หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ล่องแพ ชมโบสถ์ใต้น้ำ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
บริษัท เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๘๐ ท่าน
เดินทาง พฤหัสบดี-เสาร์ที่ ๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ อิสระกาญ


น้ำตกผาตาด
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี

น้ำตกผาตาด
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี

น้ำตกผาตาด
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี

น้ำตกผาตาด
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี

เทียนเหยียน
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี

น้ำตกผาตาด
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี

น้ำตกผาตาด
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี

น้ำตกผาตาด
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
นำคณะ เทียนเหยียน เข้าสู่ที่พัก พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
นำคณะ เทียนเหยียน เข้าสู่ที่พัก พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
นำคณะ เทียนเหยียน เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
นำคณะ เทียนเหยียน เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
นำคณะ เทียนเหยียน เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
นำคณะ เทียนเหยียน เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

เทียนเหยียน
นำคณะ เทียนเหยียน เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

เทียนเหยียน
นำคณะ เทียนเหยียน เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

เทียนเหยียน
นำคณะ เทียนเหยียน เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

เทียนเหยียน
นำคณะ เทียนเหยียน เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

เจดีย์สามองค์
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม เจดีย์สามองค์ สังขละบุรี กาญจนบุรี

เจดีย์สามองค์
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม ด่านเจดีย์สามองค์ สังขละบุรี กาญจนบุรี

เจดีย์สามองค์
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม ด่านเจดีย์สามองค์ สังขละบุรี กาญจนบุรี

เจดีย์สามองค์
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม ด่านเจดีย์สามองค์ สังขละบุรี กาญจนบุรี

เจดีย์สามองค์
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม ด่านเจดีย์สามองค์ สังขละบุรี กาญจนบุรี

วัดวังก์วิเวการาม
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี กาญจนบุรี

วัดวังก์วิเวการาม
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี กาญจนบุรี

วัดวังก์วิเวการาม
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี กาญจนบุรี

วัดวังก์วิเวการาม
นำคณะ เทียนเหยียน เที่ยวชม วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องแพ
นำคณะ เทียนเหยียน สนุกสนานกับ ล่องแพ บนสายน้ำรันตรี สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องแพ
นำคณะ เทียนเหยียน สนุกสนานกับ ล่องแพ บนสายน้ำรันตรี สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องแพ
นำคณะ เทียนเหยียน สนุกสนานกับ ล่องแพ บนสายน้ำรันตรี สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องแพ
นำคณะ เทียนเหยียน สนุกสนานกับ ล่องแพ บนสายน้ำรันตรี สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องแพ
นำคณะ เทียนเหยียน สนุกสนานกับ ล่องแพ บนสายน้ำรันตรี สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องแพ
นำคณะ เทียนเหยียน สนุกสนานกับ ล่องแพ บนสายน้ำรันตรี สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม
นำคณะ เทียนเหยียน ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม
นำคณะ เทียนเหยียน ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม
นำคณะ เทียนเหยียน ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม
นำคณะ เทียนเหยียน ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม
นำคณะ เทียนเหยียน ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม สังขละบุรี กาญจนบุรี

ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม
นำคณะ เทียนเหยียน ล่องเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท
คณะ เทียนเหยียน จัดงานเลี้ยงสังสรร ณ พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท

เมืองบาดาล
นำคณะ เทียนเหยียน ชมความงามของ โบสถ์ใต้น้ำ เมืองบาดาล สังขละบุรี กาญจนบุรี

เมืองบาดาล
นำคณะ เทียนเหยียน ชมความงามของ โบสถ์ใต้น้ำ เมืองบาดาล สังขละบุรี กาญจนบุรีป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยวสถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้
พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

พนธ์นทีรีสอร์ท

พนธ์นทีรีสอร์ท
พนธ์นทีรีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy