หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญมณีของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ ภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยๆ มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มีทิวเขาจันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ และแม่น้ำตราด

การแบ่งพื้นที่ การแบ่งภูมิภาคตามราชบัณฑิตยสถาน แบ่งภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย ๗ จังหวัดอย่างเป็นทางการ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
ด้านล่างนี้ เป็นเพียงผลงานเพียงบางส่วนของการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว ที่ผ่านๆ มา


จันทบุรี   ชลบุรี
จันทบุรี น้ำตกพลิ้ว ภาพวาด ๓ มิติ จ.จันทบุรี-ชลบุรี
(๓ วัน ๒ คืน)
ศ-อ ที่ ๑-๓ กุมภาัพันธ์ ๒๕๕๖
ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย)

จันทบุรี ชมโลมา ทอเสื่อจันทบูร สัมผัสวัดคาทอลิก
(๓ วัน ๒ คืน)
พ-ศ ที่ ๒๙-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
Heathfield Internation School
 
อ่างศิลา กาลครั้งหนึ่ง ณ ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี
ส ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

พัทยา เพลินใจพัทยา เริงร่ากับทะเล
(๓ วัน ๒ คืน)
ศ-อ ที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
Hecny Transportation
(Thailand)


ตราด   ระยอง
เกาะช้าง เกาะช้าง สัมผัสหาดไก่แบ้ จ.ตราด
(๒ วัน ๑ คืน)
ศ-ส ที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
U MOLD (THAILAND)

เกาะช้าง ทะเลเกาะช้าง ดำน้ำดูปะการัง จ.ตราด
(๓ วัน ๒ คืน)
ส-จ ที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
SVP GROUP

เกาะช้าง ทะเลเกาะช้าง ดำน้ำดูปะการัง จ.ตราด
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

เกาะช้าง ทะเลเกาะช้าง ดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะช้าง
(๓ วัน ๒ คืน)
ศ-อ ที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
Suzuki Kanshi (Thailand)
 
เกาะเสม็ด เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่

SVP เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง
(๓ วัน ๒ คืน)
ส-จ ที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
SVP Group

เขาชีจรรย์ สัมผัสหาดทราย ชิมผลไม้
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
Nissan Powertrain (Thailand)

เกาะเสม็ด เกาะเสม็ด สัมผัสอ่าววงเดือน
(๒ วัน ๑ คืน)
ศ-ส ที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
Fujilloy Thailand Co.,Ltd.

ระยอง สัมผัสหาดทราย เดินตลาดน้ำ
(๒ วัน ๑ คืน)
พฤ-ส ที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระยอง เดินตลาดน้ำ สัมผัสมิโมซ่า
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
แซดคูโรดา (ไทยแลนด์)

ปลูกป่า อ่างศิลา PC Kick Off 2013 จ.ระยอง
(๒ วัน ๑ คืน)
พ-พฤ ที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
Toshiba (Thailand)

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ สัมผัสเรือรบ ชมปะการังเกาะแสมสาร จ.ชลบุรี
(๓ วัน ๒ คืน)
พ-ศ ที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
Heathfield Internation School

เกาะเสม็ด เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง จ.ระยอง
(๔ วัน ๓ คืน)
พฤ-อ ที่ ๓๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
Data Com สปป.ลาว

ระยอง ดำน้ำดูปะการัง ชิมผลไม้ จ.ระยอง
(๒ วัน ๑ คืน)
ส-อ ที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
โทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย)

ระยอง สัมผัสหาดทรายขาว สัมมนา Walk Rally
(๓ วัน ๒ คืน)
พ-ศ ที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
โตชิบา ไทยแลนด์

ปราจีนบุรี    
บ้านผางาม ล่องแก่งแม่น้ำนครนายก บ้านผางาม
(๓ วัน ๒ คืน)
พฤ-ส ที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๐
พี.ซี.อิเลคเทค (ประเทศไทย)
         ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy