หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ชมโลมา ทอเสื่อจันทบูร สัมผัสวัดคาทอลิก จันทบุรี Heathfield Internation School

Heathfield
Heathfield Internation School

Heathfield


โอเอซีส ซีเวิลด์ เปิดการแสดงโชว์ทุกวัน ซึ่งโลมาสามารถแสดงกิจกรรมเด่นๆ ในการโชว์กว่า ๓๐ รายการ นอกจากนี้ ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับโลมาอย่างใกล้ชิด โดยการเล่นน้ำกับโลมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนซึ่งเป็นคนไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างมากและบริษัทฯ ยังคงดำเนินการและพัฒนาต่อไป เพื่อให้โอเอซีส ซีเวิลด์ เป็นโลกของโลมา นำชื่อเสียงสู่คนไทย ด้วยความภาคภูมิใจใน "การฝึกโลมาพันธุ์ไทย โดยคนไทย รูปแบบไทย"

โอเอซีส
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี

โอเอซีส
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี

โอเอซีส
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ ๗๒ พระชันษาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมประมงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลว่า "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา" โดยต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ สถานแสดงพันธุ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ได้ปฏิบัติงานจัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจ จากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาจัดแสดง เพื่อผลทางด้านการศึกษาหาความรู้และการผักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งจัดวิทยากรเพื่อนำการบรรยายความรู้ให้กับคณะผู้เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. มีพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งหมด ๓๖ ตู้ ในพื้นที่ระยะที่ ๑ และพื้นที่ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๗ ตู้ รวมทั้งตู้หลอด และอุโมงค์ สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดงนี้ มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบน และความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำพันธุ์ไม้น้ำต่ออ่าวคุ้งกระเบน พันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งประเภทสวยงาม และสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ พบตามแนวปะการัง และโขดหินตลอดแนวชายหาดแหลมเสด็จ - ชายหาดเจ้าหลาว เช่น ปลากะพงขาว, ปลากะรัง, ปลากะพงแดง, ปลาสินสมุทร, ปลาการ์ตูน และปลากระเบน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ และทำให้เกิดความเพลิดเพลินในความสวยงามของสัตว์น้ำต่างๆ อันก่อให้เกิดจิตสำนึกของการรักธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่านี้ต่อไป

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
สถานแสดงพันธุ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา จันทบุรี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
สถานแสดงพันธุ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา จันทบุรี


แหลมเสด็จ บูรพาบีช รีสอร์ทสไตล์เรียบง่าย อบอุ่น และเงียบสงบ ตั้งอยู่บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม สำหรับท่านที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลาง หาดทราย ชายหาด เสียงคลื่น ความสงบที่คนเมืองไม่เคยได้สัมผัส และคงจะดีไม่น้อยหากได้พักผ่อนบนบ้านพักติดชายหาดสวยโดยไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น ช่วงมื้อค่ำอันแสนโรแมนติค ในยามพระอาทิตย์อัสดง ลองมา เยือน แหลมเสด็จ บูรพาบีช เสียงแห่งความสุขจะอยู่เคียงข้างคุณ

แหลมเสด็จ
แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จันทบุรี

แหลมเสด็จ
แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จันทบุรี

แหลมเสด็จ
แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จันทบุรี


ทอเสื่อจันทบูร บ้านบางสระเก้า เสื่อจันทบูรเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้ที่มาเที่ยวเมืองจันท์จะนิยมหาซื้อเพื่อเป็นของใช้ของฝาก กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากเก็บต้นกกที่ปลูกไว้ มาผ่าเป็นเส้นตากแดดให้แห้ง จากนั้นนำมาย้อมสีแล้วตากให้แห้งอีกครั้ง แล้วจึงนำมาทอเป็นผืนเสื่อให้มีลวดลายสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้อื่นๆ อีก เช่น กระเป๋า กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ ที่รองจาน และที่ใส่จดหมายเหมาะแก่การซื้อหาเป็นของฝาก หากจะไปชมวิธีการผลิตที่บ้านบางสระเก้า เดินทางจากตัวเมืองข้ามสะพานตรีรัตน์ไปยังถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาไปตราดประมาณ ๘ กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาไปบ้านสระเก้าเป็นระยะทางอีก ๘ กิโลเมตร นอกจากบางสระเก้าแล้วยังมีแหล่งทอเสื่อกกอยู่ที่บ้านเสม็ดงามและบ้านตะเคียนคู่ในเขตอำเภอเมืองอีกด้วย

เสื่อจันทบูร
ทอเสื่อจันทบูร บ้านบางสระเก้า สุริยา จันทบุรี

เสื่อจันทบูร
ทอเสื่อจันทบูร บ้านบางสระเก้า สุริยา จันทบุรี

เสื่อจันทบูร
ทอเสื่อจันทบูร บ้านบางสระเก้า สุริยา จันทบุรี

เสื่อจันทบูร
ทอเสื่อจันทบูร บ้านบางสระเก้า สุริยา จันทบุรี

แดงโภชนา
ร้านอาหาร แดงโภชนา จันทบุรี

แดงโภชนา
ร้านอาหาร แดงโภชนา จันทบุรี


โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนสันติสุข ตำบลจันทนิมิตร เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง ๒๗๕ ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๒๕๔ บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปี พ.ศ. ๒๓๗๗ ได้มีการย้ายมาสร้างบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีอันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน โดยมิได้มีการบันทึกถึงสาเหตุของการย้ายแต่ประการใด และในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้ก่อสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าหลังเก่า เพื่อรองรับกับจำนวนคริสตศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการจัดงานฉลองโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีครบรอบ ๗๕ ปี นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามมากที่สุดในประเทศ

โบสถ์คาทอลิก
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล) จันทบุรี

โบสถ์คาทอลิก
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล) จันทบุรี

โบสถ์คาทอลิก
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล) จันทบุรี


วัดเขาสุกิม อยู่ในเขตตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ด้วยแรงศัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารณ์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป บริเวณวัดกว้างขวาง ตั้งสูงขึ้นไปอยู่บนเชิงเขา มีเนื้อที่ ประมาณ ๓๒๘๐ ไร่ ภายในวัดมีศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบรณล้ำค่าต่างๆมากมาย นอกจากนี้มีการ จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารณ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปกว่า ๒๐ ท่าน เช่น หลวงปู่แหวน หลวงปู่วัน พระอาจารย์มั่น ฯลฯ

วัดเขาสุกิม
วัดเขาสุกิม จันทบุรี

สวนผลไม้
สวนผลไม้ สวนสะเด็ดยาด จันทบุรี

แหลมเสด็จ
แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จันทบุรี

แม่วรรณา
ร้านขายของฝาก แม่วรรณา จันทบุรี

จันทบุรี


ทีมงาน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

รถโค้ชปรับอากาศ
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy