หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
Sun Genesis Industry Co., Ltd.
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๙๖ ท่าน
เดินทาง เสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ The Vut

Sun Genesis
คอยต้อนรับพร้อมให้บริการ กับทางคณะ Sun Genesis นิคมฯ บางบ่อ

Sun Genesis
เดินทางมารับคณะ Sun Genesis แถวบางนา

The Vut
ผู้ร่วมเดินทาง Sun Genesis จำนวน ๙๖ ท่าน ใช้รถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน จากทีมงาน The Vut

ลาแมร์
นำคณะ Sun Genesis เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ลาแมร์ เขาตะเกียบ หัวหิน ประจวบฯ

ลาแมร์
นำคณะ Sun Genesis เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ลาแมร์ เขาตะเกียบ หัวหิน ประจวบฯ

ลาแมร์
นำคณะ Sun Genesis เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ลาแมร์ เขาตะเกียบ หัวหิน ประจวบฯ

เอวาซอน
นำคณะ Sun Genesis เข้าสู่ที่พัก เอวาซอน หัวหิน ประจวบฯ
รับบริการเครื่องดื่มต้อนรับ พร้อมกับ ผ้าอุ่นๆ


ระหว่างที่ทางคณะ Sun Genesis รอเข้า Check In ห้องพัก

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ช่วงแรก เป็นช่วงของ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ช่วงแรก เป็นช่วงของ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ช่วงแรก เป็นช่วงของ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ช่วงแรก เป็นช่วงของ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ช่วงแรก เป็นช่วงของ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ช่วงแรก เป็นช่วงของ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ช่วงแบ่งทีม

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ฐานกิจกรรม ทั้ง ๕ ฐาน

กิจกรรม Walk Rally
นำคณะ Sun Genesis เข้าร่วม กิจกรรม Walk Rally บริเวณภายใน เอวาซอน หัวหิน
ช่วง สรุปการทำกิจกรรม

อุดมโภชนา
นำคณะ Sun Genesis ออกมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้ สังสรร ณ ร้านอาหาร อุดมโภชนา

อุดมโภชนา
นำคณะ Sun Genesis ออกมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้ สังสรร ณ ร้านอาหาร อุดมโภชนา

อุดมโภชนา
นำคณะ Sun Genesis ออกมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้ สังสรร ณ ร้านอาหาร อุดมโภชนา

อุดมโภชนา
นำคณะ Sun Genesis ออกมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้ สังสรร ณ ร้านอาหาร อุดมโภชนา

อุดมโภชนา
นำคณะ Sun Genesis ออกมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้ สังสรร ณ ร้านอาหาร อุดมโภชนา

อุดมโภชนา
นำคณะ Sun Genesis ออกมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้ สังสรร ณ ร้านอาหาร อุดมโภชนา

อุดมโภชนา
นำคณะ Sun Genesis ออกมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้ สังสรร ณ ร้านอาหาร อุดมโภชนา

เอวาซอน
สถานที่ให้บริการอาหารเช้าของ เอวาซอน หัวหิน ประจวบฯ

เอวาซอน
สถานที่ให้บริการอาหารเช้าของ เอวาซอน หัวหิน ประจวบฯ

เอวาซอน
สถานที่ให้บริการอาหารเช้าของ เอวาซอน หัวหิน ประจวบฯ

PLATOO RESTERAUNT
นำคณะ Sun Genesis เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ PLATOO RESTERAUNT

PLATOO RESTERAUNT
นำคณะ Sun Genesis เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ PLATOO RESTERAUNT

PLATOO RESTERAUNT
นำคณะ Sun Genesis เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ PLATOO RESTERAUNT

เดอะเวเนเซีย หัวหิน
นำคณะ Sun Genesis เข้าสัมผัสกับความงดงามของ เดอะเวเนเซีย หัวหิน

เดอะเวเนเซีย หัวหิน
นำคณะ Sun Genesis เข้าสัมผัสกับความงดงามของ เดอะเวเนเซีย หัวหิน

เดอะเวเนเซีย หัวหิน
นำคณะ Sun Genesis เข้าสัมผัสกับความงดงามของ เดอะเวเนเซีย หัวหิน

เดอะเวเนเซีย หัวหิน
นำคณะ Sun Genesis เข้าสัมผัสกับความงดงามของ เดอะเวเนเซีย หัวหิน

เดอะเวเนเซีย หัวหิน
นำคณะ Sun Genesis เข้าสัมผัสกับความงดงามของ เดอะเวเนเซีย หัวหิน

เดอะเวเนเซีย หัวหิน
นำคณะ Sun Genesis เข้าสัมผัสกับความงดงามของ เดอะเวเนเซีย หัวหิน

ซานโตรินี
นำคณะ Sun Genesis เข้าสัมผัสกับความสนุกสนาน จากเครื่องเล่นมากมาย ณ ซานโตรินี พาร์ค ชะอำ เพชรบุรี


นำคณะ Sun Genesis แวะซื้อของฝากระหว่างทาง

ภัตตาคารนิวรสทิพย์
นำคณะ Sun Genesis เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ มหาชัย

ภัตตาคารนิวรสทิพย์
นำคณะ Sun Genesis เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ มหาชัยทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยวรถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ The Vut
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ เอวาซอน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสระบัวอันเงียบสงบและลมทะเลแสนผ่อนคลายได้ที่ Evason Hua Hin อันหรูหรา ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอปราณบุรี พรั่งพร้อมด้วยสปาที่ได้รับรางวัล ชั้นเรียนโยคะ และสระว่ายน้ำกลางแจ้งริมชายหาด

ที่นี่ให้บริการห้องพักและวิลลาที่กว้างขวางและสะดวกสบาย ประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศ ระเบียงพร้อมทัศนียภาพอ่าวไทยหรือสวนเขตร้อนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ห้องพักทุกห้องมีโทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณดาวเทียม เครื่องเล่นซีดี และห้องน้ำกึ่งกลางแจ้ง ห้องพักบางห้องมีสระว่ายน้ำส่วนตัวพร้อมเก้าอี้อาบแดด

Evason Hua Hin ห่างจากตัวเมืองหัวหินเพียง 30 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ และห่างจากสนามบินหัวหินประมาณ 28 กิโลเมตร ผู้เข้าพักที่เดินทางมาโดยรถยนต์สามารถใช้บริการที่จอดรถฟรี

The Earth Spa ให้บริการสปาตามแนวธรรมชาติและมีเมนูสปาเพื่อความผ่อนคลาย เช่น การทำสมาธิ การนวดบำบัด โปรแกรมดีท็อกซ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเล่นเทนนิสหรือเพลิดเพลินกับการเล่นกีฬาทางน้ำที่ชายหาด

The Living Room คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่สดใหม่จากสวนผักและสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ของที่พัก ให้บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ขณะที่ The Beach Restaurant ให้บริการอาหารอิตาเลียนแท้ ๆ ส่วน Kieng Sah ให้บริการอาหารไทย ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มได้ที่ The Bar และ The Wine Cellar

เอวาซอน หัวหิน

รูปภาพห้องพักจาก
http://www.sixsenses.com/evason-resorts-sitemap/

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy