หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

กาลครั้งหนึ่ง ณ ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศและอุดหนุนสินค้าไทย
ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้โดดเด่น เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมถึงความเก่าแก่ของสถานที่และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
และเพื่อให้อ่างศิลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวตลอดไป

เป็นพิธีเปิดย่านการค้าตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี อีกครั้งหนึ่ง
โดยนำเทศกาลต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับกิจกรรมพิเศษที่เพิ่มความน่าสนใจ และตรงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดปี ๒๕๕๔

เปิดตลาดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ณ บริเวณตลาดเก่าอ่างศิลา จ.ชลบุรี
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.


อ่างศิลา เป็นหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล เดิมเรียกกันว่าอ่างหิน อ่างศิลามีชื่อเสียงมากในการทำอุตสาหกรรมครกหินและการสกัดหินเป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการของตลาด ว่ากันว่าหินแกรนิตบริเวณบ้านอ่างศิลามีคุณภาพดี แม้ในวันนี้อ่างศิลาจะไม่มีหินแกรนิตซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับทำครกแล้ว แต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมเหล่านี้ ก็ยังมีให้เห็นได้ทั่วไปในเขตอ่างศิลา เพราะชาวบ้านสั่งซื้อหินจากแหล่งอื่นมาสกัดขาย

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี


ตึกมหาราชและตึกราชินี เป็นตึกเก่าแก่ที่มีมาแต่เดิม เรียกว่า "อาไครยสถาน" ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ในการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จประทับอยู่ในยุโรป สมเด็จพระนางเจ้าศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ขณะนั้น ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานให้ซ่อมแซมตึกทั้งสองหลัง เพื่อเป็นที่อาศัยของผู้มีบรรดาศักดิ์ พ่อค้าวานิช ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เจ็บป่วยออกไปพักรักษาตัวตามชายทะเล หาอากาศบริสุทธิ์ แล้วเสร็จในเวลาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จกลับคืนพระนคร ทรงอนุโมทนาแล้ว พระราชทานนามตึกทั้งสองหลัง ให้เรียกตึกหลังใหญ่ว่า ตึกมหาราชและตึกหลังเล็กว่า ตึกราชินี ตึกมหาราช ตึกราชินี เป็นอาคารทรงปั้นหยา สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะอาคารมีรูปแบบผสมแบบตะวันตก ตัวอาคารสูง - ชั้น ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้สัก มีมุขยืนด้านหน้า หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องลอนแบบเก่า ชายคามีรางน้ำโดยรอบ ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดเนโบราณ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๐ ง. ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๙ พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา

ตึกราชินี
ตึกแดง ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

ตึกราชินี
ตึกแดง ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี

อ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy