หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ โรงเรียน สารสาสน์เอกตรา


สถานีรถไฟเชียงใหม่ ม่เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมืองตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑๙ ไร่ ระยะทางจากกรุงเทพถึงสถานีเชียงใหม่ คือ ๗๕๑ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ ๑๑-๑๓ ชั่วโมง สถานีรถไฟเชียงใหม่ก่อสร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่มีหลักฐานถึงผู้ออกแบบซึ่งปรากฏในหนังสือ วารสารรถไฟ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ มีภาพสถานีรถไฟเชียงใหม่เต็ม ๒ หน้า และมีคำบรรยายภาพว่า "สถานีเชียงใหม่" คุณถาวร บุณยเกตุ สถานปนิกให้เรียกว่า แบบไทยเหนือ เพื่อรับกับภูมิประเทศและบรรยากาศของภาค เหนือออกแบบโดย ศ.มจ.โวฒยากร วรวรรณ ในสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็น ครฟ.รับราชการในกรมรถไฟเมื่อเกือบ ๓๐ ปี ก่อน (คือเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๘๑) นอกจากนี้แล้ว ศ.มจ.โวฒยากร วรวรรณ ยังทรงออกแบบสถานีรถไฟธนบุรี ซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๙๓ ทั้งสถานีเชียงใหม่และสถานีธนบุรีมีจุดเด่นคือ "หอนาฬิกา" จึงสันนิฐานได้ว่าสถานีเชียงใหม่คงจะสร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียง กับสถานีธนบุรี คือ ปี พ.ศ.๒๔๙๓ หรือห่างกันเล็กน้อย เพราะภาพการ์ตูนในวารสารรถไฟ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ก็มีภาพ ของสถานีเชียงใหม่ปรากฏอยู่ด้วย ที่สำคัญคือในวารสารรถไฟปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๐ มีบทความกล่าวว่าได้มีการก่อสร้างสถานีรถไฟใน ทางสายเหนือทดแทนของเดิมและกล่าวถึงการเปิดใช้งาน สถานีตะพานหินและเด่นชัย เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๐๐

สถานีรถไฟเชียงใหม่
สถานีรถไฟเชียงใหม่

สถานีรถไฟเชียงใหม่
สถานีรถไฟเชียงใหม่สวนส้ม เชียงใหม่
สวนส้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สวนส้ม เชียงใหม่
สวนส้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


นางพญาเสือโคร่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Prunus cerasoides) เป็นพืชดอกในวงศ์ Rosaceae พบทั่วไปบนดอยสูง เช่น ดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย ดอยเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นดอกไม้ประจำอำเภอเวียงแหง ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ฉวีวรรณ, ชมพูภูพิงค์ (เหนือ) เส่คาแว่, เส่แผ่, แส่ลาแหล (กะเหรี่ยง เชียงใหม่) ซากุระดอย (เชียงใหม่) นางพญาเสือโคร่ง เป็นพรรณไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน พบอยู่กในป่าที่ระดับความสูง ๕๐๐-๑,๕๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลในประเทศไทย พบขึ้นตามภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ เมตร เช่น บนดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว ฯลฯ

นางพญาเสือโคร่ง
นางพญาเสือโคร่ง ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


อ่างขางเมาท์เท่นวิวรีสอร์ท (บ้านพักสุวรรณภูมิ) มีความยินดีเรียนเชิญท่านและคณะท่องเที่ยว ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ สามารถสัมผัสความงามของดอกไม้เมืองหนาว สัมผัสบรรยากาศแห่งความหนาวเย็นที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า ๑๐ องศา สัมผัสความสวยงามของทะเลหมอก ชิมสตอร์เบอร์รี่โครงการหลวงสดจากไร่ สถานที่พักผ่อนที่มีให้ท่านเลือก ๒ แบบ ๒ สไตล์ ด้วยห้องพัก สะดวกสบาย สะอาด มีคุณภาพ สไตล์รีสอร์ท หรือ บ้านพักตากอากาศ อาหารรสเลิศ บริการประทับใจ สถานที่ติดสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ให้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติอันสวยงาม

บ้านพักสุวรรณภูมิ
บ้านพักสุวรรณภูมิ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

บ้านพักสุวรรณภูมิ
บ้านพักสุวรรณภูมิ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


ดอยอ่างขาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ๑๓๗ กม. แยกซ้ายเข้าไปอีก ๒๕ กม. ดอยอ่างขางเป็นเทือกดอยสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศพม่า จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไปเยือนดอยอ่างขางคือการไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวภายโครงการฯ สถานีเกษตรดอยอ่างขางได้รับการจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๑๒ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นและหยุดการทำลายป่า ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนท้องกะทะหรือเหมือนอ่าง อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ภายในโครงการมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาก เช่น แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับกลางแจ้ง แปลงปลูกไม้ในร่ม แปลงทดลองกุหลาบ แปลงปลูกผัก แปลงปลูกผักในร่ม สวนท้อ สวนบ๊วย ป่าซากุระ ป่าเมเปิล พระตำหนักอ่างขาง รายละเอียดและจุดเด่นของแต่ละสถานที่ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

บ้านพักสุวรรณภูมิ
บ้านพักสุวรรณภูมิ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


จุดชมวิวขอบด้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งบนดอยอ่างขาง หากนักท่องเที่ยวท่านได้ที่มาเยือนดอยอ่างขางแล้วไม่ได้ไปที่จุดชมวิวขอบด้ง ก็จะพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นและสวยงาม พระอาทิตย์ยามเช้าที่จุดชมวิวขอบด้ง จะเปล่งแสงสว่างสดใส ค่อยๆ เคลื่อนตัวผ่านทะเลหมอก และเทือกเขาที่รายล้อม ที่งดงามแห่งหนึ่งของเมืองไทย บนจุดชมวิวขอบด้งยังมีร้านอาหารในตอนเช้า และห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว บ้านขอบด้ง ส่วนใหญ่มีชาว เผ่ามูเซอดำอยู่อาศัย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยชาวเขาเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพจากโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายในหมู่บ้านยังมีโรงเรียนบ้านของด้ง โดยนักเรียนที่เข้ามาศึกษาก็ได้แก่ ชาวเขาเผ่ามูเซอดำ และ กะเหรี่ยงปะหล่อง จากหมู่บ้านนอแล

จุดชมวิวขอบด้ง
จุดชมวิวขอบด้ง ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวขอบด้ง
จุดชมวิวขอบด้ง ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวขอบด้ง
จุดชมวิวขอบด้ง ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง อยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๔๐๐ เมตร และมียอดดอยสูงถึง ๑,๙๒๘ เมตร พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๒๖.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๖,๕๗๗ ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า "ให้เขาช่วยตัวเอง" เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน

ประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ที่หมู่บ้านผักไผ่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขาง ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาเผ่ามูเซอ ซึ่งในสมัยนั้นยังไว้แกละถักเปียยาว แต่งกายสีดำ สะพายดาบ ทำการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารที่เป้นแหล่ง สำคัญต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ จึงทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับ พระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๑,๕๐๐ บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยทรงแต่งตั้งให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เป็นสถานีวิจัย และทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิด ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขา ในการนำพืช เหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานนามว่า "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง"

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล เป็นหมู่บ้านที่ชายแดนพม่า ซึ่งถ้ามองไปฝั่งพม่า จะเห็นฐานพม่าตั้ง ที่ตั้งห่างออกไปประมาณ ๑ กม.ได้อย่างชัดเจน โดยตั้งอยู่บนดอยที่มีความสูงกว่าฐานทัพไทย โดยมีกองทหารไทยประจำการอยู่ ๑ กองร้อย แต่ปัจจุบันไม่มีการสู้รบกันแล้ว จึงทำให้หมู่บ้านนอแลเป็นที่สนใจ และต้องการเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านนอแล โดยจะมีไกด์ตัวน้อยที่เป็นกะเหรี่ยงปะหล่อง บริการอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล
บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล
บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล
บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล
บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล
บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สวนส้มธนาธร
สวนส้มธนาธร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สวนส้มธนาธร
สวนส้มธนาธร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ข้าวซอย ปาริชาิต
ข้าวซอย ปาริชาิต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ข้าวซอย ปาริชาิต
ข้าวซอย ปาริชาิต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (แม่ฝาง) มีพื้นที่ประมาณ ๓๒๗,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า อันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่งดงามน่าสนใจ คือ ดอยผ้าห่มปก ดอยสูงอันดับสองของประเทศไทย บ่อน้ำพุร้อน ห้วยแม่ใจ ถ้ำห้วยบอน น้ำตกโป่งน้ำดัง น้ำตกตาดหลวง

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนฝาง
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อยู่ในเขตของวนอุทยานน้ำตกบัวตองและ น้ำพุเจ็ดสี เป็นแหล่งต้นน้ำอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ลักษณะ ของน้ำตกบัวตอง มีลักษณะเป็นหน้าผาลาด ถูกปกคลุมด้วยหินปูน จึงทำให้น้ำตกมีความแปลก แปลกตรงที่ว่านี้คือ ตัวน้ำตกจะมีพื้นหลังเป็นสีขาว ซึ่งเป็นสีของหินปูนที่เกาะอยู่ เนื่องจากความที่หินปูนไม่ลื่นจึงทำให้สามารถเดินขึ้นตัวน้ำตกได้อย่าง ปลอดภัย (แต่ก็อันตลายอยู่ดี) นับเป็นความแปลกที่หาได้ยากอีกแห่งหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นอกจากน้ำตกแล้วยังมี น้ำพุเจ็ดสี (คือไร ?) มันบ่อน้ำที่มีน้ำใหลออกมาจากพื้นดิน หรือก็คือต้นน้ำนั่นเอง ที่ถูก เรียกว่าน้ำพุเจ็ดสีก็คงเพราะว่า เวลาถูกแสงแดดส่อง จะทำให้เกิดประกายเป็นสีรุ้ง จึงได้ชื่อว่า "น้ำพุเจ็ดสี" ความรู้สึกส่วนตัวบอกได้เลยครับที่นี่แหละธรรมชาติ คิดดูน่ะครับมีน้ำตกใหลผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีละอองน้ำนิดๆ ที่พัดปลิวมาจากละอองน้ำตก อากาศช่างสดชื่นดีจริงๆ ข้อมูลของวนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

น้ำตกบัวตอง
วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกบัวตอง
วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกบัวตอง
วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สารสาสน์เอกตรา


ทีมงาน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

ทีมงาน
รถตู้ปรับอากาศ จ.เชียงใหม่


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy