หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เยือนเมืองเก่า ชมหมอกภูเรือ จ.เลย
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๕๓ ท่าน
เดินทาง พฤหัสบดี-อาทิตย์ที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น ๑ คัน, รถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน ของ The Vut

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ออกเดินทางจากพัทยา ช่วง 21.30 น.

เขาค้อ
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เดินทางถึง เขาค้อ จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถกระบะท้องถิ่น

เขาค้อ
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เดินทางถึง เขาค้อ จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถกระบะท้องถิ่น

คืนชีวิตให้แผ่นดิน
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร คืนชีวิตให้แผ่นดิน เขาค้อ
ก่อนทานอาหาร ถ่ายรูปกันซะหน่อย

คืนชีวิตให้แผ่นดิน
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร คืนชีวิตให้แผ่นดิน เขาค้อ
ทิวทัศน์ งดงาม

คืนชีวิตให้แผ่นดิน
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร คืนชีวิตให้แผ่นดิน เขาค้อ

คืนชีวิตให้แผ่นดิน
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร คืนชีวิตให้แผ่นดิน เขาค้อ

คืนชีวิตให้แผ่นดิน
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร คืนชีวิตให้แผ่นดิน เขาค้อ

คืนชีวิตให้แผ่นดิน
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร คืนชีวิตให้แผ่นดิน เขาค้อ

คืนชีวิตให้แผ่นดิน
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร คืนชีวิตให้แผ่นดิน เขาค้อ

พระธาตุผาซ่อนแก้ว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าชื่นชมความงดงามของ พระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ

พระธาตุผาซ่อนแก้ว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าชื่นชมความงดงามของ พระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ

พระธาตุผาซ่อนแก้ว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าชื่นชมความงดงามของ พระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ





Route 12
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะดื่มกาแฟ และพักผ่อน ณ Route 12 เขาค้อ

Route 12
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะดื่มกาแฟ และพักผ่อน ณ Route 12 เขาค้อ

Route 12
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะดื่มกาแฟ และพักผ่อน ณ Route 12 เขาค้อ

Route 12
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะดื่มกาแฟ และพักผ่อน ณ Route 12 เขาค้อ

Route 12
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะดื่มกาแฟ และพักผ่อน ณ Route 12 เขาค้อ

Route 12
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะดื่มกาแฟ และพักผ่อน ณ Route 12 เขาค้อ

Route 12
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะดื่มกาแฟ และพักผ่อน ณ Route 12 เขาค้อ

Route 12
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะดื่มกาแฟ และพักผ่อน ณ Route 12 เขาค้อ

Route 12
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะดื่มกาแฟ และพักผ่อน ณ Route 12 เขาค้อ

ภัตตาคารเมืองหล่ม
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหล่ม หล่มสัก เพชรบูรณ์

ภัตตาคารเมืองหล่ม
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหล่ม หล่มสัก เพชรบูรณ์

ภัตตาคารเมืองหล่ม
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหล่ม หล่มสัก เพชรบูรณ์

วัดนรมิตวิปัสสนา
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดนรมิตวิปัสสนา

วัดนรมิตวิปัสสนา
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดนรมิตวิปัสสนา

พระธาตุศรีสองรัก
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าสู่ที่พัก ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าสู่ที่พัก ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ปาร์ตี้ ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ปาร์ตี้ ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ปาร์ตี้ ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ปาร์ตี้ ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ปาร์ตี้ ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ปาร์ตี้ ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ปาร์ตี้ ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูผาน้ำรีสอร์ท
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ปาร์ตี้ ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย


คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ออกเดินทางมุ่งสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย

ชาโต้ เดอ เลย
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะชิมไวน์ ณ ชาโต้ เดอ เลย อ.ภูเรือ จ.เลย

ชาโต้ เดอ เลย
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะชิมไวน์ ณ ชาโต้ เดอ เลย อ.ภูเรือ จ.เลย

มันส์หนาวม๊าก
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มาในวันที่จัดเทศกาล มันส์หนาวม๊าก พอดิบ พอดี

มันส์หนาวม๊าก
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มาในวันที่จัดเทศกาล มันส์หนาวม๊าก พอดิบ พอดี

TSA
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าชมสวนดอกไม้ ณ ไร่ TSA อ.ภูเรือ จ.เลย

TSA
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าชมสวนดอกไม้ ณ ไร่ TSA อ.ภูเรือ จ.เลย

TSA
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าชมสวนดอกไม้ ณ ไร่ TSA อ.ภูเรือ จ.เลย

TSA
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าชมสวนดอกไม้ ณ ไร่ TSA อ.ภูเรือ จ.เลย

แพเพื่อนพ้อง
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แพเพื่อนพ้อง อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง จ.เลย

แพเพื่อนพ้อง
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แพเพื่อนพ้อง อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง จ.เลย

แพเพื่อนพ้อง
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แพเพื่อนพ้อง อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง จ.เลย

แพเพื่อนพ้อง
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แพเพื่อนพ้อง อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง จ.เลย

แพเพื่อนพ้อง
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แพเพื่อนพ้อง อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง จ.เลย

แพเพื่อนพ้อง
คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ แพเพื่อนพ้อง อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง จ.เลย

เฮือนหลวงพระบาง
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนหลวงพระบาง อ.เชียงคาน จ.เลย

เฮือนหลวงพระบาง
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนหลวงพระบาง อ.เชียงคาน จ.เลย

เฮือนหลวงพระบาง
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนหลวงพระบาง อ.เชียงคาน จ.เลย

เฮือนหลวงพระบาง
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนหลวงพระบาง อ.เชียงคาน จ.เลย

ถนนคนเดิน
หลังอาหาร คณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เดินเล่น เลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดิน อ.เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มาตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มาตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มาตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มาตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มาตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มาตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มา ตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มา ตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มา ตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย

ตักบาตรข้าวเหนียว
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มา ตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย



เชียงคานฮิลล์
บรรยากาศยามเช้า ของ เชียงคานฮิลล์ อ.เชียงคาน จ.เลย

สวนหินผางาม
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะชมความงดงามของ สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) จ.เลย

สวนหินผางาม
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 แวะชมความงดงามของ สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) จ.เลย


นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารกลางวัน


นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารกลางวัน

ไก่ย่างเลิศทิพย์
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ไก่ย่างเลิศทิพย์ อ.วังน้ำเขียว

ไก่ย่างเลิศทิพย์
นำคณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้ารับบริการอาหารเย็น ณ ไก่ย่างเลิศทิพย์ อ.วังน้ำเขียว






มัคคุเทศก์
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว


รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ The Vut




สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

ภูผาน้ำรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

สถานที่พักผ่อนแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 620 เมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 455 กิโลเมตร รีสอร์ทอยู่ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย บนเนื้อที่กว่า 1,300 ไร่ สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มกวาง ฟาร์มนกกระจอกเทศ สวนนก ไร่ส้ม ไร่แก้วมังกร ไร่ชา สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย



http://www.phuphanamresort.com/



เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
รีสอร์ทธรรมชาติริมแม่น้ำโขง ห้องพัก 80 ห้องพร้อมห้องชุด ห้องเดี่ยว และห้องหมู่คณะ ออกแบบตกแต่งสไตล์ทันสมัย ท่ามกลางแมกไม้ และสวนดอกไม้ นานาพันธุ์ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน สามารถชมทัศนียภาพลำน้ำโขง และแก่งคุดคู้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดในเชียงคาน ห่างจากถนนคนเดินในตัวเมืองเชียงคานเพียง 5 กิโลเมตร





      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy