หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ล่องแพ ปีนเขา ชมถ้ำ จ.กาญจนบุรี
SVP GROUP
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๖๖ ท่าน
เดินทาง เสาร์-จันทร์ที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ โยธาออย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คณะ SVP GROUP ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

SVP GROUP
คณะ SVP GROUP ปาร์ตี้สบายๆ ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี

SVP GROUP
คณะ SVP GROUP ปาร์ตี้สบายๆ ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี

SVP GROUP
คณะ SVP GROUP ปาร์ตี้สบายๆ ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี

SVP GROUP
คณะ SVP GROUP ปาร์ตี้สบายๆ ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี

SVP GROUP
ครอบครัวของท่านผู้บริหาร เที่ยวชม ถ้ำกระแซ หรือ ถ้ำเชลย ไทรโยค กาญจนบุรี

ครัวกาญฯ
คณะ SVP GROUP เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวกาญฯ

ครัวกาญฯ
คณะ SVP GROUP เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวกาญฯ

ครัวกาญฯ
คณะ SVP GROUP เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวกาญฯ

ครัวกาญฯ
คณะ SVP GROUP เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวกาญฯ

วาสนา จิวเวอรี่
นำคณะ SVP GROUP แวะประมูณพลอยเมืองกาญฯ ณ ร้าน วาสนา จิวเวอรี่ กาญจนบุรี


มัคคุเทศก์
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี และ สวนไทรโยค รีสอร์ท

โรงแรมริเวอร์แคว ระดับสามดาว ที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้ เป็นที่พักที่สะดวกสบายเหมาะสำหรับการไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ๆ ของกาญจนบุรี เนื่องจากเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ รถประจำทางได้ สะดวก นอกจากนั้นยังอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเพียงหนึ่งกิโลเมตร การโดยสารรถแท็กซี่หรือรถสามล้อจากโรงแรมริเวอร์ แควไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตรและวัดถ้ำเสือจากนั้นกลับมายังโรงแรมจะคิดเป็นค่าโดยสารตั้งแต ๔๐ - ๑๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับการต่อรองราคา ห้องพักที่ โรงแรมริเวอร์แควนั้นธรรมดาแต่พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ และที่สำคัญสะอาดและกว้างขวาง บาร์ Cowboy และดิสโก้เธคด้านหน้าโรงแรมเป็นบริเวณที่เหมาะกับการนั่งเล่น หลังจากกลับจากการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ โรงแรมริเวอร์แควที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นที่พักเมื่อมาเยือนกาญจนบุรี โรงแรมริเวอร์แคว
โรงแรมริเวอร์แคว
โรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี
http://www.riverkwai.co.th/


สวนไทรโยค รีสอร์ท รีสอร์ทซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2526 โดยเป็นรีสอร์ทแห่งแรกในเขตสะพานถ้ำกระแซ มีที่ตั้งที่โดดเด่น อยู่ในเชิงผาสะพานรถไฟถ้ำกระแซหรือสะพานรถไฟสายมรณะ ซึ่งสร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือว่าเป็นสะพานไม้รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จุดท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำแควน้อยที่ไหลเย็นตลอดทั้งปี ที่นี่ เรามีบริการห้องพักแก่นักท่องเที่ยวในแบบคันทรี ทั้งกระท่อมบนเนิน แพริมน้ำ หรือเต็นท์ซาฟารี และในปี 2553 สวนไทรโยค รีสอร์ท ลงทุนมากกว่า 50 ล้านบาทในการสรรค์สร้างอาคาร The World Residence ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.The World Duplex @ The Pool 2.The World Studio @ The Pool 3.The World Express @The Pool และอาคาร The Journey Suite Six Collections พร้อมสระว่ายน้ำ นับได้ว่าหรูหรา สะดวกสบายและเป็นงานออกแบบที่ละเอียดประณีต พร้อมกิจกรรมสนุกๆมากมาย อาทิ ล่องแพ ปีนเขา ชมถ้ำเชลย แคมป์ไฟ คาราโอเกะ และ The Suansaiyok Adventure Park ซึ่งมีเครื่องเล่นมากกว่า 10 ชนิด นับได้ว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี สวนไทรโยคยังเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟจากสถานีบางกอกน้อยหรือหัวลำโพงมาลงที่หน้ารีสอร์ท คือสถานีถ้ำกระแซได้โดยไม่ต้องต่อยานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้น
สวนไทรโยค รีสอร์ท

สวนไทรโยค รีสอร์ท

สวนไทรโยค รีสอร์ท

สวนไทรโยค รีสอร์ท

สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี
http://www.suansaiyok.com/
      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy