หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง สหกรณ์การเกษตร ห้วยทับทัน อุดรธานี

ห้วยทับทัน
สหกรณ์การเกษตร ห้วยทับทัน อุดรธานี

ห้วยทับทัน
สหกรณ์การเกษตร ห้วยทับทัน อุดรธานี


สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ บนพื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ใกล้กับพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับการออกแบบให้สวยงามตลอด ๓๖๕ วัน แปลงไม้ดอกหลากหลายพันธ์นับหมื่นดอกถูกจัดแต่งหมุนเวียนให้สวยงามไม่ซ้ำกันทั้งสามฤดู ประกอบกับประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวโดดเด่นอยู่กลางสวน ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อว่า ความต่อเนื่อง อันตรงกับพระราชดำริของสมเด็จย่าที่ว่า ทำงานอะไรก็ตามจะสำเร็จได้ต้องมีความต่อเนื่อง สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล พาต้าโกลด์ อะวอร์ด (PATA GOLD AWARDS ) ประจำปี ๒๕๓๖ ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคแปซิฟิค ในนามของประเทศไทย ประเภทรางวัลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันสวนแม่ฟ้าหลวงได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก ๑๓ ไร่ เป็นสวนหิน สวนน้ำ สวนปาล์ม และสวนไม้ประดับ รวมเนื้อที่สวนแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดเป็น ๒๕ ไร่

สวนแม่ฟ้าหลวง
สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง เชียงราย


พระตำหนักดอยตุง นับไว่าเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี ที่สร้างขึ้นด้วยพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์ พระองค์และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ โดยเน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์ได้ดี พระตำหนักดอยตุง เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุได้ ๘๘ พรรษา โดยมีพิธีลงเสาเอกซึ่งทางเหนือเรียกว่า พีธีปกเสาเฮือน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ พระตำหนักดอยตุง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมล้านนา กับบ้านพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ และบ้านไม้ซุง ตัวอาคารมีสองชั้นและชั้นลอย ที่ประทับชั้นบนแยกเป็นสี่ส่วน ทุกส่วนเชื่อมต่อกันเป็นอาคารหลังเดียวเสมอกับลานกว้างยอดเนินเขา ส่วนชั้นล่างจะเกาะอยู่ตามไหล่เนินเขา ลักษณะเด่นอยู่ที่กาแล และเชิงชายแกะสลักลายเมฆไหลรอบพระตำหนัก ภายในท้องพระโรงจะเห็นเพดานดาว ทำด้วยไม้สนแกะสลักเป็นกลุ่มดาวต่างๆ ล้อมรอบระบบสุริยะจักรวาล และที่เชิงบันได แกะเป็นตัวพยัญชนะไทยพร้อมภาพประกอบ ไม้ที่ใช้ตกแต่งภายในพระตำหนักส่วนใหญ่ เป็นไม้ลังใส่สินค้ามาจากต่างประเทศ ส่วนภายนอกพระตำหนักสดสวยสะพรั่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวยงามและสดชื่นตลอดปี

พระตำหนักดอยตุง
สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง เชียงราย

พระตำหนักดอยตุง
สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง เชียงราย

พระตำหนักดอยตุง
สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง เชียงราย

สวนแม่ฟ้าหลวง
สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง เชียงราย

สวนแม่ฟ้าหลวง
สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง เชียงราย

สวนแม่ฟ้าหลวง
สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง เชียงราย

พรสุโขทัย บุฟเฟ่ต์
ร้าน พรสุโขทัย บุฟเฟ่ต์ เชียงใหม่

พรสุโขทัย บุฟเฟ่ต์
ร้าน พรสุโขทัย บุฟเฟ่ต์ เชียงราย

แม่สาย
ตลาดท่าขี้เหล็ก แม่สาย เชียงราย


ตลาดท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีพรมแดนติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ ที่นี่มีด่านสำหรับคนไทยและพม่าได้ไปมาหาสู่กัน คนไทยจำนวนมากชอบข้ามไปซื้อของที่ตลาดท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นตลาดชายแดนไทย-พม่าที่ได้รับความนิยมมาก ถ้าพูดถึงการไปชอปปิ้งที่แม่สาย ส่วนใหญ่แล้วหมายถึงการข้ามไปชอปปิ้งที่ตลาดท่าขี้เหล็กนั่นเอง

ตลาดท่าขี้เหล็ก
ตลาดท่าขี้เหล็ก แม่สาย เชียงราย

ตลาดท่าขี้เหล็ก
ตลาดท่าขี้เหล็ก แม่สาย เชียงราย

ตลาดท่าขี้เหล็ก
ตลาดท่าขี้เหล็ก แม่สาย เชียงรายปาร์ตี้

ปาร์ตี้


วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของเขา

วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เชียงราย

วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เชียงราย


บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า อยู่ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ กม. ที่ ๖๔-๖๕ มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ๓ บ่อ บริเวณบ่อน้ำร้อนมีชาวบ้าน นำไข่มาขายเพื่อให้นักท่องเที่ยว ทดสอบต้มในบ่อน้ำร้อน เป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบริการนักท่องเที่ยว

บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ เวียงป่าเป้า
น้ำพุร้อน ธรรมชาติ เวียงป่าเป้า เชียงราย

บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ เวียงป่าเป้า
น้ำพุร้อน ธรรมชาติ เวียงป่าเป้า เชียงราย

บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ เวียงป่าเป้า
น้ำพุร้อน ธรรมชาติ เวียงป่าเป้า เชียงราย


ร้านอาหารไทย บุฟเฟ่ต์พิษณุโลกไทยฟูดส์ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการบุกเบิก ร้านอาหารไทย แบบบุฟเฟต์เป็นแห่งแรกใน ประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลากว่า ๑๐ ปีในการทำ ร้านอาหารไทย หลากหลายกว่า ๕๐ ชนิด ท่านสามารถ เลือกชมอาหาร ได้ตามเมนูที่ให้ไว้ เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มารับประทานอาหาร ด้วยความสะดวก สะอาด และอร่อย มีลานจอดรถบัส ร่วม ๕๐ คัน สำหรับ รถส่วนตัว ได้มากกว่า ๑๐๐ คัน

พิษณุโลกไทยฟู้ดส์
พิษณุโลกไทยฟู้ดส์ บุฟเฟ่ต์ เชียงใหม่

พิษณุโลกไทยฟู้ดส์
พิษณุโลกไทยฟู้ดส์ บุฟเฟ่ต์ เชียงใหม่

พิษณุโลกไทยฟู้ดส์
พิษณุโลกไทยฟู้ดส์ บุฟเฟ่ต์ เชียงใหม่


บ้านบ่อสร้าง มีชื่อเสียงมากในการทำร่ม โดยเฉพาะร่มกระดาษสา มีทั้งร่มที่ระลึกขนาด เล็กทำด้วยผ้าฝ้าย ไนลอน จนกระทั่งร่มขนาดใหญ่กว้างเกือบ ๒ ม. ทำจากผ้าฝ้าย เพื่อใช้ในการประดับและตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ยังมีพัดจีนขนาดใหญ่ด้วย ตลอดเส้นทางช่วงก่อนถึงบ้านบ่อสร้างเป็นแหล่งขายงานหัตถกรรมต่างๆ มากมายกล่าวได้ว่า ถนนสายนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่นักชัอปปิ้งไม่ควรพลาด

บ้านบ่อสร้าง
บ้านบ่อสร้าง สันกำแพง เชียงใหม่

บ้านบ่อสร้าง
บ้านบ่อสร้าง สันกำแพง เชียงใหม่

บ้านบ่อสร้าง
บ้านบ่อสร้าง สันกำแพง เชียงใหม่


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ที่ดำเนินงานโดยการกำกับดูแลขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) มีที่ตั้งในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นับรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๑๙ ไร่ และห่างจากใจกลางเมืองเชียงใหม่เพียง ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เท่านั้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเมื่อแรกเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ มุ่งเน้นการให้บริการในตอนเย็นจนถึงกลางคืน และจัดเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ทั้งในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืน และอาจนับได้ว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น ๒ เท่าของไนท์ซาฟารีสิงคโปร์ นอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังเน้นในความเป็น Nature Theme Park ซึ่งจะแตกต่างจากสวนสัตว์ทั่วๆ ไป รวมทั้ง Safari ในแอฟริกา โดยเน้นในด้านธรรมชาติวิทยา ชีวิตสัตว์ป่าที่อยู่ในเอเชีย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด หากเปรียบกับในแอฟริกา ก็ยังหาดูพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้ยากกว่าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นอกจากการได้ลิ้มรสความอบอุ่นจากการได้ชมและสัมผัสกับเหล่าสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ทั้งในยามบ่ายและยามค่ำคืน ด้วยรถลาก (Tram) เปิดโล่งขนาด ๕๐ ที่นั่ง ซึ่งประดับด้วยลวดลายสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ของยีราฟ เสือโคร่ง หรือแม้กระทั่งสีขาวดำของลายม้าลาย ก็สร้างความสนุกตั้งแต่แรกเห็นได้ไม่น้อยแล้ว ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่รอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ แสง สี เสียง อันสวยงามของน้ำพุดนตรี (Musical Fountain & Water Screen) ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในยามค่ำคืน การแสดง Safari Dancing การให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดในจุดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นของที่นี่ ที่นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้พบกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม โดยเฉพาะการได้เห็นและให้อาหารยีราฟในระยะเพียงไม่ถึงหนึ่งเอื้อมมือ กิจกรรม Behind The Zoo สนุกสนานกับเหล่า Big Five ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เริ่มจากการอาบน้ำช้าง ให้อาหารฮิปโปโปเตมัส สัมผัสนอแรด ป้อนอาหารกระทิง และเพลิดเพลินกับการกินอาหารของยีราฟ อิ่มอร่อยกับอาหารหลากรสชาติจากเชฟมืออาชีพ พักผ่อนสบายๆ ท่ามกลางมวลหมู่พรรณไม้ ณ Chiang Mai Night Safari Resort อีกหนึ่งที่พักตากอากาศใกล้เมืองของเมืองเชียงใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไม่รู้หน่าย ที่สำคัญเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังใจกว้างนำสัตว์ป่าหายากมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมตั้งแต่ยังไม่ได้ควักกระเป๋า "สิงโตขาว" สัตว์ป่าน่าเกรงขามที่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง ๒๐๐ ตัวในโลกเท่านั้น รวมทั้ง "เสือขาว" สัตว์ป่าหายากอีกชนิด ที่รอต้อนรับการมาเยือนของทุกผู้คนที่มีหัวใจรักธรรมชาติ ตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าเลยทีเดียว

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


ศิรินาถ การ์เด้นท์ ตกแต่งด้วยศิลปะ อาณาจักรล้านนาไทย และพุกามประเทศ กลมกลืนกับความทันสมัยของยุคปัจจุบัน ศิรินาถ การ์เด้นท์ ให้บริการ ห้องพัก ห้องอาหาร จัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย นวดแผนโบราณ อินเตอร์เน็ต ไร้สาย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ศิรินาถ การ์เด้นท์
โรงแรม ศิรินาถ การ์เด้นท์ เชียงใหม่

ศิรินาถ การ์เด้นท์
โรงแรม ศิรินาถ การ์เด้นท์ เชียงใหม่


ร้านวนัสนันท์ บริษัทแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทางภาคเหนือ และอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของประเทศไทย อันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ยาวนาน และการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เรามีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะให้บริการกับผู้ที่สนใจมากมายหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น กระเทียม, กระเทียมโทน, ขิง, ท้อ, บ๊วย, สาลี่, ลูกไหน, มะม่วง, ส้ม, มะขาม, เนื้อสัตว์ เป็นต้น ในรูปแบบการแปรรูปต่างๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว, ท๊อฟฟี่, กวน, ดอง ในรสชาดที่หลากหลายตามความพอใจของผู้บริโภค

วนัสนันท์
ร้าน วนัสนันท์ ขายของฝาก เชียงใหม่

วนัสนันท์
ร้าน วนัสนันท์ ขายของฝาก เชียงใหม่


ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อยู่ในความดูแลของอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่บ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง เป็นสถานที่ฝึกช้างออกไปทำงานชักลากไม้ในป่า และเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงที่ลำปางยังเป็นพื้นที่สัมปทานป่าไม้นับเป็นสถานที่ฝึกช้างแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมารัฐบาลมีนโยบายปิดป่ายกเลิกสัมปทานทำไม้ทั่วประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ช้างที่ทำงานอยู่ในป่าจำนวนมากจึงกลับคืนสู่โรงเรียนฝึกลูกช้าง ทำให้เกิดปัญหาความแออัด อีกทั้งยังขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้ย้ายศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมายังที่ตั้งปัจจุบัน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับช้างไทยที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีการเปิดสอนการเป็นควาญช้าง การฝึกช้างเพื่อชักลากไม้ในป่า ภายในศูนย์มีสิ่งน่าสนใจหลายแห่ง เช่น โรงช้างต้น ซึ่งเป็นโรงช้างเผือกของพระบาทสมเด็จพระเจ้า-อยู่หัว แต่ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม มีโรงพยาบาลช้าง ห้องนิทรรศการช้างไทย นอกจากนี้มีการแสดงความสามารถของช้าง ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสามารถของช้าง โดยแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

ลำปางเวียงทอง
โรงแรม สำปางเวียงทอง ลำปาง

ลำปางเวียงทอง
โรงแรม สำปางเวียงทอง ลำปาง

รถม้า ลำปาง
รถม้า ลำปาง


ทีมงาน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

ทีมงาน
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy