หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เริงร่ากับทะเล ชะอำ จ.เพชรบุรี
บริษัท SGI จำกัด
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๗๔ ท่าน
เดินทาง เสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน

รถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น
รถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน จอดคอยคณะ SGI บริเวณ บางบ่อ

รถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น
ทีมงาน ป่าดงดอย อำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ แก่คณะ SGI

เขาวัง
นำคณะ SGI เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรุบรี

เขาวัง
นำคณะ SGI เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรุบรี

เขาวัง
นำคณะ SGI เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรุบรี

เขาวัง
นำคณะ SGI เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรุบรี

บ้านริมน้ำ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านริมน้ำ จ.เพชรบุรี

บ้านริมน้ำ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านริมน้ำ จ.เพชรบุรี

บ้านริมน้ำ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านริมน้ำ จ.เพชรบุรี

บ้านริมน้ำ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านริมน้ำ จ.เพชรบุรี

บ้านริมน้ำ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านริมน้ำ จ.เพชรบุรี

บ้านริมน้ำ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านริมน้ำ จ.เพชรบุรี

บ้านริมน้ำ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ บ้านริมน้ำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Swiss Sheep Farm
นำคณะ SGI เข้าเที่ยวชม Swiss Sheep Farm อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้าสู่ที่พัก HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้าสู่ที่พัก HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้าสู่ที่พัก HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้าสู่ที่พัก HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้าสู่ที่พัก HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้าสู่ที่พัก HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ละลายพฤติกรรม
นำคณะ SGI เข้าสู่กิจกรรม ละลายพฤติกรรม ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ละลายพฤติกรรม
นำคณะ SGI เข้าสู่กิจกรรม ละลายพฤติกรรม ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ละลายพฤติกรรม
นำคณะ SGI เข้าสู่กิจกรรม ละลายพฤติกรรม ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ละลายพฤติกรรม
นำคณะ SGI เข้าสู่กิจกรรม ละลายพฤติกรรม ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ละลายพฤติกรรม
นำคณะ SGI เข้าสู่กิจกรรม ละลายพฤติกรรม ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีSGI
คณะ SGI ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ซีแซ่บ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ซีแซ่บ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ซีแซ่บ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ซีแซ่บ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ซีแซ่บ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ซีแซ่บ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ซีแซ่บ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ซีแซ่บ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ซีแซ่บ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ซีแซ่บ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ซีแซ่บ
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ซีแซ่บ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

HOTEL DE la Paix
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

SGI
คณะ SGI ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ HOTEL DE la Paix, Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี
นำคณะ SGI เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ป่าดงดอย
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว ตั้งโต๊ะบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ป่าดงดอย
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว ตั้งโต๊ะบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ป่าดงดอย
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว ตั้งโต๊ะบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ณ เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีี

ป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

HOTEL DE la Paix, Cha-Am

HOTEL DE la Paix

HOTEL DE la Paix

HOTEL DE la Paix

HOTEL DE la Paix

HOTEL DE la Paix

HOTEL DE la Paix

HOTEL DE la Paix
HOTEL DE la Paix, Cha-Am

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy