หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

หยอดน้ำตาล ชมแมว เดินตลาดน้ำ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
Heathfield International School
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๔๐ ท่าน
เดินทาง ๒ วัน ๑ คืน กรุงเทพ-สมุทรสงคราม
เข้าพัก ณ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๑ ชั้นครึ่ง จำนวน ๑ คัน ของ แสนใจงาม

Heathfield
บริเวณหน้า Heathfield International School

Heathfield
ทีมงานคอยให้บริการ

Heathfield
ทาง Heathfield International School เน้นยำเบาะทุกที่นั่งต้องมีเข็มขัดนิรภัย

Heathfield
ทาง Heathfield International School เน้นยำเบาะทุกที่นั่งต้องมีเข็มขัดนิรภัย

อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด
นำคณะนักเรียน Heathfield เข้าชม อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด อัมพวา สมุทรสงคราม

อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด
นำคณะนักเรียน Heathfield เข้าชม อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด อัมพวา สมุทรสงคราม

อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด
นำคณะนักเรียน Heathfield เข้าชม อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด อัมพวา สมุทรสงคราม

อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด
นำคณะนักเรียน Heathfield เข้าชม อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด อัมพวา สมุทรสงคราม

อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด
นำคณะนักเรียน Heathfield เข้าชม อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด อัมพวา สมุทรสงคราม

ร้านอาหารน้องอุ้ม
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารน้องอุ้ม อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านเบญจรงค์ปิ่นสุวรรณ
ชมขั้นตอนการการผลิต ณ บ้านเบญจรงค์ปิ่นสุวรรณ อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านเบญจรงค์ปิ่นสุวรรณ
ชมขั้นตอนการการผลิต ณ บ้านเบญจรงค์ปิ่นสุวรรณ อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านเบญจรงค์ปิ่นสุวรรณ
ชมขั้นตอนการการผลิต ณ บ้านเบญจรงค์ปิ่นสุวรรณ อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท
เดินทางเข้าสู่ที่พัก บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท
บริการอาหารค่ำ ณ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

ตักบาตร
ทำบุญ ตักบาตร บริเวณท่าน้ำ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

ตักบาตร
ทำบุญ ตักบาตร บริเวณท่าน้ำ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

ตักบาตร
ทำบุญ ตักบาตร บริเวณท่าน้ำ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

ตักบาตร
ทำบุญ ตักบาตร บริเวณท่าน้ำ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

ตักบาตร
ทำบุญ ตักบาตร บริเวณท่าน้ำ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

วัดบางกุ้ง
เยี่ยมชม อุโบสถปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านแมวไทย
เยี่ยมชม แมวไทยโบราณพันธ์หายาก ณ บ้านแมวไทย อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านแมวไทย
เยี่ยมชม แมวไทยโบราณพันธ์หายาก ณ บ้านแมวไทย อัมพวา สมุทรสงคราม

บ้านแมวไทย
เยี่ยมชม แมวไทยโบราณพันธ์หายาก ณ บ้านแมวไทย อัมพวา สมุทรสงคราม

เตาตาลตาหวาน
เยี่ยมชม เตาตาลตาหวาน อัมพวา สมุทรสงคราม

เตาตาลตาหวาน
เยี่ยมชม เตาตาลตาหวาน อัมพวา สมุทรสงคราม

อุทยาน ร.๒
เยี่ยมชม อุทยาน ร.๒ อัมพวา สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา
เดินเที่ยวชม ตลาดน้ำอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา
เดินเที่ยวชม ตลาดน้ำอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา
เดินเที่ยวชม ตลาดน้ำอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา
เดินเที่ยวชม ตลาดน้ำอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม

สวนอาหารชาวเล
บริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารชาวเล อัมพวา สมุทรสงคราม

สวนอาหารชาวเล
บริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารชาวเล อัมพวา สมุทรสงคราม

สวนอาหารชาวเล
บริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารชาวเล อัมพวา สมุทรสงคราม

สวนอาหารชาวเล
บริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารชาวเล อัมพวา สมุทรสงคราม

สวนอาหารชาวเล
บริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารชาวเล อัมพวา สมุทรสงคราม


ทีมงาน
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

แสนใจงาม
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ของ แสนใจงาม
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท

บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
http://www.banthip.com


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy