หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

น้ำตกพลิ้ว ภาพวาด ๓ มิติ จ.จันทบุรี
บริษัท ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๕๖ ท่าน
เดินทาง ๓ วัน ๒ คืน สิงห์บุรี-จันทบุรี-พัทยา
เข้าพัก ณ แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี
และ
Sigma Resort จอมเทียน อ.พัทยา จ.ชลบุรี
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ แสนใจงาม

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว
นำคณะ ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย) ชมความงามของ น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
เริงร่ากับหาดทราย หน้าที่พัก แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
เริงร่ากับหาดทราย หน้าที่พัก แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
เริงร่ากับหาดทราย หน้าที่พัก แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
เริงร่ากับหาดทราย หน้าที่พัก แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
เริงร่ากับหาดทราย หน้าที่พัก แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
เริงร่ากับหาดทราย หน้าที่พัก แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
บริการอาหารเช้า ณ แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
บริการอาหารเช้า ณ แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
บริการอาหารเช้า ณ แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
บริการอาหารเช้า ณ แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

แหลมเสด็จ บูรพา บีช
บริการอาหารเช้า ณ แหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

ตลาดน้ำ ๔ ภาค
เดินเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา ชลบุรี

ตลาดน้ำ ๔ ภาค
เดินเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา ชลบุรี

ตลาดน้ำ ๔ ภาค
เดินเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา ชลบุรี

Art in Paradise
นำชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise พัทยา ชลบุรี

Art in Paradise
นำชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise พัทยา ชลบุรี

Art in Paradise
นำชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise พัทยา ชลบุรี

Art in Paradise
นำชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise พัทยา ชลบุรี

Art in Paradise
นำชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise พัทยา ชลบุรี

Art in Paradise
นำชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise พัทยา ชลบุรี

Art in Paradise
นำชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise พัทยา ชลบุรี

Art in Paradise
นำชมภาพวาด ๓ มิติ ณ Art in Paradise พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ประภาคาร บ้านอำเภอ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ประภาคาร บ้านอำเภอ พัทยา ชลบุรี

ถนนคนเดินพัทยา
นำคณะเที่ยวชมและช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินพัทยา ชลบุรี

ถนนคนเดินพัทยา
นำคณะเที่ยวชมและช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินพัทยา ชลบุรี

ถนนคนเดินพัทยา
นำคณะเที่ยวชมและช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินพัทยา ชลบุรี

ถนนคนเดินพัทยา
นำคณะเที่ยวชมและช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินพัทยา ชลบุรี

ถนนคนเดินพัทยา
นำคณะเที่ยวชมและช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินพัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หาดทรายหน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
หน้าที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

Sigma Resort จอมเทียน
ที่พัก Sigma Resort จอมเทียน พัทยา ชลบุรี


บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปูเป็นซีฟู้ด จอมเทียน พัทยา ชลบุรี


ทีมงาน ทีมงาน
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy