หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เที่ยวหัวหิน นอนกินลม ชมทะเล จ.ประจวบฯ
บริษัท เทพากร เบสท์ทรัค จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๑๒๒ ท่าน
เดินทาง ๒ วัน ๑ คืน กรุงเทพฯ-หัวหิน
เข้าพัก ณ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน-ปราณบุรี
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ แสนใจงาม

เทพากร
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว มาคอยต้อนรับทางคณะ เทพากร กันตั้งแต่ 06.30 น.

เทพากร
ทางคณะ เทพากร เริ่มทะยอยกันมาลงทะเบียน

เทพากร
ระหว่างการเดินทางไปหัวหิน มัคคุเทศก์ คอยสร้างความบันเทิง สันทนาการ บนรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น

เทพากร
ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ คอยบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง

เจ๊เขียวซีฟู้ด
ทางคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร เจ๊เขียวซีฟู้ด จำนวน ๑๖ โต๊ะ

ขี่ม้า หัวหิน
บริเวณหน้าร้าน เจ๊เขียวซีฟู้ด มีม้าหัวหิน มาเดินคอยให้นักท่องเที่ยวได้เช่าขี่

เจ๊เขียวซีฟู้ด
ทางคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร เจ๊เขียวซีฟู้ด หัวหิน จำนวน ๑๖ โต๊ะ

เจ๊เขียวซีฟู้ด
ทางคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร เจ๊เขียวซีฟู้ด หัวหิน จำนวน ๑๖ โต๊ะ

เจ๊เขียวซีฟู้ด
ทางคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร เจ๊เขียวซีฟู้ด หัวหิน จำนวน ๑๖ โต๊ะ

เจ๊เขียวซีฟู้ด
ทางคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร เจ๊เขียวซีฟู้ด หัวหิน จำนวน ๑๖ โต๊ะ

เจ๊เขียวซีฟู้ด
ทางป่าดงดอย การท่องเที่ยว ได้กันโต๊ะอาหารของร้าน เจ๊เขียวซีฟู้ด หัวหิน ไว้สำหรับท่านที่ขับรถมาเอง

เจ๊เขียวซีฟู้ด
ปากทางเข้าร้าน เจ๊เขียวซีฟู้ด หัวหิน อาจจะเล็กสำหรับรถโค้ชปรับอากาศ
ดังนั้นจึงต้องขอรบกวนทางคณะ เทพากร เดินออกมาจากร้าน เพื่อขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

เพลินวาน
นำทางคณะ เดินทางเที่ยวชมและเลือกซื้อของ ณ เพลินวาน หัวหิน ในวันที่อากาศมีฝนโปรยปราย

เพลินวาน
แวะเข้ามานั่งดื่มกาแฟในบริเวณ เพลินวาน หัวหิน

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
นำคณะ เทพากร เข้าเดินเที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม หัวหิน

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
นำคณะ เทพากร เข้าเดินเที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม หัวหิน

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
นำคณะ เทพากร เข้าเดินเที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม หัวหิน

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ทีมงานป่าดงดอย การท่องเที่ยว แวะซื้อกล้วยแขก ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม หัวหิน

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม หัวหิน มีรถไฟบริการ ไปส่งที่ท้ายตลาด ในอัตราค่าบริการ ท่านละ ๒๐ บาท

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
ทางคณะ เทพากร เดินทางมาถึง โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
ทางคณะ เทพากร เดินทางมาถึง โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
ทางคณะ เทพากร รอรับกุญแจห้องพัก โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
ป้ายต้อนรับอีกจุดหนึ่ง ที่ทางโรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน เตรียมไว้ต้อนรับ

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
บริเวณบริการอาหารเช้า ของ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน สามารถมองออกไปเห็นทะเล สุดลูกหู ลูกตา

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
บริเวณสระว่ายน้ำ ของ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
หาดทรายหน้าที่พัก โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
หาดทรายหน้าที่พัก โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
หาดทรายหน้าที่พัก โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
หาดทรายหน้าที่พัก โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน
หาดทรายหน้าที่พัก โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

ธาราจันทร์ หน้าวัง
นำคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ธาราจันทร์ หน้าวัง หัวหิน จำนวน ๑๖ โต๊ะ

ธาราจันทร์ หน้าวัง
นำคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ธาราจันทร์ หน้าวัง หัวหิน จำนวน ๑๖ โต๊ะ

ธาราจันทร์ หน้าวัง
นำคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ธาราจันทร์ หน้าวัง หัวหิน จำนวน ๑๖ โต๊ะ

ธาราจันทร์ หน้าวัง
นำคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ธาราจันทร์ หน้าวัง หัวหิน จำนวน ๑๖ โต๊ะ

ตลาดฉัตรศิลา
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ ตลาดฉัตรศิลา หัวหิน เป็นทางที่จะทะลุไปออกตลาดฉัตรไชย อีกทางหนึ่ง

ตลาดฉัตรศิลา
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ ตลาดฉัตรศิลา หัวหิน เป็นทางที่จะทะลุไปออกตลาดฉัตรไชย อีกทางหนึ่ง

ตลาดฉัตรไชย
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ ตลาดฉัตรไชย หัวหิน

ตลาดฉัตรไชย
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ ตลาดฉัตรไชย หัวหิน

ตลาดฉัตรไชย
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ ตลาดฉัตรไชย หัวหิน

cicada ซิเคด้า ตลาดจั้กจั่น
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ Cicada หรือ ซิเคด้า หรือ ตลาดจั้กจั่น หัวหิน

cicada ซิเคด้า ตลาดจั้กจั่น
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ Cicada หรือ ซิเคด้า หรือ ตลาดจั้กจั่น หัวหิน

cicada ซิเคด้า ตลาดจั้กจั่น
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ Cicada หรือ ซิเคด้า หรือ ตลาดจั้กจั่น หัวหิน

cicada ซิเคด้า ตลาดจั้กจั่น
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ Cicada หรือ ซิเคด้า หรือ ตลาดจั้กจั่น หัวหิน

cicada ซิเคด้า ตลาดจั้กจั่น
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ Cicada หรือ ซิเคด้า หรือ ตลาดจั้กจั่น หัวหิน

cicada ซิเคด้า ตลาดจั้กจั่น
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ Cicada หรือ ซิเคด้า หรือ ตลาดจั้กจั่น หัวหิน

cicada ซิเคด้า ตลาดจั้กจั่น
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ Cicada หรือ ซิเคด้า หรือ ตลาดจั้กจั่น หัวหิน

cicada ซิเคด้า ตลาดจั้กจั่น
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ Cicada หรือ ซิเคด้า หรือ ตลาดจั้กจั่น หัวหิน

cicada ซิเคด้า ตลาดจั้กจั่น
นำคณะ เทพากร เดินเที่ยวชมสินค้า ณ Cicada หรือ ซิเคด้า หรือ ตลาดจั้กจั่น หัวหิน

วัดห้วยมงคล
นำคณะ เทพากร เข้ากราบสัการะบูชา องค์หลวงพ่อทวด ณ วัดห้วยมงคล หัวหิน

วัดห้วยมงคล
นำคณะ เทพากร เข้ากราบสัการะบูชา องค์หลวงพ่อทวด ณ วัดห้วยมงคล หัวหิน

ชมวิวซีฟู้ด
นำคณะ เทพากร เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชมวิวซีฟู้ด

แม่กิมลั่ง สาขาท่ายาง
นำคณะ เทพากร แวะซื้อของฝาก ณ แม่กิมลั่ง สาขาท่ายาง

แม่กิมลั่ง สาขาท่ายาง
นำคณะ เทพากร แวะซื้อของฝาก ณ แม่กิมลั่ง สาขาท่ายาง

แม่กิมลั่ง สาขาท่ายาง
นำคณะ เทพากร แวะซื้อของฝาก ณ แม่กิมลั่ง สาขาท่ายาง

แม่กิมลั่ง สาขาท่ายาง
นำคณะ เทพากร แวะซื้อของฝาก ณ แม่กิมลั่ง สาขาท่ายาง


ทีมงาน มัคคุเทศก์ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

แสนใจงาม
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ แสนใจงาม
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน-ปราณบุรี

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ กับบรรยากาศด้านหน้าของโรงแรม

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ มีอยู่ ๓๑ ชั้น

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ บรรยากาศในห้องพัก

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ บรรยากาศในห้องพัก

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ เปิดกระจกออกมา เห็นภาพทะเล ทุกห้อง

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ สระว่ายน้ำ


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy