุกสนานกับการ ล่องแก่งภูเกาะ และ ขับรถ ATV มวกเหล็ก สระบุรี

ตาทำปลาเผา
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ตาทำปลาเผา ปากช่อง โคราช

ตาทำปลาเผา
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ตาทำปลาเผา ปากช่อง โคราช


คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้าสู่ที่พัก วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารค่ำ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารค่ำ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารค่ำ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารค่ำ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารค่ำ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารค่ำ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารเช้า ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารเช้า ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
คณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ รับบริการอาหารเช้า ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่ นครราชสีมา

Sheep Land
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้าชมฟาร์มแกะ Sheep Land เขาใหญ่ นครราชสีมา

Sheep Land
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้าชมฟาร์มแกะ Sheep Land เขาใหญ่ นครราชสีมา

Sheep Land
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้าชมฟาร์มแกะ Sheep Land เขาใหญ่ นครราชสีมา

Sheep Land
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้าชมฟาร์มแกะ Sheep Land เขาใหญ่ นครราชสีมา

Sheep Land
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้าชมฟาร์มแกะ Sheep Land เขาใหญ่ นครราชสีมา

Sheep Land
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้าชมฟาร์มแกะ Sheep Land เขาใหญ่ นครราชสีมา

Sheep Land
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้าชมฟาร์มแกะ Sheep Land เขาใหญ่ นครราชสีมา

ปาลิโอ เขาใหญ่
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้าชม ปาลิโอ เขาใหญ่ นครราชสีมา

สวนอาหาร มรดกไทย
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหาร มรดกไทย ปากช่อง นครราชสีมา

สวนอาหาร มรดกไทย
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหาร มรดกไทย ปากช่อง นครราชสีมา

ไร่องุ่นสุพัตรา
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ แวะซื้อของฝาก ณ ไร่องุ่นสุพัตรา นครราชสีมา

ไร่องุ่นสุพัตรา
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ แวะซื้อของฝาก ณ ไร่องุ่นสุพัตรา นครราชสีมา

วัดพระขาว
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ แวะกราบนมัสการ ณ วัดพระขาว นครราชสีมา

The Bloom by ทีวีพลู
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ แวะชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom by ทีวีพลู เขาใหญ่ นครราชสีมา

The Bloom by ทีวีพลู
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ แวะชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom by ทีวีพลู เขาใหญ่ นครราชสีมา

The Bloom by ทีวีพลู
นำคณะ แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ แวะชมสวนดอกไม้ ณ The Bloom by ทีวีพลู เขาใหญ่ นครราชสีมา

ป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

แสนใจงาม
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ แสนใจงาม
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

ยินดีต้อนรับสู่ โรงแรม วิลลา พาราดี เขาใหญ่ คือ โรงแรมในสไตล์บูติค ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา และธรรมชาติที่เขียวชอุ่มสดชื่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน และเน้นความเป็นส่วนตัว ด้วยคุณภาพของอาหาร และการให้บริการที่ประทับใจ ตั้งอยู่บริเวณเขาใหญ่ ในอำเภอปากช่อง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีโอโซนสูงติดอันดับโลก สามารถมองวิวเขาใหญ่ได้สวยที่สุด ให้บริการห้องพักทั้งหมด 60 ห้อง ตกแต่งอย่างสวยงามแบบมีสไตล์เฉพาะตัว ตั้งแต่ห้อง Standard, Superior, Creek side Tent, Cottage, Deluxe และ Suite

วิลลา พาราดี เขาใหญ่

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy