หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ภาคกลาง ภูมิภาคตอนกลางของไทย ครอบคลุมพื้นที่แห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ในบางบริบท ภาคกลางอาจหมายรวมถึงภาคตะวันตกและภาคตะวันออกด้วย

การแบ่งพื้นที่ ราชบัณฑิตยสถานได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น ๖ ภาคตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยให้ภาคกลางประกอบไปด้วยเขตการปกครอง ๒๒ จังหวัด (ในกรณีนี้นับรวมกรุงเทพมหานครว่าเป็นจังหวัดโดยอนุโลม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
ด้านล่างนี้ เป็นเพียงผลงานเพียงบางส่วนของการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว ที่ผ่านๆ มา


สมุทรสงคราม   นครนายก
สมุทรสงคราม ทัศนศึกษา ปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม
(๓ วัน ๒ คืน)
พ-ศ ที่ ๓๐-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
Heathfield Internation School

อัมพวา หยอดน้ำตาล ชมแมว เดินตลาดน้ำ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(๒ วัน ๑ คืน)
พฤ-ศ ที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
Heathfield Internation School
 
นครนายก ผจญภัยนครนายก สัมมนา Walk Rally
(๓ วัน ๒ คืน)
อ-พฤ ที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๑
โตชิบา ไทยแลนด์      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy