หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   
หัวหิน
มนต์เสน่ห์ หัวหิน จ.ประจวบฯ Heathfield International School
ได้มีโอกาสได้คอยให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๔๘ ท่าน
เดินทาง ๓ วัน ๒ คืน กรุงเทพฯ-หัวหิน
เข้าพัก ณ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน-ปราณบุรี
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้นของ พรทิพย์

Heathfield International School
Heathfield International School

Heathfield International School
Heathfield International School

Heathfield International School
Heathfield International School
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว เดินบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในระหว่างการเดินทาง

ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว เล่นกิจกรรมสันทนาการ บนรถ

Heathfield International School
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว เล่นกิจกรรมสันทนาการ บนรถ

ขันน้ำ ซีฟู้ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ขันน้ำ ซีฟู้ด

ขันน้ำ ซีฟู้ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ขันน้ำ ซีฟู้ด

ขันน้ำ ซีฟู้ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ขันน้ำ ซีฟู้ด

ขันน้ำ ซีฟู้ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ขันน้ำ ซีฟู้ด

วัดห้วยมงคล
นำคณะ Heathfield International School เที่ยวชม วัดห้วยมงคล

วัดห้วยมงคล
นำคณะ Heathfield International School เที่ยวชม วัดห้วยมงคล

สามพันนาม
นำคณะ Heathfield International School เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม

สามพันนาม
นำคณะ Heathfield International School เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม

สามพันนาม
นำคณะ Heathfield International School เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
นำคณะ Heathfield International School เข้าพัก ณ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน-ปราณบุรี
บริการเครื่องดื่มต้อนรับ เป็น น้ำกระเจี๊ยบเย็นๆ ในแก้วขนาดกำลังพอดี

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
นำคณะ Heathfield International School เข้าพัก ณ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน-ปราณบุรี

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
นำคณะ Heathfield International School เล่นน้ำทะเลหน้าที่พัก โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ ยามเย็น
มีคุณครู พร้อมทีมงานป่าดงอย คอยให้การดูแล


โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์

CHA-AM ATV PARK
นำคณะ Heathfield International School เข้าเล่นกิจกรรมผจญภัย ณ CHA-AM ATV PARK

CHA-AM ATV PARK
นำคณะ Heathfield International School เข้าเล่นกิจกรรมผจญภัย ณ CHA-AM ATV PARK
กิจกรรม ขับขี่รถ ATV

CHA-AM ATV PARK
นำคณะ Heathfield International School เข้าเล่นกิจกรรมผจญภัย ณ CHA-AM ATV PARK
กิจกรรม ขับขี่รถ ATV

CHA-AM ATV PARK
นำคณะ Heathfield International School เข้าเล่นกิจกรรมผจญภัย ณ CHA-AM ATV PARK
กิจกรรม ขับขี่รถ ATV

CHA-AM ATV PARK
นำคณะ Heathfield International School เข้าเล่นกิจกรรมผจญภัย ณ CHA-AM ATV PARK
กิจกรรม ขับขี่รถ ATV คุณครูพยาบาล ที่เดินทางมาคอยดูแล พร้อมกับทางนักเรียน

CHA-AM ATV PARK
นำคณะ Heathfield International School เข้าเล่นกิจกรรมผจญภัย ณ CHA-AM ATV PARK
กิจกรรม ยิงปืนเพ้นบอล เป้านิ่ง

CHA-AM ATV PARK
นำคณะ Heathfield International School เข้าเล่นกิจกรรมผจญภัย ณ CHA-AM ATV PARK
กิจกรรม ยิงธนู

CHA-AM ATV PARK
นำคณะ Heathfield International School เข้าเล่นกิจกรรมผจญภัย ณ CHA-AM ATV PARK
กิจกรรม เพ้นบอล สนาม แบ่งทีมชิงธง

CHA-AM ATV PARK
นำคณะ Heathfield International School เข้าเล่นกิจกรรมผจญภัย ณ CHA-AM ATV PARK
กิจกรรม เพ้นบอล สนาม แบ่งทีมชิงธง
มาดเท่ห์ๆ ของคุณครูชาวต่างชาติ

เพ้นท์ผ้าบาติก
นำคณะ Heathfield International School เข้าสู่กิจกรรม เพ้นท์ผ้าบาติก
ครั้งนี้ ทางป่าดงดอย การท่องเที่ยว ต้องกล่าวคำขอบคุณ กับทาง หัวหินบาติก ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้กับทางนักเรียน ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้

เพ้นท์ผ้าบาติก
นำคณะ Heathfield International School เข้าสู่กิจกรรม เพ้นท์ผ้าบาติก
ครั้งนี้ ทางป่าดงดอย การท่องเที่ยว ต้องกล่าวคำขอบคุณ กับทาง หัวหินบาติก ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้กับทางนักเรียน ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้

เพ้นท์ผ้าบาติก
นำคณะ Heathfield International School เข้าสู่กิจกรรม เพ้นท์ผ้าบาติก
ครั้งนี้ ทางป่าดงดอย การท่องเที่ยว ต้องกล่าวคำขอบคุณ กับทาง หัวหินบาติก ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้กับทางนักเรียน ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้

เพ้นท์ผ้าบาติก
นำคณะ Heathfield International School เข้าสู่กิจกรรม เพ้นท์ผ้าบาติก
ครั้งนี้ ทางป่าดงดอย การท่องเที่ยว ต้องกล่าวคำขอบคุณ กับทาง หัวหินบาติก ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้กับทางนักเรียน ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้

เพลินวาน
นำคณะ Heathfield International School เดินเที่ยวชม เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เพลินวาน
นำคณะ Heathfield International School เดินเที่ยวชม เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เพลินวาน
นำคณะ Heathfield International School เดินเที่ยวชม เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เพลินวาน
นำคณะ Heathfield International School เดินเที่ยวชม เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สังเวียน ซีฟู้ด
บริการอาหารค่ำ ณ สังเวียน ซีฟู้ด

สังเวียน ซีฟู้ด
บริการอาหารค่ำ ณ สังเวียน ซีฟู้ด

ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
เดินชมตลาดโต้รุ่งหัวหิน หรือ ตลาดฉัตรไชย

ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
เดินชมตลาดโต้รุ่งหัวหิน หรือ ตลาดฉัตรไชย

ชมวิวซีฟู้ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ชมวิวซีฟู้ด

ชมวิวซีฟู้ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ชมวิวซีฟู้ด


ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

พรทิพย์ ทราเวล
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน-ปราณบุรี

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ กับบรรยากาศด้านหน้าของโรงแรม

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ มีอยู่ ๓๑ ชั้น

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ บรรยากาศในห้องพัก

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ บรรยากาศในห้องพัก

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ เปิดกระจกออกมา เห็นภาพทะเล ทุกห้อง

โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์
โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ สระว่ายน้ำ


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy