หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

เทียน เหยียน
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

เทียน เหยียน
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)


ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่ง ท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ในภาพของตลาดลอยน้ำที่คราคร่ำไปด้วยเรือพายลำย่อมบรรทุกสินค้าที่ี จำเป็นต่อการครองชีพ พ่อค้าแม่ค้าสวมเสื้อผ้าโทนสีเข้มแบบชาวสวน ใส่หมวกงอบใบลาน พายเรือเร่ขายแลก เปลี่ยนสินค้า ในยามที่เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหัวใจหลัก ปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่าง ประเทศเข้ามา เที่ยวชมวิถีชีวิต และการค้าขายในตลาดน้ำแห่งแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นตลาด เก่าแก่นับร้อยปี ซึ่งได้ขุดคลองดำเนินสะดวกขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงเห็นว่าการคมนาคม ในท้องถิ่นนี้ไม่มีถนนที่เชื่อมกับอำเภออื่นๆ ส่วนมากใช้เรือเป็นพาหนะ โดยคลองนี้จะ เชื่อมแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง เข้าไว้ด้วยกัน ใช้เวลาขุดประมาณ ๒ ปี ที่มาของชื่อคลองได้รับพระราชทาน จากรัชกาลที่ ๕ ในอดีตตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นศูนย์รวมในการค้าขาย พืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากเรือกสวนไร่นาของ เกษตรกรในย่านนั้น แต่ปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นกึ่งตลาดบกตลาดน้ำ คือ มีของขายทั้งบนบกและในเรือ มา เที่ยวที่ตลาดนี้ ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อน เพราะมีทางเดินที่มีหลังคาตลอดสองฝั่งของตลาด จึงทำให้เดินเที่ยวชม ตลาดได้ อย่างสบายๆ คลองนี้เป็นคลองที่คนใน จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม ไปมาหาสู่กัน มีความหมาย ตรงกับชื่อ "ดำเนินสะดวก" คือ การเดินทางสะดวก แม้ทุกวันนี้ จุดประสงค์เริ่มแรกจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังมี พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว เดินทางไปอย่างล้นหลาม ปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวก จึงเปรียบเสมือน เป็นที่นัดของเรือร้อยๆลำเพื่อชุมนุมขายสินค้าการเกษตร และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองตลอดจนร้านขายของ ที่รับจากโรงงานในกรุงเทพหรือจากต่างจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วคลองที่เต็มไป ด้วยสินค้าทุกชนิดที่เขาตื่นตาตื่นราคาเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ ี่ีเดียวตลาดน้ำจะเริ่มคึกคัก ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น.ไป จน ถึงประมาณ ๑๑.๐๐ น. นอกจากเขาจะได้ชมตลาดน้ำแล้วชีวิตสองฝั่ง คลองของชาวไทยชนบทยังเป็นภาพที่ น่ามองอย่างมากสลับกับเรือกสวนและไร่นาของชาวบ้านส่วนใหญ่ของพื้นที่ ี่แถบนี้ต่างจากภาพที่เขาคุ้นตาตาม เมืองใหญ่ๆ ไปลิบลับ

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งตามแผนหลักของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง จากนิทรรศการและกิจกรรมหลายๆ รูปแบบ โดยมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดประมาณ ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเลมีสื่อบรรยายความรู้ไว้บริการ ผู้ชมสามารถศึกษาหาความรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมและสัมผัสได้อีกทั้งยังนำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ต่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ บ้านกรูด เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ บ้านกรูด เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ บ้านกรูด เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)


เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

มัจฉานุ
มัจฉานุ เรือนำเที่ยว เกาะทะลุ เกาะสิงห์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

มัจฉานุ
มัจฉานุ เรือนำเที่ยว เกาะทะลุ เกาะสิงห์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

มัจฉานุ
มัจฉานุ เรือนำเที่ยว เกาะทะลุ เกาะสิงห์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

เกาะทะลุ
มัจฉานุ เรือนำเที่ยว เกาะทะลุ เกาะสิงห์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

เกาะทะลุ
มัจฉานุ เรือนำเที่ยว เกาะทะลุ เกาะสิงห์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

เกาะทะลุ
มัจฉานุ เรือนำเที่ยว เกาะทะลุ เกาะสิงห์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์


พระพุทธกิตติสิริชัย (หลวงพ่อใหญ่) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑๓.๘๒ เมตร ฐานสูง ๔.๑๘ เมตร ศิลปะคันธาระ (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่ได้รูปแบบการสร้างที่ได้รับอิทธิพลจากกรีก เผยแพร่เข้าไปในประเทศอินเดีย ตั้งอยู่บนเขาธงชัย การสร้างได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านกรูด และจังหวัดใกล้เคียงร่วมใจกันสร้างถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมีพระชนม์มายุครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธกิตติสิริชัย" หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล เพื่อให้ชาวเรือชาวประมงที่ออกเรือ ได้เคารพสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล คุ้มครองป้องกัน ภยันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และถือได้ว่าเป็นพุทธองค์ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูด จากจุดนี้จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก

พระพุทธกิตติสิริชัย
เขาธงชัย พุทธสถานธรรมอุทยาน พระพุทธกิตติสิริชัย พระธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ บ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์


พระธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ตั้งอยู่บนเขาธงชัย บริเวณวัดทางสาย ต.เขาธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ซึ่ง ม.ร.ว.มิตรวรุณ เกษมศรี ศิลปินแห่งชาติ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทุ่มเทสร้างผลงานชิ้นนี้อย่างสุดฝีมือ และถือเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นชีวิต โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ"

พระธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
เขาธงชัย พุทธสถานธรรมอุทยาน พระพุทธกิตติสิริชัย พระธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ บ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์

พระธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
เขาธงชัย พุทธสถานธรรมอุทยาน พระพุทธกิตติสิริชัย พระธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ บ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์

เทียน เหยียน

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ หาดทรายขาว รีสอร์ท เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ หาดทรายขาว รีสอร์ท เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ หาดทรายขาว รีสอร์ท เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ หาดทรายขาว รีสอร์ท เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ หาดทรายขาว รีสอร์ท เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

ปาร์ตี้
ปาร์ตี้ หาดทรายขาว รีสอร์ท เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)

เทียน เหยียน
หาดทรายขาว รีสอร์ท เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)


วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า "วัดห้วยคต" ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคตเป็นห้วย "มงคล" ซึ่งปัจจุบัน ใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย กว่าสี่สิบปีแล้วที่หมู่บ้านห้วยมงคล เป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนด้วยโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผสกนิกรได้มีฐานะดีขึ้น ประชาชนมีสุขกันทั่วหน้า และโครงการต่างๆ ก็ดำเนินไปได้ด้วยดี เพราะมีส่วนราชการให้การดูแล รวมทั้งทรงอุปถัมภ์วัดห้วยมงคลไว้ให้เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับชาวบ้าน

วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชมวิว ซีฟู้ด

ชิดชนก

ชิดชนก


พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่เขตบ้านปืน ริมแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายคาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมนีเป็นผู้เขียนแบบ, ดร.ไบเยอร์ ชาวเยอรมนี เป็นนายช่างก่อสร้าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมการก่อสร้าง, และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมด้านการไฟฟ้า พระรามราชนิเวศน์เป็นที่ตั้งของ พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓

ประวัติ ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีพระราชวังนอกพระนครเพื่อประทับค้างแรมได้โดยสะดวก จังหวัดเพชรบุรีที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้เป็นพระราชวังที่ใช้ประทับยามหน้าฝน พระองค์จึงมีพระราชโองการให้ซื้อที่ดินจากชาวบ้านที่เขตบ้านปืน ริมแม่น้ำเพชรบุรี โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นแม่งานควบคุมการก่อสร้าง และมีพระบัญชาให้ คาร์ล ซีกฟรีด เดอห์ริง (Karl Siegfried Dohring) ผู้เคยออกแบบ วังบางขุนพรหม วังวรดิศ และวังพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐมาแล้ว เป็นสถาปนิกออกแบบ นายดอห์ริงได้เลือกผู้ร่วมงานทั้งสถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากรเป็นชาวเยอรมันทั้งสิ้น เพื่อการทำงานให้มีศิลปะเป็นแบบเดียวกันพระที่นั่งองค์นี้จึงมีรูปแบบศิลปะตะวันตกอย่างเต็มตัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่ต้องการพระตำหนักแบบโมเดิร์นสไตล์ สถาปนิกจึงได้ออกแบบมาในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเยอรมัน โดยได้แบบแผนมาจากตำหนักในพระราชวังของพระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมันที่ทรงเคยประทับ

พระราชวังบ้านปืน
พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน จ.เพชรบุรี

พระราชวังบ้านปืน
พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน จ.เพชรบุรี

พระราชวังบ้านปืน
พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน จ.เพชรบุรี

พระราชวังบ้านปืน
พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน จ.เพชรบุรี


ทีมงาน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

ทีมงาน
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy