หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เที่ยวหัวหิน นอนกินลม ชมทะเล จ.ประจวบฯ
บริษัท ยู โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๓๘ ท่าน
เดินทาง ๒ วัน ๑ คืน กรุงเทพฯ-หัวหิน
เข้าพัก ณ โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ แสนใจงาม

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนออกเดินทางจาก บ. ยู โมลด์ (ประเทศไทย) จก.

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
พนักงาน บ. ยู โมลด์ (ประเทศไทย) จก.

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
พนักงาน บ. ยู โมลด์ (ประเทศไทย) จก.

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
พนักงาน บ. ยู โมลด์ (ประเทศไทย) จก.

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ จ.เพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ จ.เพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ จ.เพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ จ.เพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ จ.เพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ จ.เพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ จ.เพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ จ.เพชรบุรี

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
นำคณะ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) เข้าพัก ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท หัวหิน จ.ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
นำคณะ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) เข้าพัก ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท หัวหิน จ.ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
บริเวณหาดทรายหน้าที่พัก หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท หัวหิน จ.ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
บริเวณหาดทรายหน้าที่พัก หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท หัวหิน จ.ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
สระว่ายน้ำ จะอยู่บริเวณชั้น ๒ ของ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
สระว่ายน้ำ จะอยู่บริเวณชั้น ๒ ของ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ ออกมาทำกิจกรรมชายหาด บริเวณหน้าที่พัก หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ ออกมาทำกิจกรรมชายหาด บริเวณหน้าที่พัก หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ ออกมาทำกิจกรรมชายหาด บริเวณหน้าที่พัก หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ ออกมาทำกิจกรรมชายหาด บริเวณหน้าที่พัก หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ ออกมาทำกิจกรรมชายหาด บริเวณหน้าที่พัก หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ ออกมาทำกิจกรรมชายหาด บริเวณหน้าที่พัก หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

กิจกรรมชายหาด
นำคณะ ออกมาทำกิจกรรมชายหาด บริเวณหน้าที่พัก หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท


ไกด์ชมภู่ รับหน้าที่เป็นพยาบาลจำเป็น

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
บรรยากาศงานปาร์ตี้ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
อาหารเช้า ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
อาหารเช้า ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

ขันน้ำ ซีฟู้ด หัวหิน
นำ คณะ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ขันน้ำ ซีฟู้ด หัวหิน

ขันน้ำ ซีฟู้ด หัวหิน
นำ คณะ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ขันน้ำ ซีฟู้ด หัวหิน

ขันน้ำ ซีฟู้ด หัวหิน
นำ คณะ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ขันน้ำ ซีฟู้ด หัวหิน

ขันน้ำ ซีฟู้ด หัวหิน
นำ คณะ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ขันน้ำ ซีฟู้ด หัวหิน

เพลินวาน
เที่ยวชม เพลินวาน หัวหิน ประจวบฯ

เพลินวาน
เที่ยวชม เพลินวาน หัวหิน ประจวบฯ

ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม
เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม ประจวบฯ

ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม
เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม ประจวบฯ

ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม
เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม ประจวบฯ

ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม
เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม ประจวบฯ

ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม
เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหิน สามพันนาม ประจวบฯ

วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล หัวหิน ประจวบฯ

แม่กิมลั่ง
นำคณะ ยู โมลด์ (ประเทศไทย) แวะซื้อของฝาก ณ แม่กิมลั่ง สาขาท่ายาง


ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

แสนใจงาม
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ แสนใจงาม
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท ประจวบฯ
หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท ประจวบฯ

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท สระว่ายน้ำ


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy