หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
THAI FUKUDA CORPORATION LIMITED
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๔๕ ท่าน
เดินทาง ๒ วัน ๑ คืน กรุงเทพฯ-เขาใหญ่
เข้าพัก ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ แสนใจงาม

THAI FUKUDA
THAI FUKUDA

ครัวน่านน้ำ
นำคณะ THAI FUKUDA เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง

ครัวน่านน้ำ
นำคณะ THAI FUKUDA เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน่านน้ำ ปากช่อง

Sheep Land
นำคณะ THAI FUKUDA แวะชมฟาร์มแกะ ณ Sheep Land เขาใหญ่ ปากช่อง

Sheep Land
นำคณะ THAI FUKUDA แวะชมฟาร์มแกะ ณ Sheep Land เขาใหญ่ ปากช่อง

Sheep Land
นำคณะ THAI FUKUDA แวะชมฟาร์มแกะ ณ Sheep Land เขาใหญ่ ปากช่อง

ปาลิโอ
นำคณะ THAI FUKUDA เที่ยวชม ปาลิโอ เขาใหญ่

ปาลิโอ
นำคณะ THAI FUKUDA เที่ยวชม ปาลิโอ เขาใหญ่

ปาลิโอ
นำคณะ THAI FUKUDA เที่ยวชม ปาลิโอ เขาใหญ่

ปาลิโอ
นำคณะ THAI FUKUDA เที่ยวชม ปาลิโอ เขาใหญ่

งานเลี้ยงสังสรรค์
บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของที่พัก วิลลา พาราดี เขาใหญ่

งานเลี้ยงสังสรรค์
บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของที่พัก วิลลา พาราดี เขาใหญ่

งานเลี้ยงสังสรรค์
บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของที่พัก วิลลา พาราดี เขาใหญ่

งานเลี้ยงสังสรรค์
คณะ THAI FUKUDA เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์
คณะ THAI FUKUDA เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์
คณะ THAI FUKUDA เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์
คณะ THAI FUKUDA เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์
คณะ THAI FUKUDA เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์
คณะ THAI FUKUDA เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์
คณะ THAI FUKUDA เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์
คณะ THAI FUKUDA เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์
คณะ THAI FUKUDA เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก วิลลา พาราดี เขาใหญ่

THAI FUKUDA
คณะ THAI FUKUDA ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ THAI FUKUDA แวะเที่ยวชม ไร่ทองสมบูรณ์ ปากช่อง

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ THAI FUKUDA แวะเที่ยวชม ไร่ทองสมบูรณ์ ปากช่อง

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ THAI FUKUDA แวะเที่ยวชม ไร่ทองสมบูรณ์ ปากช่อง

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ THAI FUKUDA แวะเที่ยวชม ไร่ทองสมบูรณ์ ปากช่อง

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ THAI FUKUDA แวะเที่ยวชม ไร่ทองสมบูรณ์ ปากช่อง

ไร่ทองสมบูรณ์
นำคณะ THAI FUKUDA แวะเที่ยวชม ไร่ทองสมบูรณ์ ปากช่อง

Farm Chokchai Camp
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าบริการอาหารกลางวัน สเต็ค ณ Farm Chokchai Camp

Farm Chokchai Camp
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าบริการอาหารกลางวัน สเต็ค ณ Farm Chokchai Camp

Farm Chokchai Camp
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าบริการอาหารกลางวัน สเต็ค ณ Farm Chokchai Camp

Farm Chokchai Camp
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าบริการอาหารกลางวัน สเต็ค ณ Farm Chokchai Camp

Farm Chokchai Camp
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าบริการอาหารกลางวัน สเต็ค ณ Farm Chokchai Camp

Farm Chokchai Camp
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าบริการอาหารกลางวัน สเต็ค ณ Farm Chokchai Camp

Farm Chokchai Camp
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าบริการอาหารกลางวัน สเต็ค ณ Farm Chokchai Camp

Farm Chokchai Camp
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าบริการอาหารกลางวัน สเต็ค ณ Farm Chokchai Camp

Farm Chokchai Camp
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าบริการอาหารกลางวัน สเต็ค ณ Farm Chokchai Camp

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง

ฟาร์มโชคชัย
นำคณะ THAI FUKUDA เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง


ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

แสนใจงาม
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ แสนใจงาม
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ วิลลา พาราดี เขาใหญ่
วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
วิลลา พาราดี เขาใหญ่


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy